Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Slavnost čtení

Praktický příspěvek
příklad
projekt
Autor Monika Olšáková
Spoluautor: Mgr. Miroslava Mališová
Slavnost čtení je celoškolní projekt žáků a učitelů jedné vesnické školy, kde učitelé místo tradiční výuky nabídli žákům možnost pracovat po celý jeden den v žánrových literárních skupinách.

Cíl výuky

1. Ukázat žákům, že četba může být zajímavá a „snesitelná“.
2. Polidštit jednotlivé autory literatury různých žánrů.
3. Nastínit, jak literatura může být hravá.
4. Nabídnout jednotlivé žánry.
5. Spolupracovat napříč ročníky.
6. Sdílet zážitky a zkušenosti z četby.

ŠVP naší školy se nazývá Učíme se pro život a mottem je myšlenka jedné belgické Otevřené školy: Směr výuky je dán zájmem dítěte. Zájem se rodí z překvapení, která děti do školy přinášejí, z přirozeného okolního světa, ve kterém žijí, z prostředí školy.

V duchu naplnění výše zmíněných slov se pedagogové ZŠ Janovice rozhodli vytvořit jedno milé a příjemné překvapení v podobě celodenní slavnosti čtení pro žáky naší školy. Naším cílem bylo ukázat žákům, že četba může být zajímavá a „snesitelná“, polidštit autory literatury jednotlivých žánrů, nastínit, jak literatura může být hravá, spolupracovat napříč jednotlivými ročníky a sdílet zážitky a zkušenosti z četby.

Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií podle věku a čtenářských schopností a učitelé si v rámci takto rozdělených skupin připravili jednotlivá témata, kterými provázeli žáky po celý vyučovací den. Nabídky jednotlivých kategorií byly takovéto:

1. kategorie (1. a 2. třída) – Zvířecí pohádky, Kouzelné pohádky, Časopisy pro děti
2. kategorie (3. a 5. třída) – Dobrodružná literatura, Rychlé šípy, Země v pravěku, Pověsti, Svět zvířátek
3. kategorie (6. a 7. třída) – Sport, Fantasy, Dívčí literatura
4. kategorie (8. a 9. třída) – Detektivka, Egypťan Sinuhet, Literatura faktu, Cestopisy.

Učitelé se snažili nabídnout žákům taková témata, která by je zaujala a pobavila. Do jednotlivých skupin se žáci zapisovali dle vlastního výběru (v rámci své kategorie). Skupiny byly po 10–12 dětech, což vytvořilo ideální prostor k tomu, aby se žákům mohli učitelé plně věnovat a s každým si o četbě popovídat. Jelikož celý náš pedagogický sbor prošel 80hodinovým kurzem programu RWCT, náplň jednotlivých dílen se nesla z velké části v duchu metod kritického myšlení. Žáci tedy pracovali např. v literárních kroužcích, s podvojným deníkem, využívali metod skládankového učení či metod učíme se navzájem. Velký přínos vidím také v tom, že někteří žáci 9. tříd se spolupodíleli na organizaci tohoto projektu a pracovali s žáky na 1. stupni, kde pomáhali mladším, méně zkušeným čtenářům.

Struktura celého dne byla rozpracovaná do jednotlivých učebních bloků.

První blok (120 minut) byl věnován práci s tématem, kde se žáci seznámili s žánrem, autorem i knihou, přečetli si společný úryvek z knihy,  pracovali s ním a vytvořili jednoduchou prezentaci.

Druhý blok (45 minut) byl věnován veřejné prezentaci žánrů v rámci jednotlivých kategorií.

Třetí blok (45 minut) byl zaměřen na vyhodnocení celého dne a na autoevaluaci, žáci vytvářeli pětilístky, vraceli se ke klíčovým slovům, dokončovali „životabáseň“, lovili informace či terčovým hodnocením celý den shrnuli do jednoho ze čtyř bodů na výseči terče.

Hodnocení učitelů i žáků byla velmi kladná. Dokladem toho jsou věty získané ve zpětných vazbách od našich malých čtenářů:

Vůbec jsem nepoznal, že jsem se celý den učil.
Nečekal jsem, že při čtení může být i zábava.
Nečekal jsem, že historie může mít tolik společného s dneškem.
Bavilo mě to víc, než jsem čekal.
Nečekal jsem, že bude taková pohoda a skupina tak „fajná“.
Musím se zlepšit v četbě.

Sdílím názor se zkušenějším kolegou Milošem Šlapalem, že skutečné čtenářské dovednosti souvisí spíše se strategiemi. Žáci jsou na různé čtenářské úrovni (v 6. třídě jsou i čtenářští druháci, páťáci i sedmáci). Nejdříve musíme mít vztah ke knihám, být pozornými čtenáři a souvisle číst beletrii.

A proto vznikl i náš slavnostní den, který bychom rádi v příštím školním roce znovu zopakovali.

Jazyk je nejkrásnějším dorozumívacím prostředkem lidstva a je základním znakem vzdělanosti žáka základní školy. Myslím, že jeho rozvíjení pomocí četby je jeden z nejúčinnějších nástrojů. Proto jsme hrdi na to, že jsme si v hektickém období na konci školního roku našli čas zastavit se, vzít do ruky knížku a sdílet s ostatními radost z četby.

Závěrem bych ráda poděkovala žákům za velmi příjemně strávené dopoledne, za nasazení při prezentaci dílen, kolegům za přípravu a čas věnovaný tomuto dni, vedení školy za otevřenost a sdílnost v těchto nápadech. Věřím, že se tento den se pro naši školu ZŠ Janovice stane tradicí a příští školní rok na něj opět navážeme.

V projektu jsme využili tyto metody:

Klíčová slova
Pětilístek
Lovci informací
Nedokončené věty
Terčové hodnocení

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek