Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Globální rozvojové vzdělávání – rozvojové země
Odborný článek

Globální rozvojové vzdělávání – rozvojové země

3. 5. 2011 Předškolní vzdělávání
Autor
Markéta Šmydkeová

Anotace

Cílem lekce je seznámit děti s pojmem rozvojová země. Na příkladu imaginárních států si vyzkoušejí, co všechno takto chudé země potřebují pro lepší život. V tomto případě je vhodné, aby jedna aktivita bezprostředně následovala druhou. Celá lekce pak trvá něco málo přes 1 hodinu. Je-li pro děti obtížné udržet pozornost, je samozřejmě možné aktivity proložit drobnými volnými aktivitami. Činnosti dobře zvládnou již děti od 5 let, od stejného věku jsou schopny pochopit i účel programu. Lekci je nejlépe realizovat ve skupině 12 až 25 dětí.

Úvod

Na světě existují země, ve kterých to jejich obyvatelé nemají vůbec jednoduché. V takových státech není dostatek škol, lékařů, jídla ani pitné vody. Lidé nemají dostatek peněz, aby si koupili jídlo a pití nebo dokonce hračky a oblečení. Naštěstí i takovým zemím se někdy začne dařit lépe a začnou se v nich stavět nemocnice, cesty, mosty a zkrátka vše, co lidé potřebují pro spokojený život.

Dnes si společně zahrajeme hru o životě v právě takových zemích. Nejprve se ale musíme rozdělit do 4 skupinek a každé družstvo se pak bude starat o jednu zemi.

Rozdělování

Pomůcky:

 • obrázky 4 druhů zvířat
 • mapa 4 zemí (obrysy zemí na tvrdém papíru)
 • 4 obrázky (škola, potraviny, studna, nemocnice, zemědělská zvířata)

Postup:

Každému dítěti dáme obrázek jednoho zvířete tak, aby žádné jiné dítě nevidělo obrázky ostatních. Úkolem je najít pouze pomocí zvuků zvířat a pantomimy zbytek své „rodiny/stáda“. Poté co se všechny skupiny úspěšně najdou, vyberou si jednu z nabízených map. Vysvětlíme dětem princip následující hry. Upozorníme je na to, že mapy jsou úplně prázdné a v žádné ze zemí nejsou žádné potřebné věci pro život. A aby se lidem v nich žilo dobře, všechny potřebné věci si budou muset děti vysoutěžit. Vše, co se jim povede získat, si můžou přilepit na mapu a zbytek třeba domalovat.

Hra o školu – skládanka

Pomůcky:

 • rozstříhané fotografie škol z rozvojových zemí

Postup:

Každá skupinka dostane jednu rozstříhanou fotografii (k sehnání na internetu či např. v publikaci k výtvarné soutěží ADRA – Škola základ života). Když se ji podaří společnými silami poskládat, družstvo získává školu pro svou zemi.

Hra o studnu – práce s mapou

Pomůcky:

 • pracovní listy
 • pomůcky
 • fixy

Postup:

V místnosti schováme pro každou skupinku jednu mapu. Každé z dětí dostane jeden pracovní list. Úkolem je nejdříve najít pro svou skupinku jednu mapu a poté na ni správně spočítat počet listnatých a jehličnatých stromu, budov, lidí a mostů a příslušný počet namalovat nebo dopsat do pracovního listu. Pokud se to všem členům družstva podaří, získávají studnu, protože kdo umí hledat v mapě, umí najít i pramen pitné vody a vybudovat studnu.

Hra o potraviny – poznávání podle chuti

Pomůcky:

 • sušený ananas
 • kokos
 • sušený banán
 • čokoláda
 • lískový oříšek
 • miska

Postup:

Jednotlivci z každé skupiny (postupně jen podle chuti se zavřenýma očima) poznávají jednotlivé potraviny (myslíme při tom na to, že některé z dětí může mít potravinovou alergii). Každá skupinka vyšle své zástupce, kteří utvoří řadu kousek dále od zbylých dětí, aby ostatní členové družstev rovněž neviděli, jaké potraviny tvoří jednotlivé možnosti. Pokračujeme, dokud se nevystřídají všechny děti. Aby to bylo spravedlivé a ostatní soutěžící nemohli opakovat pouze názor prvního, v každé skupince dětí dostane každé dítě odlišnou věc. Pokud se každé skupince podaří minimálně dvakrát uhádnout správně, získávají potraviny pro svou zemi.

Hra o užitková zvířata – hádanky

Pomůcky:

 • hádanky

Postup:

Každé družstvo dostane obrázky všech užitkových zvířat, o které se bude soutěžit. Vysvětlíme dětem, že každý obrázek zobrazuje odpověď na hádanku. Aby na úkolu participovaly všechny děti, zavedeme pravidlo, že mají možnost pouze jedné odpovědi při každé hádance, na které se musí všichni členové týmu shodnout. Až se mezi sebou dohodnou, vyberou  jeden obrázek a ukáží ho tak, aby to ostatní skupinky neviděly. Kdo uhádne správně, může si dané zvíře nechat pro obyvatele své země.

Hra o nemocnici – motanice

Pomůcky:

 • toaletní papír

Postup:

V další hře budou děti soutěžit o nemocnici. Každé družstvo si zvolí jednoho dobrovolníka, který bude hrát pacienta. Úkolem ostatních je postupně mu omotat toaletním papírem všechny končetiny. Úspěšní vyhrávají lékařské středisko.

Závěr

Na závěr si děti přilepí na mapu své země vše, co se jim povedlo získat (rovněž mohou i v průběhu). Než jim dovolíme obrázek domalovat a vylepšit podle jejich představ, celou hru si shrneme. Vysvětlíme jim, že díky tomu, jak byli šikovní, tak se jim v jejich zemích povedlo vybudovat spoustu potřebných věcí, které lidé potřebují pro život. Díky potravinám a zemědělským zvířatům nebudou mít nikdy hlad a díky studně s pitnou vodou ani žízeň. Děti mohou chodit do školy a všichni nemocní k lékaři do nemocnice. V takové zemi se žije krásně. My v České republice máme štěstí, protože v jedné takové zemi žijeme. Jinde na světě však existují i země, které jsou na tom mnohem hůř. A pokud jsou na tom opravdu špatně a nemají základní věci, které lidí potřebují pro život, říkáme jim rozvojové země.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
1.54 MB
Dokument
Mapa a pracovní listy

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Markéta Šmydkeová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
3. 5. 2011
Velmi pěkně, přehledně a nápaditě zpracovaný příspěvek.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě

Nutné pomůcky:

tvrdý papír, fix, obrázky (zvířat, školy, nemocnice, studny, potravin), pastelky, fixy, rozstříhané fotografie škol z rozvojových zemí, pracovní list, mapy, misky, kokos, čokoláda, sušené ovoce, oříšky, hádanky o zvířatech, toaletní papír