Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Rodinný rozpočet / tvorba fiktivního rodinného rozpočtu
Odborný článek

Rodinný rozpočet / tvorba fiktivního rodinného rozpočtu

Anotace

V této výukové aktivitě se žáci seznámí s konceptem rodinného rozpočtu a budou pracovat na vytvoření fiktivního rodinného rozpočtu. Žáci budou využívat internetové vyhledávače ke zjištění informací, týkajících se jak vykonávané profese, tak i místa jejich bydliště.

Cíl

Hlavní cíl: Žáci jsou schopni vyhledávat potřebná data na internetu a poté s nimi pracovat. Zároveň žáci sami pochopí, jak je matematická a finanční gramotnost propojena a jak se jim hodí „logické“ myšlení do běžného života.

Žák se naučí sestavovat rodinný rozpočet na základě různých životních situací a potřeb.

 • Žák vyhledá informace o průměrných mzdách různých profesí.
 • Žák se naučí identifikovat a rozlišovat různé typy výdajů v rodinném rozpočtu.
 • Žák vyhledá aktuální náklady na bydlení, včetně nájmu a hypotečních úvěrů.
 • Žák se naučí plánovat a rozpoznávat důležitost spoření v rámci rodinného rozpočtu.
 • Žák získá představu o měsíční mzdě, kterou jejich profese průměrně dosahuje, a zároveň o nákladech, které jsou spojeny s životem, který si jako fiktivní rodina utvořili ve dvojici.
 • Žák se naučí spolupracovat ve skupině k dosažení společného cíle.
 • Žák se naučí prezentovat svůj výběr fiktivní rodiny a argumentovat, proč si jej takto zvolil a co by bylo možné zlepšit, popř. změnit.

Výuka: Aktivita je zaměřena na samostatnou práci žáků a práci v dvojicích s využitím internetových zdrojů. Pokud budou žáci používat ChatGPT, potřebují mít předem svolení od rodičů pro jeho používání (od 13 let).

Příprava: Učitel by měl vědět, kde je možné dohledat informace potřebné pro projekt, a žáci by měli mít základní ponětí o finanční gramotnosti.

Popis vzdělávací aktivity:

 • Úvod: Učitel zahájí diskuzi o důležitosti rodinného rozpočtu a ptá se žáků na jejich představy o tom, co rozpočet obnáší. Dále se ptá, zda žáci vědí, kolik se průměrně utratí měsíčně za jídlo, kolik stojí dům, nájem apod.

Lze využít rovněž www.zlatka.in a v něm zvolit věkovou kategorii a rozpočet.

 • Formování dvojic: Žáci se rozdělí do dvojic a společně si vyberou různé parametry své fiktivní rodiny – viz dále.
 • Vyhledávání informací: Žáci používají internet k vyhledání informací o průměrných mzdách pro vybrané profese, nákladech na bydlení a dalších výdajích,o spoření a hypotečních úvěrech. Není nutné vycházet z jasně daných stránek (viz dále, ale je nutné uvádět odkazy.
 • Sestavení rozpočtu: Každá dvojice sestaví rozpočet na základě získaných informací. Žáci zaznamenávají všechny příjmy a výdaje spolu s uvedenými internetovými odkazy. Lze sestavovat v MS Excel nebo používat online kalkulačku nebo využít zlatka.in. Také lze psát ručně na papír a poté použít online kalkulačku. Zde záleží na možnosti pracovat v hodinách s tablety, popř. počítači, nebo pouze s mobilními telefony.
 • Diskuze a reflexe: Po dokončení rozpočtu se třída sejde k diskuzi. Žáci prezentují své rozpočty, uvádějí možné problémy, s nimiž se setkali, a hledají možná řešení.
 • Závěr: Žáci mohou také dospět k tomu, že jejich rodinný rozpočet je nevyrovnaný neboli že měsíční příjmy jsou nižší než měsíční náklady. I to je v pořádku. Důležité je, aby si žáci uvědomili, že je nutné počítat i mimo hodiny matematiky. A především aby uměli pracovat s daty z internetu, vyhledávat je, kriticky posuzovat a aplikovat je tam, kam potřebují.

Časová dotace:

Celkový čas: 45 minut (v rámci této hodiny + práce doma 2–3 hodiny)

1. Úvod a instrukce (10 minut) / 2. Práce ve dvojici, diskuze o složení rodiny (15–20 min) / 3. Hledání potřebných informací na internetu (15 minut) / 4. Diskuze a rady s učitelem 

1. Úvod a instrukce (10 minut)

  • Rychlý úvod do aktivity a rozdělení třídy do dvojic
  • Seznámení žáků s tématem rodinného rozpočtu

2. Práce ve dvojici, diskuze o složení rodiny (15–20 min)

 • Každá dvojice si bude sestavovat svoji rodinu a volit proměnné (bydliště, profese…).

