Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Globální rozvojové vzdělávání - dětská práce
Odborný článek

Globální rozvojové vzdělávání - dětská práce

1. 4. 2011 Předškolní vzdělávání
Autor
Bc. Markéta Šmydkeová

Anotace

Lekce je zaměřena na problematiku dětské práce v rozvojových zemích. Dětem je vysvětlen rozdíl mezi namáhavou prací nutnou pro vlastí obživu a pomáháním při chodu domácnosti. Poté se seznámí s životním příběhem malého indického chlapce, který má již přes svůj útlý věk zkušenost s dětskou prací. Na závěr lekce se děti dozví zajímavé informace o životě v Indii a mnoho místních zvyklostí si mohou také vyzkoušet. Pokud jsou činnosti realizovány bezprostředně za sebou, lekce trvá zhruba 1,5 hodiny. Samozřejmě je možné aktivity rozložit do celého dopoledne a prokládat je volnou hrou apod. Činnosti jsou určené pro skupinu 12 až 25 dětí ve věkovém rozmezí 5 až 7 let.

Téma: Dětská práce - INDIE

Úvod

FOTO vlajka: Dneska se společně podíváme do jedné z největších zemí světa. Tato země se nachází na světadílu Asie a jmenuje se Indie. Než se ale do Indie vypravíme, společně si něco vyzkoušíme a zahrajeme.

Pantomima

Pomůcky:

 • volný prostor

Postup:

Abychom si s dětmi na úvod lekce zopakovali, co jsou to domácí práce, zahrajeme si společně pantomimu. Postupně jim předvádíme jednotlivé činnosti (utírání prachu, žehlení, vysávání, vytírání, mytí oken, …) a děti se je pokoušejí uhodnout. Pokud mají děti další nápady, mohou si vyzkoušet úlohu mima a vystřídat se v předvádění dalších aktivit svým kamarádům.

Pracovní závody

Pomůcky:

 • malé ručníky
 • kolíčky
 • šňůra na prádlo
 • dva koše na prádlo

Postup:

Děti se rozdělí do dvou družstev. Na šňůru pověsíme dva ručníky – první z každého družstva ručník sundá ze šňůry a poskládá do koše. Další pak ručník znovu pověsí. Takto pokračujeme, dokud se nevystřídají všechny děti. Tým, který se rychleji prostřídá, vítězí.

Komunitní kruh - domácí práce

Pomůcky:

 • kokosový ořech

Postup:

Nejprve vedeme diskusi o tom, kdo doma dělá jaké domácí práce (maminka – pere, žehlí, vaří, …, tatínek – vysává, opravuje, …). Poté dětem ukážeme kokosový ořech a vysvětlíme jim, že má „kouzelnou moc“ – umí odemknout zamčené pusinky. Proto když si je všechny děti na vyzvání zamknout, mluvit může jen to dítě, které právě drží kouzelný ořech. Všem položíme stejnou otázku – s čím pomáháš doma ty? Když dítě odpoví, podá kokos kamarádovi sedícímu vedle něj. Když se všichni vystřídají, můžeme celé povídání shrnout. Využít k tomu můžeme následující aktivitu, která se nám bude hodit i při následujícím povídání o dětské práci.

Sociometrie

Pomůcky:

 • PET víčka
 • obrázky či přímo různé pomůcky k vykonávání domácích prací
 • obruče

Postup:

Dětem rozdáme vršky od PET lahví a v prostoru rozmístíme obruče. Postupně dětem ukazujeme obrázky či předměty symbolizující domácí práce a necháme děti, aby pokud tuto činnost někdy vykonávaly, položily k němu jeden vršek. Postupujeme od běžných úkonů (umývání nádobí, vynesení koše, nakupování, …) až po méně možné (práce na poli, v továrně, …). Poté společně s dětmi výsledek hlasování shrneme.

FOTO pracující děti: Některé děti doma nepomáhají maminkám a tatínkům jenom s maličkostmi, ale místo do školy musí chodit do práce. Brzo ráno vstávají a pak celý den pracují, aby jejich rodina měla dost peněz na to, aby si mohla koupit dostatek jídla a všechny ostatní věci nutné k životu. Dřív musel chodit pracovat i chlapeček jménem Jamal. Celý den postával na chodníku a čekal, až kolem půjde někdo, kdo si od něj nechá vyčistit boty (při této příležitosti se můžeme dětí zeptat, zda si ony samy někdy vyzkoušely vyčistit si boty). To víte, že by si Jamal raději hrál nebo chodil do školy a našel si tam kamarády.  Naštěstí se jednoho dne podařilo jeho tatínkovi najít si lepší práci. Díky tomu už vydělá dost peněz a Jamal může místo práce chodit do školy. A když přijde ze školy domů, udělá si úkoly a než si jde hrát ven, vždycky s něčím pomůže své mamince, protože ví, že má taky spoustu práce a udělá jí tak velkou radost.

Život v Indii

Pomůcky:

 • rozstříhané fotografie

Postup:

Dětem do malých skupinek rozdáme rozstříhané fotografie ukazující život v Indii. Až je děti poskládají, povíme jim o životě v Indii něco víc (jídlo, jak lidé vypadají, domy, fakíři, …). Pokud si toho děti nevšimnou, upozorníme je na zvláštnosti, jako jsou turbany, sárí či tečky na čele vdaných žen – připravíme si k ilustraci více fotografií. Zároveň máme připraveny pomůcky, aby si děti mohly všechno vyzkoušet.

Sárí

Pomůcky:

 • dlouhé pruhy barevné látky

Postup:

Připravíme si několik barevných dlouhých pruhů látky. Postupně umožníme všem děvčatům vyzkoušet si indické sárí. Postup pro jeho oblékání je následný. Zhruba 1/3 z látky poskládáme do klasické harmoniky. Horní část takto poskládané řady upevníme za pas kalhot či sukně. Zbylé 2/3 pruhu přehodíme zepředu dozadu přes rameno, čímž zakryjeme hruď a za zády vytvoříme závoj.

Turbany

Pomůcky:

 • šátky
 • fix na tělo

Postup:

Připravíme si dlouhé barevné šátky či šály, z nichž, jak se nám to povede, umotáme na hlavách všech chlapců turban. Abychom navodili zcela indickou atmosféru, můžeme si vyzkoušet namalování typické indické tečky na čele. Vysvětlíme dětem, že v Indii ji nosí všechny vdané ženy (maminky, babičky, …). Při významných událostech jako jsou svatby a narození dětí si takovou tečku malují i některé děti a muži. A protože takové vyprávění si o Indii je zvláštní příležitostí, můžeme si ji všichni namalovat. Můžeme k tomu použít fix či barvy na tělo.

Fakír

Pomůcky:

 • šátek
 • košík
 • plastový had
 • píšťalka
 • indická hudba
 • šňůrka pro každé dítě

Postup:

Vybereme si dítě, které má stále ještě na hlavě turban a společně ostatním předvedeme práci fakíra. Jako kulisu můžeme použít buď píšťalku či flétnu nebo hudební nahrávku. Ostatním dětem můžeme rozdat provázky, aby s nimi zkusily na hudbu kroutit jako s hadem.

FOTO kráva: V Indii lidé věří, že existuje posvátné zvíře. K takovému zvířeti se všichni chovají moc hezky a s úctou. Pokud si třeba lehne doprostřed cesty, všechna auta se zastaví a prostě počkají, než si to zvíře zase rozmyslí, zvedne se a uhne jim. Víte jaké zvíře je v Indii posvátné? Abyste to měli jednodušší, napovím vám hádankou:

Kravička

(básnička dostupná na internetových stránkách Dětské hry.com - URL: http://cs.detske-hry.com/kravicka-12487.htm)

Strakatý kabátek,
dva růžky k tomu,
na pastvu chodívá,
večer zas domů.
Ve chlévě postojí,
s telátkem spinká,
než ji pán podojí,
zvonečkem cinká.

Reflexe

Děti se díky výše uvedené lekci seznámí s problematikou dětské práce a získají tak možnost zamyslet se nad tím, jak obtížný a odlišný život mají jejich vrstevníci v rozvojových zemích. Zároveň toto téma poskytuje možnost znovu otevřít téma domácích prací a toho, jak i děti mohou pomáhat svým rodiům  s drobnými činnostmi nezbytnými pro chod domácnosti.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
ppt
802.73 kB
Prezentace
Indie - foto

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Markéta Šmydkeová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
1. 4. 2011
Velmi oceňuji nápad přiblížit dětem tuto problematiku.

Hodnocení od uživatelů

Jana Kneřová
4. 4. 2011, 03:27
Rovněž děkuji za inspirativní článek a nabízím pro doplnění fotografie Indie z naší Wiki http://wiki.rvp…ie/Indie

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě

Nutné pomůcky:

fotografie, kokosový ořech, šňůra na prádlo, kolíčky, ručníky, pet víčka, obruče, symboly pro jednotlivé práce, sárí (pruhy látky), košík, plyšový had, šátky, fix na tělo, píšťala