Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 7. ...

Ikona prakticky

Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 7. část

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Emil Calda
Spoluautor: RNDr. Eva Zelendová
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Tento text navazuje na příspěvky Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 1. část, Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 2. část, Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 3. část, Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 4. část, Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 5. část a Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 6. část.


V sedmé části našeho seriálu se budeme věnovat geometrickým útvarům, které většinou zapisujeme pomocí nerovnice nebo pomocí soustavy nerovnic.

Zvolené téma vede žáky kromě jiného:

  • k rozvíjení geometrického vidění a prostorové představivosti;
  • k rozvíjení zkušeností s matematickým modelováním (k činnostem, kterými se učí poznávat a nalézat situace, v nichž se může orientovat prostřednictvím matematického popisu), k vyhodnocování matematických modelů, k poznávání mezí jejich použití, k vědomí, že realita je složitější než její matematický model, že daný model může být vhodný pro více situací a jedna situace může být vyjádřena různými modely);

(viz Cílové zaměření vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia), a naplňovat tak následující očekávané výstupy (viz Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v RVP G):


GEOMETRIE

Očekávané výstupy
žák
  • používá geometrické pojmy, zdůvodňuje a využívá vlastnosti geometrických útvarů v rovině a v prostoru, na základě vlastností třídí útvary
  • využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému
  • řeší planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí
  • řeší analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvarech

ČÍSLO A PROMĚNNÁ


Očekávané výstupy
žák
  • řeší lineární a kvadratické rovnice a nerovnice, řeší soustavy rovnic
  • graficky znázorňuje řešení rovnic, nerovnic a jejich soustavČlánek Basketbal očima profesora Ypsilona je posledním článkem seriálu, ve kterém jsme se setkávali s profesorem Ypsilonem a jeho žáky v mnoha různých reálných životních situacích. Na tento seriál naváží další články Emila Caldy. Byly, podobně jako články o profesoru Ypsilonovi, uveřejňovány před mnoha lety v Rozhledech matematicko-fyzikálních. Svým obsahem jsou však inspirující i pro současné učitele na gymnáziu.

Basketbal očima profesora Ypsilona 1


1 Článek byl uveden v Rozhledech matematicko-fyzikálních, ročník 62, č. 1.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc424 kBBasketbal očima profesora Ypsilona
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 09. 07. 2009
Zobrazeno: 7772krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 2
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
CALDA, . Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 7. část. Metodický portál: Články [online]. 09. 07. 2009, [cit. 2020-07-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/3202/NADANI-ZACI-NA-GYMNAZIU-A-MATEMATIKA-7-CAST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.