Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (41)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 41 položek
Gymnaziální vzdělávání
21. 4. 2010 0x 11511x
Dělitelnost v úlohách matematických soutěží
V příloze příspěvku naleznete řešené úlohy, které lze využít ve čtyřletých gymnáziích nebo na vyšším stupni gymnázií víceletých při práci s nadanými žáky.
Gymnaziální vzdělávání
15. 12. 2009 0x 11578x
Finanční gramotnost v učebnicích matematiky
Článek hodnotí obsah některých současných učebnic matematiky pro základní a střední školy z pohledu budování finanční gramotnosti žáků. Upozorňuje na nejčastěji uváděné typy matematických úloh a…
Gymnaziální vzdělávání
9. 7. 2009 0x 9435x
Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 7. část
Spojitost mezi náměty k výuce matematiky, které byly zveřejněny před mnoha lety, s pojetím vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia.
Speciální vzdělávání
3. 6. 2009 0x 16227x
Celoškolní celoroční projekty v praxi
Celoškolní celoroční projekty vytvářejí podmínky pro spolupráci a kooperaci v podmínkách speciálních škol, které navštěvují žáci s různým druhem i stupněm zdravotního postižení. Příspěvek představuje…
Gymnaziální vzdělávání
27. 5. 2009 0x 7536x
Řešení problému se čtvercem
Tři různá řešení jedné geometrické úlohy. Každé řešení od žáků vyžaduje jiný stupeň matematických dovedností.
Základní vzdělávání
28. 4. 2009 0x 13437x
Prokládání polynomiální funkce zadanými body
Článek představuje polynomiální interpolace, tj. prokládání polynomiální křivky danými body, ve formě výukového materiálu (nejen) k samostudiu pro nadané žáky. Tento materiál může být odrazovým…
Základní vzdělávání
17. 1. 2009 0x 6216x
V čem se zhoršujeme? (TIMSS 2007)
Příspěvěk přináší výsledky mezinárodního výzkumu TIMSS 2007 zaměřeného na matematiku a přrodní vědy a zamýšlí se nad jeho výsledky.
Základní vzdělávání
23. 10. 2008 0x 7850x
Čtyři geometrické příběhy
Příspěvek nabízí čtyři netradiční náměty na využití krátkých příběhu v matematice, konkrétně při řešení geometrických úloh.
Základní vzdělávání
23. 10. 2008 0x 5233x
Užití grafického schématu ke zdokonalenému čtení matematiky
V příspěvku se čtenáři seznámí s využitím grafických schémat při čtení matematických textů.
Gymnaziální vzdělávání
11. 9. 2008 0x 11832x
Anatomie v matematice
Tento příklad dobré praxe ukazuje možnosti využití výpočetní techniky v hodinách matematiky s přesahem do vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Základní vzdělávání
2. 9. 2008 0x 25567x
Matematická rozcvička jako prostředek k rozvíjení požadovaných kompetencí
Procvičování pamětního počítání zábavnou formou.
Gymnaziální vzdělávání
15. 5. 2008 0x 6482x
Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 5. část
Spojitost mezi náměty k výuce matematiky, které byly zveřejněny před mnoha lety, s pojetím vzdělávání v RVP G.
Zobrazeno 12 z 41 položek