Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (9)
Zobrazení:
Zobrazeno 9 z 9 položek
Základní vzdělávání
29. 3. 2022 0x 1046x
Nádech–výdech: Tělesná výchova si tyká s českým jazykem
Příspěvek ze série Nádech–výdech se věnuje možnostem propojení vzdělávacích oborů Tělesná výchova a Český jazyk a literatura. Představuje výukovou aktivitu, jež propojuje obory díky komentování…
Základní vzdělávání
7. 12. 2011 0x 12565x
Přísloví
V současnosti příslovím, rčením a pranostikám žáci často nerozumějí, proto předkládáme soubor různých cvičení, která může učitel zařazovat příležitostně do různých hodin a to podle věku žáků a podle…
Základní vzdělávání
2. 9. 2011 0x 14617x
Zrakové a hmatové signály neverbální komunikace
Cílem příspěvku je nejenom upozornit na význam neverbální komunikace, ale dále seznámit žáky s dělením neverbálních signálů a s jejich různými funkcemi. Jde o blok tří vyučovacích hodin.
Základní vzdělávání
17. 12. 2009 0x 8577x
Projekt k Evropskému dni jazyků
Tento projekt má za cíl ukázat žákům význam znalosti jazyků v praktickém životě. Žáci zpracují anketu, kterou pak následně vyhodnotí.
Základní vzdělávání
9. 3. 2009 0x 14744x
Školní muzikál „Ludvík“
Příspěvek seznamuje s celoškolním projektem Gymnasia Jižní Město – školním muzikálem Ludvík.
Základní vzdělávání
8. 12. 2008 0x 12979x
Pomsta Kyklopů (rozvoj komunikačních dovedností)
V rámci uvedené aktivity dochází u žáků současně s rozvojem schopnosti naslouchání také k vytváření a osvojování strategií efektivní komunikace, k rozvoji tvořivosti, empatie a rovněž k rozvoji…
Základní vzdělávání
8. 9. 2008 0x 13592x
Gutenberg by se divil
Využití školního rozhlasového vysílání při tvorbě ankety jako součást jazykové výchovy.
Základní vzdělávání
18. 8. 2008 0x 14142x
Příběhy
Žáci se nám už brzy vrátí z prázdnin do školních lavic. Část z nich jistě s rodiči vyjela na dovolenou do některé z evropských zemí a ještě teď jsou plni zážitků, které si budou o přestávkách a často…
Základní vzdělávání
14. 9. 2007 0x 15707x
Pomluva
Pomocí vstupování do rolí rozvíjení sociální inteligence žáků.
Zobrazeno 9 z 9 položek