Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „chudoba“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (13)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 13 položek
Základní vzdělávání
3. 8. 2015 10x 15652x
Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy se odehrál koncert Live Aid
Žáci se seznámí s příčinami hladomoru, při jehož řešení jednorázová pomoc nestačí. V případě řešení tohoto globálního problému je nutná prevence, za pomoci mezinárodních organizací vytvořit…
Gymnaziální vzdělávání
5. 12. 2013 0x 10147x
Sociální aspekty Evropské unie
Vzdělávací cíle z této oblasti se zaměřují na to, aby studenti byli schopni identifikovat EU nejen jako hospodářský projekt, ale i jako projekt, který usiluje o boj proti sociálnímu vyloučení a…
Předškolní vzdělávání
3. 5. 2011 0x 15117x
Globální rozvojové vzdělávání – rozvojové země
Cílem lekce je seznámit děti s pojmem rozvojová země. Na příkladu imaginárních států si vyzkoušejí, co všechno takto chudé země potřebují pro lepší život. V tomto případě je vhodné, aby jedna…
Předškolní vzdělávání
1. 4. 2011 1x 15115x
Globální rozvojové vzdělávání - dětská práce
Lekce je zaměřena na problematiku dětské práce v rozvojových zemích. Dětem je vysvětlen rozdíl mezi namáhavou prací nutnou pro vlastí obživu a pomáháním při chodu domácnosti. Poté se seznámí s…
Základní vzdělávání
6. 4. 2009 0x 27126x
Svět chudoby
Příspěvek přináší námět, jak zapracovat do výuky jeden z největších globálních problémů – chudobu. Interaktivní forma výuky pomůže žákům pochopit hloubku a šíři tohoto problému. Žáci budou mít…
Gymnaziální vzdělávání
14. 2. 2007 0x 9437x
Možnosti tu jsou...
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Občanského a společenskovědního základu) s integrací průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Může také sloužit…
Základní vzdělávání
14. 2. 2007 0x 10482x
Možnosti tu jsou...
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Výchovy k občanství) s integrací průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Může také sloužit jako inspirace pro…
Gymnaziální vzdělávání
11. 12. 2006 0x 5935x
Rozvojové cíle tisíciletí - integrace průřezového tématu VMEGS
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Geografie nebo Občanského a společenskovědního základu) s integrací průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Může…
Základní vzdělávání
11. 12. 2006 0x 17574x
Rozvojové cíle tisíciletí
Představení vzorové hodiny (např. Zeměpisu nebo Výchovy k občanství) s integrací průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Může také sloužit jako inspirace pro…
Gymnaziální vzdělávání
3. 11. 2006 0x 17608x
Arif Hossein - integrace průřezových témat do práce s dokumentárním filmem
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Výchovy k občanství) nebo materiál na samostatný projekt s uplatněním průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.…
Gymnaziální vzdělávání
2. 11. 2006 0x 11459x
Mozambik
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Dějepisu, Občanského a společenskovědního základu) s uplatněním průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS).…
Základní vzdělávání
30. 8. 2006 0x 11065x
Bohatí chudí, chudí bohatí
Odvození různých definic chudoby na základě shrnutých faktů z textu. Skupinová práce a prezentace.
Zobrazeno 12 z 13 položek