Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Příběhy z Anglie/Vakeribena andal e Anglija:...

Ikona prakticky

Příběhy z Anglie/Vakeribena andal e Anglija: 1. část - Rozhodnutí

Ikona inspirace
Autor: Ilona Ferková
Anotace: Déšť tloukl do skla okýnek, já seděla v autobuse a jela do nové země. Přemýšlela jsem, proč jsem se na tu cestu vydala. Hlavou se mi pořád dokola honila myšlenka, jestli jsem udělala dobře. Neznám jazyk, neznám tamní gádže. Dělám vůbec dobře? Strašně jsem se bála.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Dějepis
 2. Základní vzdělávání -> Výchova k občanství
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Etnické a náboženské skupiny v ČR
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: čtení s porozuměním, emigrace, migrace, romská literatura, etnicita, Romská problematika
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

 • seznámení s dílem romské autorky Ilony Ferkové
 • porozumění textu
 • řešení obtížných životních situací
 • zamyšlení nad volbou povolání
 • výchova k občanství

Příběhy z Anglie/Vakeribena andal e Anglija

Text příběhu (včetně audio záznamu) najdete ke stažení na webu nakl. KHER v sekci E-knihy.

Metodika k textu Ilony Ferkové Příběhy z Anglie 

Rozhodnutí

1] Žáci vzpomenou na situace, kdy museli učinit rozhodnutí, a jak situace řešili. Situace i svá rozhodnutí zapíší do tabulky.


2] O jedné ze situací poví některému ze svých spolužáků.

3] Učitel vyzve žáky, aby zavřeli oči a představili si, jak kapky deště tlučou na okno.

4] Žáci si přečtou potichu text. Pracují metodou Dvojitého deníku[1]. Po straně textu si píší poznámky, které je při čtení a promýšlení textu napadnou. Učitel následně vede o poznámkách žáků diskuzi.

Rozhodnutí

Déšť tloukl do skla okýnek, já seděla v autobuse a jela do nové země. Přemýšlela jsem, proč jsem se na tu cestu vydala. Hlavou se mi pořád dokola honila myšlenka, jestli jsem udělala dobře. Neznám jazyk, neznám tamní gádže. Dělám vůbec dobře?

Dělala jsem pro romské matky a děti, byla to dobrá práce. Někomu se nelíbilo, že pracuju ve škole jako učitelka. Ti lidi prostě nechtěli, abych ve škole dělala, a proto mi psali ty hrozné dopisy, co naháněly strach.

Autobus zastavil a gádžo, co řídil autobus, povídá: „Kdo chcete na záchod nebo si zakouřit… Budem tu stát deset minut.“ Bála jsem se jít ven, pořád ještě lilo. Nikam nepůjdu, vydržím to. Ať už jenom ten autobus jede, ať už tam jsem. Byla jsem strašně nervózní. Hlava mě strašně bolela, chtělo se mi strašně spát, usnout jsem ale nemohla. Autobus se rozjel, po okýnku stékaly čůrky deště a mně z očí padaly slzy.

Zvykla jsem si na život v Anglii. Začala jsem trochu rozumět anglicky a bylo mi dobře. Ale stýskalo se mi po mámě a sestře, které zůstaly v Čechách. Už čtyři roky jsme žili každý jinde.

 
5] Žáci se zamyslí nad otázkami:
 • Kdo příběh vypravuje?
 • Co se ženě v autobuse honilo hlavou? Co prožívala?
 
6] Žáci v textu zatrhnou odstavec, ve kterém se dozvídají, co se přihodilo před odjezdem. Událost převypráví svými slovy.

7] Zamyslí se nad otázkami:
 • Co myslíte, že mohlo stát v dopisech, které ženě posílali cizí lidé?
 • Proč se žena rozhodla opustit zemi?
 • Kam jela?
 • Znáte někoho ze svého okolí, kdo odjel žít do jiného státu?
 • Víte, jaké k tomu měl důvody?
Může následovat diskuse o důvodech volby žít v jiné zemi, emigraci, o migraci obyvatel jako přirozeném společenském jevu.
 
8] Kufr

Žáci v kruhu vyjmenovávají věci, které si vezmou na cestu do Anglie. Každý další žák opakuje všechny věci, které ve hře řekli hráči před ním. Poslední hráč vyjmenuje všechny věci, které při hře zazněly.

Žáci si posléze představí, že musí druhý den odjet do Anglie sami. Do kufru se jim vejde jen 10 věcí, které jim musí stačit na přečkání prvního měsíce v nové zemi. Které to budou a proč?

9] Učitel vede žáky k zamyšlení nad otázkami:
 • Jaké znalosti a dovednosti musí ovládat učitelka ve školce? Jaké má vzdělání?
 • Čím chcete být vy a proč?
10] Seznámení s autorkou Ilonou Ferkovou

Žáci si přečtou úryvek ze životopisu Ilony Ferkové. V textu vyhledají pasáže, které popisují dětství autorky, a zamyslí se nad tím, jaké dětství asi měla a proč nešla studovat? Učitel může po úvaze žákům pustit videoverzi autobiografického textu Ilony Ferkové, kterou najde ve videosekci příručky na webových stránek nakladatelství KHER (www.kher.cz).

Narodila jsem se v Rokycanech jako páté dítě ze sedmi. Moje matka chodila na směny do práce a otec byl invalida. O domácnost a naši výchovu se převážně staral náš táta. Každé ráno nás v sedm hodin budil do školy a připravoval svačinu.

Po základní škole jsem ale musela jít do práce, protože maminka obživu celé rodiny sama neutáhla.

A já zkusila napsat svůj první příběh, který se Mileně moc líbil. Ti, co ji znali, ví, že už nebylo cesty zpátky.

 
11] Žáci za domácí úkol napíší krátký sloh na téma KDYBYCH MĚL/A VYPRÁVĚT SVŮJ ŽIVOT, ZAČAL/A BYCH ASI TAKTO...

Žáci se inspirují autobiografickým medailonem Ilony Ferkové. Ve slohu potom srovnají svůj život a motivace s tím jejím.


[1] O metodě dvojitého deníku naleznete podrobnosti např. v Pedagogickém lexikonu modulu Wiki.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 12. 03. 2014
Zobrazeno: 4215krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FERKOVÁ, Ilona. Příběhy z Anglie/Vakeribena andal e Anglija: 1. část - Rozhodnutí. Metodický portál: Články [online]. 12. 03. 2014, [cit. 2020-05-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/18431/PRIBEHY-Z-ANGLIEVAKERIBENA-ANDAL-E-ANGLIJA-1-CAST---ROZHODNUTI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.