Odborný článek

Pracujeme s daty

24. 5. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Eva Fanfulová

Anotace

Článek popisuje aktivitu zaměřenou na zpracování zobrazení dat za pomoci digitálních technologií. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Období: 2. období (4.–5. ročník)

Vzdělávací obor / tematický celek: Matematika / Závislosti, vztahy a práce s daty

Rozvíjená gramotnost: digitální

Piktogramy: 45 minut (zpracování dat) / 90 minut (sběr dat a jejich zpracování), aktivita ve třídě (sběr dat u jednotlivých budov), práce ve dvojicích, PC

Cíl činnosti: Žák zpracuje zobrazení dat za pomoci digitálních technologií.

Pomůcky: pro každou dvojici žáků jedno digitální zařízení

Popis činnosti:

  1. Žáci získají od učitele data pořízená sběrem. Učitel předá žákům data jejich umístěním do sdíleného prostoru nebo jiným domluveným způsobem. Pozn. 1)
  2. Žáci společně data projdou a vyhodnotí, zda všemu rozumí, případně se doptají učitele. Učitel upřesní žákům, že není třeba zpracovávat všechna data v tabulce, např. je možné vybírat mezi muži/ženami nebo věkem, konkrétní místo nebo porovnání míst.
  3. Dvojice žáků vytvářejí diagramy v domluveném tabulkovém procesoru:

    – využijí přitom sloupcový a výsečový typ diagramu.

  4. Výsledek práce umístí každá dvojice do společného sdíleného prostoru.
  5. Následuje společná diskuze o vhodnosti různých typů diagramů pro zobrazení konkrétních dat.

Poznámka:

  • Bylo by vhodné, kdyby žáci získali data sami – např. navržením tabulky pro záznam dat a provedením pozorování ve skupinách. Popis činnosti výše je připraven pro variantu, že není možné provést sběr dat.

Komentář z pohledu gramotnosti:

Digitální gramotnost žáků je rozvíjena při tvorbě digitálního obsahu – grafů (DG-2-2-01) a při sdílení dokumentů ostatním spolužákům ve třídě a také učiteli (DG-2-3-04). Digitální gramotnost žáků je rozvíjena při řešení problémů prostřednictvím digitálních technologií (DG-2-1-10).

Důkazy o učení:

Žák vytvoří na základě existujících dat výstižné typy diagramů v digitálním prostředí.

Postřehy z ověřování:

Příprava a realizace výukové aktivity: Aktivita byla ověřena při hodině matematiky s 16 žáky 5. ročníku. Vyučující aktivitu nijak neupravovala. K ověření aktivity byla využita data přiložená k aktivitě. Před samotnou tvorbou grafů vyučující přidala jednu vyučovací hodinu k teoretické části – co to jsou grafy, tabulky, žáci se učili z tabulek a grafů vyčíst údaje. Žáci hledali různé informace, které se z tabulky dají vyčíst. Žáci se rozdělili do skupinek a každá skupinka se věnovala tvorbě svého grafu. Na závěr svůj výtvor žáci vložili do připravené sdílené prezentace. Pro práci jsme využili nástroje Google Workspace (tabulky, prezentace).                         

Přínos pro žáky: Žáci tuto aktivitu hodnotili kladně. Byla na nich vidět radost z povedené práce. Na začátku si moc nevěřili, že to zvládnou. Tvorba grafů pro ně byla úplně nová, dříve se s ní nesetkali. Naučili se číst z grafů. Vyučující s žáky pracovala s interaktivní učebnicí Práce s daty, která je k dispozici na webu http://imysleni.cz/.

 

Přínos pro vyučujícího: Samotná tvorba grafů odpovídá jedné vyučovací hodině, ale musí se počítat s nějakým časem navíc k teoretické části. Pokud by žáci měli pracovat se svými daty, bylo by potřeba této hodině jednu předsadit, a v té se zaměřit právě na sběr dat. Aktivitu kolegům vyučující vřele doporučuje, samotnou ji překvapilo, s jakou radostí žáci úkoly plnili.

 

Zpětná vazba k výukové aktivitě: Aktivita je pěknou inspirací, jak je možno téma zpracování dat pojmout. Určitě ale nemůže být vytržena z kontextu. Je potřeba, aby žáci měli už zkušenosti s tabulkami a grafy. Proto by vyučující tuto aktivitu doporučila pro starší žáky a spíše na závěr tématu. Mohla by být realizována projektovou formou, při které by žáci např. prostřednictvím formulářů data získali, zpracovali je v tabulce a na závěr reprezentovali pomocí grafů.

Zdroje:

zadání – archiv autorky

Přílohy:                                                                     

Příloha 1 – zadání – vstupní data
Příloha 2 – ukázka řešení
Příloha 3 – soubor se vstupními daty

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
149.41 kB
Dokument
Příloha 1 – zadání – vstupní data
docx
177.73 kB
Dokument
Příloha 2 – ukázka řešení
xlsx
11.72 kB
Tabulka
Příloha 3 – soubor se vstupními daty

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Eva Fanfulová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Digitální gramotnost