Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Moduly ve vzdělávacích programech škol
Odborný článek

Moduly ve vzdělávacích programech škol

24. 6. 2020 Odborné vzdělávání
Autor
Aneta Vencovská
Spoluautor
Taťána Vencovská

Anotace

V rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání proběhla optimalizace školních vzdělávacích programů 25 škol zapojených do projektu. Školy si pod vedením odborníků analyzovaly své školní vzdělávací programy a zapracovaly si do nich inovativní prvky – zejména vzdělávací moduly. Celkově bylo tímto způsobem upraveno 71 školních vzdělávacích programů, které mohou sloužit jako inspirace dalším školám, které by si chtěly modernizovat školní kurikulum.

Jednou z významných aktivit projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který se uskutečnil v období 1. 5. 2017 – 30. 4. 2020, byla optimalizace školních vzdělávacích programů (ŠVP). Školy zapojené do projektu si pod vedením odborníků analyzovaly své školní vzdělávací programy a zapracovaly si do nich v projektu vyvíjené prvky, zejména vzdělávací moduly. Od října 2017 do prosince 2019 si 25 škol upravilo celkem 71 školních vzdělávacích programů.

Jaké kroky školy podnikly?

Cílem nebylo vytvořit úplně nové školní vzdělávací programy. Školy v minulosti upravovaly své ŠVP na základě zkušeností z každodenní praxe. Tím získal každý ŠVP svoji specifickou podobu, z níž také školy při optimalizování vycházely. Odborný tým projektu MOV školy během tohoto procesu motivoval, informoval, metodicky podporoval a postupně je provedl jednotlivými kroky vedoucími k optimalizovaným ŠVP. Veškerou odpovědnost za tvorbu ŠVP nicméně ponechal školám.

Každý z 71 optimalizovaných ŠVP prošel na začátku analýzou. Jejím cílem bylo zjistit jeho silné a slabé stránky. Na základě toho tým ve škole rozhodoval o rozsahu úprav vzdělávacího programu a o finální koncepci, ke které by měl ŠVP prostřednictvím změn směřovat. Školy měly na výběr z několika možností: zpracovat celomodulární ŠVP, částečně modularizovaný ŠVP nebo zařadit do výuky jen některé vzdělávací moduly. Zároveň měly volnost v tom, zda si vytvoří své vlastní vzdělávací moduly, anebo použijí moduly navržené v projektu MOV. Nakonec byl celý ŠVP posouzen z hlediska obsahu, ale i formulací výsledků učení. V případě výsledků učení školy postupovaly podle připravených návrhů aktualizovaných rámcových vzdělávacích programů, aby v budoucnu nemusely své ŠVP znovu upravovat.

Optimalizované ŠVP jako inspirace pro další školy

Zástupci škol, kteří modernizovali školní vzdělávací programy, měli k dispozici metodické materiály pro tvorbu ŠVP a pro včleňování vzdělávacích modulů do ŠVP, dále pracovali s aktualizovanými rámcovými vzdělávacími programy a svůj postup konzultovali s odborníky. Výsledek v podobě optimalizovaných ŠVP prošel také dvoustupňovým hodnocením kvality. Školní vzdělávací programy, které si školy v projektu MOV upravily, nicméně nepředstavují univerzální vzorové ŠVP, protože reflektují podmínky a požadavky konkrétních škol. Je důležité také poznamenat, že za finální podobu ŠVP nese vždy odpovědnost ředitel školy.

Přehled škol, které optimalizovaly své ŠVP, je k dispozici v informačním systému projektu MOV. Optimalizované ŠVP mohou poskytnout inspiraci školám, které se o modulovou výuku zajímají a hledají způsob, jak modernizovat své školní vzdělávací programy. Vedle toho zpracoval metodický tým projektu MOV i návodné materiály pro celomodulárně upravené ŠVP, které slouží jako inspirace středním odborným školám v případě, že by své ŠVP chtěly upravit celé modulárně.

O projektu MOV

Cílem projektu Modernizace odborného vzdělávání bylo rozvíjet kvalitu odborného vzdělávání na středních odborných školách a pozitivně ovlivňovat uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Veškeré materiály vzniklé v projektu naleznete v informačním systému projektu MOV na www.projektmov.cz a v elektronické knihovně iMetodika na www.imetodika.cz. Projekt MOV byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jeho realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky.

Literatura a použité zdroje

[1] – Optimalizované ŠVP. 2020. [cit. 2020-5-18]. Dostupný z WWW: [https://mov.nuv.cz/mov/folders/10/documents].
[2] – Návodné ŠVP. 2020. [cit. 2020-5-18]. Dostupný z WWW: [https://mov.nuv.cz/mov/folders/9/documents].
[3] – Informační systém projektu MOV. 2020. [cit. 2020-5-18]. Dostupný z WWW: [https://www.projektmov.cz].
[4] – Elektronická knihovna metodik projektu MOV. 2020. [cit. 2020-5-18]. Dostupný z WWW: [http://www.imetodika.cz].
[5] – Modernizace odborného vzdělávání (MOV). 2020. [cit. 2020-5-18]. Dostupný z WWW: [http://www.nuv.cz/projekty/mov].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku: