Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Übungstypologie zum kommunikativen Unterricht...

Ikona prakticky

Übungstypologie zum kommunikativen Unterricht (anhand eines Lesetextes)

Ikona prikladIkona hodina
Autor: Ivana Frýbová
Anotace: Text z praxe ukazuje možnost, jak učitel na základě středně těžkého textu a jednotlivých cvičení může přivést žáky (úroveň B1) ke komunikaci. Žáci a žákyně se rychle orientují v krátkém autentickém textu, reprodukují základní myšlenky a dále vytvářejí své hypotézy, procvičují rozhovor a vytvoří vlastní text. Jdou tedy nenásilnou cestou od reprodukce k produktivním činostem, ať již ústním nebo písemným.

Učitelé si na základě zjednodušené typologie cvičení mohou i k dalším textům naplánovat a připravit vlastní vyučovací jednotku s využitím nabízených cvičení, a vést tak žáky k nácviku interaktivních a produktivních dovedností.
Podpora výuky jazyka: Němčina
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence komunikativní » prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem
 2. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů
 3. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » Další cizí jazyk » Receptivní řečové dovednosti » rozumí hlavním bodům či myšlenkám autentického ústního projevu i psaného textu na běžné a známé téma
 2. gymnaziální vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » Další cizí jazyk » Produktivní řečové dovednosti » srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý, méně náročný autentický text se slovní zásobou na běžná témata
 3. gymnaziální vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » Další cizí jazyk » Interaktivní řečové dovednosti » vysvětlí gramaticky správně své názory a stanoviska písemnou i ústní formou a v krátkém a jednoduchém projevu na téma osobních zájmů nebo každodenního života
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Gymnaziální vzdělávání -> Cizí jazyk
 2. Gymnaziální vzdělávání -> Občanský a společenskovědní základ
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Multikulturní výchova » Vztah v multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí
 2. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
 3. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Spolupráce a soutěž
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: připravené pracovní listy (viz příloha) papír, psací potřeby
Klíčová slova: komunikační trénink, další cizí jazyk, němčina, multikulturalita, osobnostní rozvoj, kooperativní výuka, aktivizace v hodinách

Cíl výuky:

Text z praxe ukazuje možnost, jak učitel na základě jednoduchého textu a jednotlivých cvičení může přivést žáky (úroveň B1) ke komunikaci. Krátká teorie může učitelům pomoci vytvořit si k textu vlastní cvičení, která povedou žáky ve výuce k nácviku produktivních dovedností.

Text, který jsem zvolila, rozvíjí interkulturní zkušenost a jazykové dovednosti. Svým obsahem se hodí k tématům: Das Leben in Deutschland; Klischees über die Deutschen; Multikulturelle Gesellschaft nebo Gegenwärtige Literatur.

Cvičení v pracovním listě vedou žáky od reprodukce k vlastní produkci a nenásilnou formou i k zamyšlení nad tématem "předsudky či klišé" i k formulaci názorů o Češích.

Cvičení v pracovním listě jsou čtyři a jsou plánována na jednu vyučovací jednotku, v dalších hodinách lze téma dále rozvíjet, a to podle cíle, který si stanoví sám vyučující.

 

Aus: Vom Affen, der ein Visum suchte.

Mustapha el Hajaj.

 

 

Die Deutschen

 

Die Deutschen! Das Seltsamste an Deutschland ist, dass hier Männer Kinderwagen schieben, dass Radios so billig und Teppiche so teuer sind, und dass dauernd Kirchenglocken bimmeln.

In Deutschland dachte ich zu Anfang, hier würden den Leuten Hunde geboren an Stelle von Kindern. Denn sie haben viele Hunde und tragen sie auf dem Arm. Hunde und Katzen leben wie Könige in Deutschland.

In Deutschland gibt es Leute, die haben Geld und sehen trotzdem traurig auf die Erde. Sollen sie doch den Kummer denen überlassen, die kein Geld haben.

Die Deutschen sind pünktlich wie die Eisenbahn. Das kommt daher, dass sie nur ein Gleis kennen, nie vom Wege abgehen, kein Unkraut, keine Blumen in den Seitenwegen pflücken. Sie fahren immer geradeaus, sind pünktlich wie die Eisenbahn und nehmen nichts wahr.

Die Deutschen verstehen nicht viel von Kleidung. Mein spanischer Kamerad und ich, wir lachen immer den ganzen Tag darüber, wie die Deutschen angezogen sind. Mein spanischer Kamerad sagt immer und zeigt auf mich: Seht den an, den kleinen Gastarbeiter, verdient nicht viel, hat nur alte Klamotten, aber immer sieht er tipp-topp aus.

In Deutschland bekommen die Frauen das Haushaltsgeld, das ist unmöglich. Bei uns behält der Mann alles Geld. In Deutschland sind die Frauen aber trotzdem arm, arm am Herzen. Sie haben nicht genug Liebe.

 

Die Deutschen glauben, sie verstehen alles, aber sie verstehen eigentlich nichts. Sie haben Angst vor dem Leben, verstehen von der Liebe soviel wie Steine – eigentlich sind sie arme Menschen, die immer arbeiten, sparen, Häuser bauen. Sie verstehen nicht zu lachen. Sie tun mir so Leid. Bei uns können die Männer oft gut singen. Es gibt bei uns Polizisten, die im Fernsehen auftreten, mit Tanzen und Singen. Ich kenne keinen deutschen Polizisten, der im Fernsehen mit Tanz und Gesang auftritt. Das ist ein Unterschied.

In Deutschland gibt es viel Reklame. Zu Hause beginnen wir das Leben mit dem Koran, in Deutschland beginnt es mit Reklame. Das ist ein weiterer Unterschied.

In Deutschland ist es verboten, nach Ladenschluss noch zu verkaufen. Bei uns zu Hause würde die Polizei kommen, wenn die Geschäfte schon spät nachmittags schließen wollten.

In Deutschland ist es möglich, gegen seine Eltern zu sprechen. Ein Sohn nennt seinen Vater dumm. Das wäre in islamischen Ländern unmöglich.

Wenn bei uns ein Brief mit rot geschriebener Adresse auf die Post geht, wird er wie ein Eilbrief behandelt. Denn die rote Tinte bedeutet: Höchste Not. Die Deutschen aber schicken viele Eilbriefe, in denen gar nichts so besonders drin steht.

Reflexe:

Žáci a žákyně se rychle orientují v krátkém autentickém textu, reprodukují základní myšlenky a dále vytvářejí své hypotézy, procvičují rozhovor a vytvoří vlastní text. Jdou tedy nenásilnou cestou od reprodukce k produktivním činostem, ať již ústním, nebo písemným.

Učitelé si na základě zjednodušené typologie cvičení mohou i k dalším textům naplánovat a připravit vlastní vyučovací jednotku s využitím nabízených cvičení a vést tak žáky k nácviku interaktivních a produktivních dovedností.

Citace a použitá literatura:
[1] - MUSTAPHA, El Hajaj. Vom Affen, der ein Visum suchte. .  
[2] - NEUNER, G. ÜBUNGSTYPOLOGIE zum kommunikativen Deutschunterricht . Langenscheidt, 1991.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc47 kBArbeitsblatt
Odstranitdoc26 kBubungstypologie
Odstranitdoc25 kBText
Odstranitdoc22 kBLösung
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 26. 07. 2010
Zobrazeno: 10837krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.5

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FRÝBOVÁ, Ivana. Übungstypologie zum kommunikativen Unterricht (anhand eines Lesetextes). Metodický portál: Články [online]. 26. 07. 2010, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/8615/UBUNGSTYPOLOGIE-ZUM-KOMMUNIKATIVEN-UNTERRICHT-ANHAND-EINES-LESETEXTES.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 26. 07. 2010 12:43
Publikovaná aktivita pro hodiny německého jazyka je pěkným příkladem toho, jak rozvíjet na základě vhodně zvoleného textu jak receptivní tak i produktivní jazykové dovednosti. Aktivita rovněž pracuje s průřezovým tématem Multikulturní výchova.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 26. 07. 2010 12:43
Příspěvek ukazuje, jak je možné autentické a aktuální texty využít ve výuce cizího jazyka. Pomocí typologie komunikativních cvičení se žáci učí otevřeně se vyjadřovat a zamyslet se nad interkulturními problémy. Uvedená typologie může bý příkladem pro učitele, jak si tvořit cvičení k zajímavým textům.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.