Proměnné:

(jedná se o příklady, lze měnit)

 • Počet členů domácnosti
 • Profese, které vykonávají
 • Místo bydliště a způsob bydlení (dům/byt, osobní vlastnictví / pronájem)
 • Náklady na bydlení – elektřina, voda, internet, pojištění atd.
 • Děti – pokud mají
 • Výdaje za potraviny
 • Výdaje za koníčky, které mají
 • Spoření
 • A další, co žáky napadne

Proměnné si žáci volí na začátku a k nim dále vyhledávají finanční údaje. Finanční údaje uvádějí v Kč za měsíc,viz následující bod 3.

3. Hledání potřebných informací na internetu (15 minut)

 • Každá dvojice hledá na internetu údaje, které potřebuje. Není možné dohledat veškeré informace za tento čas a je možné, že budou upravovat i bod 2 zpětně.
 • Žáci čerpají zdroje z internetu, popř. se ptají chatbota ChatGPT (zde záleží na práci s AI a na zkušenosti žáků s AI).

Doporučené internetové zdroje:

www.zlatka.in

Jobs.cz

Sreality.cz

Cnb.cz

Hypotecnikalkulacka.cz

Peníze.cz

Rohlik.cz

Google.cz – pro vyhledávání cen

4. Diskuze s učitelem a rady od něho

 • Učitel radí dvojicím a diskutuje s nimi, doporučuje, kde hledat dostupné informace.
 • Rovněž kontroluje, zda sestavení rodiny a údaje s ní spojené jsou v rámci reálných možností.

.

Metodická poznámka:

Doporučuje se monitorovat žáky během vyhledávání informací na internetu, aby se učitel ujistil, že používají spolehlivé zdroje. A rovněž doporučuji kontrolovat začátky volby „fiktivní rodiny“. Pokud si žáci zvolí, že vydělávají stovky tisíc korun, musí vědět, že budou muset peníze investovat. Jestliže budou mít velký dům, musí vědět, že je potřeba tomu přizpůsobit  i náklady s ním spojené.

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti:

 • Oborové: ákladní pochopení rodinného rozpočtu a propojení s matematikou
 • Digitální: schopnost vyhledávat informace na internetu a následně s nimi pracovat

Přínos využití digitálních technologií:

V rámci této aktivity žáci rozvíjejí nejen své matematické a finanční dovednosti, ale také své digitální kompetence.

 • Informační dovednosti: Žáci vyhledávají a vybírají relevantní informace z různých internetových zdrojů. Učí se tak pracovat s informacemi v digitálním prostředí.
 • Komunikace: Žáci mohou diskutovat a sdílet nalezené informace se spolužáky, což rozvíjí jejich schopnost digitální komunikace.
 • Problematika a řešení: Žáci se učí řešit reálné problémy spojené s rodinným rozpočtem, což jim pomáhá rozvíjet kritické myšlení. A rovněž se lépe orientují v digitálním prostředí, dohledávají a vybírají vhodné informace v digitálním prostředí.

 

Reflexe

Žáci neměli v 9. ročníku ponětí o tom, kolik je příjem domácností a kolik tvoří výdaje. Nevěděli ani, kolik stojí menší nákup nebo oběd v restauraci. Byli velmi překvapeni, co vše je nutné hradit z měsíčního příjmu. Nejvíce žáky zaujal výpočet s hypoteční kalkulačkou na internetu a cena pořízení pozemku, popř. nového domu. Zároveň bylo pro žáky velmi přínosné, když hledali, kolik se nabízí měsíčně za profesi, kterou chtějí dělat.

Mnohé finanční rozpočty byly opravdu pěkné a odrážely realitu. Jiné byly zase fiktivní a iracionální, ale sami žáci pak zhodnotili, že neměli tušení, jak jejich finanční neznalost ovlivnila jejich rodinu.

Žáci mohou také dospět k tomu, že jejich rodinný rozpočet je nevyrovnaný neboli že měsíční příjmy jsou nižší než měsíční náklady. I to je v pořádku. Důležité je, aby si žáci uvědomili, že je nutné počítat i mimo hodiny matematiky.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Kateřina Kašparová Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít