Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „Pilot Z“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (8)
Zobrazení:
Zobrazeno 8 z 8 položek
Základní vzdělávání
21. 3. 2008 0x 12518x
Průřezová témata ve školním vzdělávacím programu – zkušenosti z pilotních škol
Článek je úvodní kapitolou k dalším pěti příspěvkům, které přinášejí inspiraci pro zapracování některých průřezových témat do ŠVP. Ukázky byly vybrány ze ŠVP pilotních škol, které se účastnily…
Základní vzdělávání
21. 3. 2008 0x 13102x
Výchova demokratického občana – ukázka zpracování
Příspěvek popisuje příklad začlenění průřezového tématu Výchova demokratického občana do ŠVP. Ukázky byly získány z ŠVP pilotních základních škol, které se účastnily projektu ESF PILOT Z.
Základní vzdělávání
21. 3. 2008 0x 12456x
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – ukázka zpracování
Příspěvek popisuje příklad začlenění průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech do ŠVP. Ukázky byly získány z ŠVP pilotních základních škol, které se účastnily…
Základní vzdělávání
21. 3. 2008 0x 12978x
Multikulturní výchova – ukázka zpracování
Příspěvek popisuje příklad začlenění průřezového tématu Multikulturní výchova do ŠVP. Ukázky byly získány z ŠVP pilotních základních škol, které se účastnily projektu ESF Pilot Z.
Základní vzdělávání
21. 3. 2008 0x 17654x
Environmentální výchova – ukázka zpracování
Příspěvek popisuje příklad začlenění průřezového tématu Environmentální výchova do ŠVP. Ukázky byly získány z ŠVP pilotních základních škol, které se účastnily projektu ESF Pilot Z.
Základní vzdělávání
21. 3. 2008 0x 29716x
Mediální výchova – ukázka zpracování
Příspěvek popisuje příklad začlenění průřezového tématu Mediální výchova do ŠVP. Ukázky byly získány z ŠVP pilotních základních škol, které se účastnily projektu ESF Pilot Z.
Základní vzdělávání
20. 11. 2006 0x 13511x
Analýza výchovných a vzdělávacích strategií (2. pololetí školního roku 2005/2006)
V článku je podrobně rozpracován postup pilotních škol při vytváření výchovných a vzdělávacích strategií směrem ke klíčovým kompetencím - uvedeny jsou nejčastější chyby, kterých se školy dopouštěly,…
Základní vzdělávání
20. 11. 2006 0x 7720x
Pracovní skupina klíčových kompetencí
V rámci projektu Pilot Z, který byl zaměřen na ověření možností výuky podle vlastních školních vzdělávacích programů, bylo vytvořeno několik pracovních skupin sestavených z pracovníků Výzkumného…
Zobrazeno 8 z 8 položek