Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Přírodní učebna – Im Garden

Ikona prakticky

Přírodní učebna – Im Garden

Ikona prikladIkona blok
Autor: Eva Krafková
Spoluautor: Mgr Hana Tančincová
Anotace: Žáci se v přírodní učebně seznamují s názvy zahradního nářadí v němčině. Rozvíjejí si tak komunikační dovednosti.
Podpora výuky jazyka: Němčina
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Cizí jazyk » Čtení s porozuměním » rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Cizí jazyk » Mluvení » mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Cizí jazyk » Mluvení » zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Člověk a svět práce 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 2. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 3. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: zahradní nářadí, obrázky zahradního nářadí, cedulky s názvy, pastelky, psací potřeby, 3 krabice (modrá, červená, zelená), pracovní listy, slovníky
Klíčová slova: přírodní učebna, zahradní nářadí, integrace obsahu a cizího jazyka
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Naučit se pojmenovávat zahradní nářadí, rozvíjet komunikační schopnosti, budovat vztah k přírodní učebně.

Motivace

Aktivita je vhodná pro žáky 8. ročníku

Rozsah: 2 – 3 vyučovací hodiny

Wir sind im Naturlehrraum, schaut euch ringsherum und sagt mir, welche Gegenstände ihr in dieser Weile benennen könnt. Und jetzt verrate ich euch etwas. Am Ende der Stunde stelle ich euch gleiche Frage und ich bin neugirig, wer von euch die meisten Wörter können wird.

Pracovní postup

 1. Učitel rozdělí žáky do skupin (4 – 5 žáků).
 2. Každá skupina dostane 5 obrázků, ve slovníku hledají německé ekvivalenty – viz Příloha č. 1.
 3. Na tabuli zástupci skupin napíší vyhledaná slovíčka, rozdělí dle rodu der, die, das, ostatní si popisují obrázky.
 4. Hören (poslech) – učitel přečte básničku „Immer wieder Garten“ – viz Příloha č. 5.
 5. Hör zu und zeig mit – učitel vyslovuje, žáci poslouchají, ukazují.
 6. Nachsprechen.
 • Hör zu und sprich nach – učitel vyslovuje, žáci poslouchají, opakují.
 • Hör zu, sprich nach und klatsch mit – učitel vyslovuje, žáci opakují a tleskají.
 1. Pracovní list „Bilderlotto" (Příloha č. 2).
 2. Pracovní list „Wo sind die Wörter versteckt?“ (Příloha č. 3).
 3. Hra: blau, rot, grün?

U: Nimm die Feile. Blau, rot oder grün?

Ž: Rot.

U: Richtig.

 1. Hra - Farbenwürfelspiel (hra s barevnými krabicemi).

U: Nimm bitte die Hacke.

Ž: Hier.

U: Richtig, du bist dran.

 1. Pracovní list Kreuzwortgitter (Příloha č. 4).
 2. Hra – Ratespiel (hádání).

U: Ich habe den/die/das SIMSALABIM.

Ratet mal!

Ž 1: Hast du den/die/das ….?

U: Nein.

Ž 2: Hast du den/die/das…?

U: Ja, richtig. Du bist dran.

 1. Hra – Partnersuchspiel (kartičky s obrázky, kartičky se slovy).

Každý žák má kartičku (obrázek nebo slovo). Všichni žáci chodí po třídě, potichu říkají slovíčko na kartičce a hledají žáky se stejnou kartičkou.

 1. Pracovní list Drei – Farben - Lotto (Příloha č. 6).

Evaluace

Vyhodnotíme práci jednotlivců i skupin. Zopakujeme společně novou slovní zásobu. Nejlepší skupinu a jednotlivce můžeme odměnit pochvalou, plusem, známkou. Hodnotíme také, jak spoupracovali žáci v jednotlivých skupinách.

Reflexe:

Žáci se v prostředí přírodní učebny učí praktické názvy zahradního nářadí, rozvíjejí komunikační dovednosti.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 29. 01. 2010
Zobrazeno: 10078krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRAFKOVÁ, Eva. Přírodní učebna – Im Garden. Metodický portál: Články [online]. 29. 01. 2010, [cit. 2020-07-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/6563/PRIRODNI-UCEBNA---IM-GARDEN.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.