Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (9)
Zobrazení:
Zobrazeno 9 z 9 položek
Základní vzdělávání
13. 10. 2021 0x 655x
Zkušenosti s využitím Nearpodu v online výuce
Článek přináší konkrétní zkušenost učitele základní školy s využíváním aplikace Nearpod během online výuky. Jde o…
Základní vzdělávání
25. 11. 2013 5x 10205x
Chemie a duše(vní) vlastnictví
Příspěvek pojednává o praktických důsledcích chemie a jejího zařazení do vzdělávání. Poukazuje na propojenost…
Základní vzdělávání
26. 2. 2013 0x 8239x
Voda 2, chemické vlastnosti
Laboratorní práce, které vznikla v rámci projektu, podporovala práci v týmech. Humanitněji zaměření žáci monitorovali…
Základní vzdělávání
13. 2. 2013 0x 10209x
Síra
Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci ve školní laboratoři, podporu…
Základní vzdělávání
15. 12. 2011 0x 13387x
Laboratorní práce: Hoření, oxidace, kyslík
Příklad dobré praxe ukazuje možné provedení laboratorní práce na téma Hoření, oxidace a kyslík ve 2. ročníku…
Základní vzdělávání
20. 9. 2011 0x 9727x
Projekt EKOUŠ – na klíč
Příspěvek představuje celoškolní projekt zaměřený na třídění odpadu = projekt na klíč, který lze snadno přizpůsobit…
Základní vzdělávání
16. 4. 2009 0x 13731x
Co si znečistíme, to si vypijeme
Žáci se v tomto projektu seznámí s tím, jak pracuje čistička odpadních vod. Najdou nějakou ve svém nejbližším okolí a…
Základní vzdělávání
7. 4. 2008 0x 7982x
Působení dusíkatých hnojiv na růst kolonií bakterií
Námět na chemický pokus, při kterém žáci pozorují, jak může změna pH půdy působit na mikroorganismy žijící v půdě, a…
Základní vzdělávání
10. 3. 2008 0x 16026x
Prostředí a my
Náměty na aktivity realizované ve výuce chemie nebo výchovy ke zdraví, zaměřené na sběr a třídění odpadků a na analýzu…
Zobrazeno 9 z 9 položek