Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „školní vzdělávací program“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (61)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 61 položek
Odborné vzdělávání
24. 6. 2020 0x 3694x
Moduly ve vzdělávacích programech škol
V rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání proběhla optimalizace školních vzdělávacích programů 25 škol zapojených do projektu. Školy si pod vedením odborníků analyzovaly své školní vzdělávací…
Základní vzdělávání
11. 9. 2019 0x 2736x
Tvorba ŠVP na škole při dětském diagnostickém ústavu
Text článku popisuje zkušenosti jedné ze základních škol při dětském diagnostickém ústavu (DDÚ) s tvorbou školního vzdělávacího programu (ŠVP). Poskytuje konkrétní ukázky jednotlivých jeho částí a…
Základní vzdělávání
31. 5. 2013 0x 16787x
CLIL a Rámcové vzdělávací programy
Článek seriálu Implementace CLILu do české školy z 5. kapitoly příručky Cizí jazyky napříč předměty 2. st. ZŠ ukazuje, jak Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) umožňuje…
Základní vzdělávání
2. 5. 2013 0x 36075x
Standardy vzdělávacích oborů základního vzdělávání - veřejné připomínkové řízení
V současné době jsou připravovány Standardy pro základní vzdělávání všech vzdělávacích oborů, které budou od 1. 9. 2013 součástí upraveného RVP ZV. V období od 1. do 22. května jste mohli sdělit…
Odborné vzdělávání
29. 5. 2012 0x 7550x
Úloha koordinátora ŠVP
Příklad dobré praxe popisuje na základě zkušenosti činnost koordinátora při tvorbě ŠVP a postup rozpracování RVP do ŠVP.
Odborné vzdělávání
28. 5. 2012 0x 7950x
Tvorba a kontrola ŠVP střední školy s různými obory vzdělání
Příklad dobré praxe Tvorba a kontrola ŠVP střední školy s více obory vzdělání (učebními i maturitními) nabízí model minimálního jednotného učebního schématu všeobecně vzdělávacích předmětů různých…
Základní vzdělávání
11. 4. 2012 0x 8124x
Autoevaluace a proměna ŠVP
Cílem článku je popsat důležité momenty a klíčové osoby v procesu vlastního hodnocení školy a nastínit místa, kde je ještě třeba podat školám pomocnou ruku.
Základní vzdělávání
4. 10. 2011 0x 14135x
Co je dramatická výchova
Tento článek slouží jako stručné představení dramatické výchovy a zároveň slouží jako úvod pro zveřejněné přípravy lekcí tohoto předmětu vyučovaných na 1. i 2. stupni ZŠ.
Odborné vzdělávání Spomocník
3. 2. 2011 0x 8523x
Finanční gramotnost - Analýza zapracování finanční gramotnosti do ŠVP středních odborných škol
NÚOV vydává publikaci s názvem Finanční gramotnost - Analýza zapracování finanční gramotnosti do školních vzdělávacích programů (ŠVP) středních odborných škol (SOŠ). Jedná se o publikaci, která je…
Speciální vzdělávání
24. 1. 2011 0x 10120x
Jak zpracovat vzdělávací obsah ve školním vzdělávacím programu přípravného stupně základní školy speciální
Materiál byl vytvořen v rámci metodické podpory nabízené školám v souvislosti se zaváděním školské reformy do každodenní praxe. Zabývá se vzděláváním dětí v přípravném stupni základní školy…
Gymnaziální vzdělávání
14. 1. 2011 0x 9767x
Vytváříme školní vzdělávací programy – fyzika (fyzikální vzdělávání)
Článek předkládá tři varianty učebních osnov fyziky pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupeň víceletých gymnázií. Vypracované osnovy nalezne čtenář v příloze.
Odborné vzdělávání Spomocník
22. 10. 2010 0x 8098x
Projekt Kurikulum S pomáhá středním odborným školám v jejich reformě
Tříletý národní projekt Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání realizuje MŠMT s Národním ústavem odborného vzdělávání. Hlavní náplní projektu je…
Zobrazeno 12 z 61 položek