Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Environmentální výchova do škol

Environmentální výchova do škol

Nabídka pracovních listů, které pomohou nejen při začlenění environmentální výchovy do ŠVP.

Chcete si vyzkoušet konkrétní náměty pro realizaci průřezového tématu Environmentální výchova? Doposud jste se nezapojili do žádných aktivit Sdružení TEREZA? Prvním 300 zájemcům pošleme nové vydání pracovních listů a metodiky zdarma!

40 ilustrovaných pracovních listů pro žáky ve věku 6 - 14 let a metodika pro učitele na téma:

 • odpady;
 • voda;
 • doprava;
 • životní styl.

Pracovní listy pomohou nejen při začleňování průřezového tématu Environmentální výchova do ŠVP, ale týkají se i následujících vzdělávacích oblastí a průřezových témat.

Vzdělávací oblasti:

 • Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk - angličtina);
 • Informační a komunikační technologie;
 • Člověk a jeho svět;
 • Člověk a společnost (Výchova k občanství);
 • Člověk a příroda (Chemie, Přírodopis, Zeměpis);
 • Člověk a svět práce.

Průřezová témata:

 • Osobnostní a sociální výchova (rozvoj schopností poznávání, kreativita, komunikace, kooperace a kompetice, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje);
 • Výchova demokratického občana (občanská společnost a škola);
 • Environmentální výchova (ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí).

Bližší informace a možnost objednání na www.terezanet.cz.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek