Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „Rada Evropy“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (6)
Zobrazení:
Zobrazeno 6 z 6 položek
Gymnaziální vzdělávání
5. 6. 2012 0x 9812x
Nové přístupy ve vzdělávání žáků-cizinců v zemích EU
Příspěvek si klade za cíl seznámit čtenáře s nejnovějšími poznatky a nejmodernějšími přístupy v oblasti integrace a vzdělávání cizinců na školách v zemích EU. Obsah článku je zaměřen zejména na…
Základní vzdělávání
15. 3. 2010 0x 21176x
Čeština jako cizí jazyk dle SERR
Představení Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Příspěvek osvětluje obsah jazykových deskriptorů, jež byly zpracovány pro češtinu jako cizí jazyk v úrovních A1–B2. Informuje o…
Základní vzdělávání
29. 6. 2009 0x 6573x
Evropské portfolio pro studenty učitelství cizích jazyků
Profesní portfolio pro budoucí učitele cizích jazyků vzniklo v rámci projektu Evropského centra moderních jazyků (ECML) ve Štýrském Hradci. Portfolio, jehož hlavním cílem je vést studenty k reflexi a…
Základní vzdělávání
29. 9. 2008 0x 12229x
Splněné sny generací
V aktivitě se žáci připraví na setkání delegací z různých historických dob. Delegace jsou vytvořené kolem osob, které se k otázce sjednocování Evropy v minulosti vyjadřovali. Prostřednictvím…
Základní vzdělávání
11. 6. 2008 0x 5513x
Spolupráce České republiky na projektu Rady Evropy „Výchova k demokratickému občanství“
Článek seznamuje s průběhem a výsledky projektu Rady Evropy „Výchova k demokratickému občanství“, aktivitami realizovanými v jeho rámci, s využitím výsledků projektu v ČR a s výhledem do budoucna.
Základní vzdělávání
5. 8. 2005 0x 9473x
Rada Evropy a moderní výuka dějepisu
V úvodu příspěvku se autor věnuje přístupu Rady Evropy k výuce dějepisu. Prostřednictvím nového pojetí osnov pro výuku dějepisu by mělo dojít k posílení vzájemného porozumění a důvěry mezi národy.…
Zobrazeno 6 z 6 položek