Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

pH

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Martina Čáslavová
Spoluautor: Mgr. Miroslava Bělochová

Práci zařazujeme na konci kapitoly „Kyseliny a zásady“ při výuce chemie na konci 8. ročníku nebo na začátku 9. ročníku.

Cíle:

- žák vyjmenuje přírodní indikátory a popíše jejich změnu barvy v kyselém a zásaditém prostředí;
- žák popíše, jak se mění hodnota pH, co je to kyselé, neutrální a zásadité prostředí;
- žák dodržuje pravidla práce s kyselinami a zásadami.

Časový plán:

Práce je určena na dvouhodinové laboratorní cvičení. Je nutno počítat s tím, že žákům bude jednu vyučovací hodinu trvat příprava zelného výluhu a další hodinu provedení samostatného pokusu a vyplnění pracovního listu.

Doporučuji, aby žáci pracovali skutečně samostatně, pokud to chemické vybavení dovolí. Při práci nechte žáky pracovat i s pracovními sešity a učebnicí.

Co musíme připravit:

Na zelný výluh - nože, prkénka, menší červené zelí, několik mikroténových sáčků.

Na určení pH - 8 kádinek, tyčinky, lžičky, odměrný válec, odměrnou zkumavku nebo pipetu, chemikálie: HCl, NaOH, NH4 OH, Na2CO3, NaHCO3, acylpyrin, H3BO3, ethanol.

Zelný výluh je možné připravit se žáky předem a uchovat v lednici více než týden.

Žáci si připravují zelný výluh ve dvojicích a dále již pracují jednotlivě.

Hodnocení můžeme provádět dvojím způsobem:

Hodnotíme pouze pracovní list:

  • Rizika: nevhodná úprava; nepřesnosti odpovědí; odbyté nákresy (dáno časovým omezením cvičení); pro učitele náročnější klasifikace (Jakou známku dáme správně vyplněnému pracovnímu listu místy nečitelnému s nákresem propiskou?);
  • Klady: jednodušší cesta pro žáky (ne všem to vyhovuje).

Žáci zpracovávají laboratorní protokol doma na PC a posílají na email učitele:

  • Nevýhody: pracné pro žáky
  • Klady: žáci mají na zpracování víc času; zdokonalení dovednosti práce na PC; příprava odpovědí s pomocí odborné literatury; učiteli se lépe hodnotí.

Poznámky:

  • Je třeba dbát na zvýšenou bezpečnost při práci s HCl, NH4OH, NaOH. Žákům je do kádinek osobně přidáváme a řádně je poučíme.
  • Pokus velmi pěkně vychází a žáky baví, proto ho doporučuji do výuky zařadit.
  • Práci lze velmi dobře využít v rámci projektového dne zaměřeného na přírodní vědy, kde mohou žáci zjišťovat pH půdy apod., a potom vyhledávat rostliny vhodné pro pěstování na té či oné půdě. Lze tak nenásilně propojit praktickou chemii s výukou biologie.

Varianty laboratorní práce:

  • Práci je možné zařadit do výuky v průběhu hodiny chemie. Žáci si připravují výluh doma. Mohou pracovat ve skupinách a každá skupina může připravit doma jiný druh výluhu: z červeného zelí, z čaje, z červené řepy. Následně mohou skupiny porovnat zbarvení.
  • Žáci mohou pracovat pouze se zkumavkami ve stojanu. Práce se lépe vejde na pracovní místo, ale zbarvení je prokazatelnější v kádinkách.
  • Mám vyzkoušeno, že zelný výluh lze připravit i s vodou, funguje stejně dobře, ale nedoporučuji ho uchovávat ani v lednici – rychle zplesniví.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc448 kBpH_ML
doc451 kBpH_PL
doc450 kBpH_TL
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám