Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „Dějepis“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (96)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 96 položek
Základní vzdělávání
3. 11. 2006 0x 11739x
Jak začlenit literární tvorbu žáků do výuky dějepisu? Kronika stoleté války
Začlenění tvorby literárních útvarů do výuky dějepisu.
Gymnaziální vzdělávání
2. 11. 2006 0x 11459x
Mozambik
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Dějepisu, Občanského a společenskovědního základu) s uplatněním průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS).…
Základní vzdělávání
20. 10. 2006 0x 26306x
Karel IV. a jeho vláda v Čechách
Formou analýzy textů žáci zpracují jednotlivé aspekty Karlovy vlády a sestaví je v přehlednou nástěnnou mapu.
Základní vzdělávání
6. 10. 2006 0x 25214x
Objevné plavby Kryštofa Kolumba
Proč Evropané hledali nové cesty do Indie? Kudy se vydal Kryštof Kolumbus? Co na těchto cestách zažil? Co z toho plyne pro nás?
Gymnaziální vzdělávání
20. 6. 2006 0x 8692x
Pojetí vzdělávacího oboru Dějepis v RVP GV
Článek poskytuje náhled na celkové pojetí vzdělávacího oboru Dějepis v rámci RVP GV, zdůrazňuje hlavní priority a zaměření výuky a vyjadřuje se k obsahu oboru.
Gymnaziální vzdělávání
20. 6. 2006 0x 8711x
Rozpracování jednotlivých tematických celků vzdělávacího oboru Dějepis v RVP GV
Příspěvek se vyjadřuje k pojetí a prioritám jednotlivých tematických celků vzdělávacího oboru Dějepis v RVP GV.
Základní vzdělávání
24. 5. 2006 0x 9403x
Informace o publikacích Asociace učitelů dějepisu ČR
Krátká informace o sborníku, který má za úkol pomoci učitelům 6. - 7. tříd a příslušných ročníků víceletých gymnázií s tvorbou ŠVP pro předmět Dějepis. Dále jsou zde uvedeny další vhodné publikace…
Základní vzdělávání
19. 12. 2005 0x 13031x
Učení s dokumenty
Cyklus článků, plánů lekcí, dokumentů a pracovních listů pro výuku dějepisu.
Základní vzdělávání
21. 10. 2005 0x 11407x
Pojetí výuky dějepisu v britském kurikulu
Příspěvek je vybranou kapitolou z britského kurikula.
Základní vzdělávání
13. 9. 2005 0x 14669x
Výuka dějepisu a dějiny 20. století
Autor se v příspěvku věnuje výuce historie 20. století v hodinách dějepisu. Mezi evropské trendy ve výuce dějepisu patří multikulturní líčení dějin. Žáci by si měli prostřednictvím dějepisné výuky…
Základní vzdělávání
5. 8. 2005 0x 10928x
Rada Evropy a moderní výuka dějepisu
V úvodu příspěvku se autor věnuje přístupu Rady Evropy k výuce dějepisu. Prostřednictvím nového pojetí osnov pro výuku dějepisu by mělo dojít k posílení vzájemného porozumění a důvěry mezi národy.…
Základní vzdělávání
29. 7. 2004 0x 12510x
Pojetí oboru Dějepis v RVP ZV
Pojetí dějepisu v RVP ZV a obecná doporučení k jednotlivým tematickým částem.
Zobrazeno 12 z 96 položek