Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Strategie poslechu při poslechu prezenta...

Strategie poslechu při poslechu prezentací

Praktický příspěvek
zkušenost
Autor Mgr. Ivana Frýbová
Příklad dobré praxe je zaměřen na využití strategií pro poslech s porozuměním obsaženými v on-line verzi Evropského jazykového portfolia při poslechu prezentací.

Cíl výuky

Žáci:

  • se seznámí se strategiemi pro poslech (www.evropskejazykoveportfolio.cz),

  • využijí strategie při poslechu prezentací,

  • ohodnotí, co jim při poslechu pomáhalo.

Kontext školy

Naše škola G a SOŠPg v Čáslavi propojuje čtyři učební linie – osmileté a čtyřleté gymnázium, SOŠPG a Pedagogické lyceum. Školu navštěvuje celkem 540 žáků a žákyň, a v nedaleké blízkosti se nacházejí ještě další dvě gymnázia. V ŠVP je německý jazyk zpracován jako další cizí jazyk společně s FRJ a RUJ, vyučuje se však pouze NEJ a FRJ. Hodinová dotace je od sekundy v každém ročníku tříhodinová a ve III. a IV. ročníku se přidávají ještě 2 hodiny konverzace. Prvním cizím jazykem je samozřejmě ANJ ještě s vyšší hodinovou dotací, především v primě a dále pak v posledním ročníku gymnázia.

Kontext výuky

Od září 2011 jsme se přihlásili do pilotáže on-line aplikace Evropského jazykového portfolia (dále také  EJP nebo e-portfolio), která byla vytvořena v rámci projektu EJP v praxi, a od této doby s e-portfoliem pracujeme. K pilotáži jsme se dostali přes spolupráci s VÚP v Praze. Již před rokem 2011 jsme používali Evropské jazykové portfolio pravidelně od začátku výuky německého jazyka, tedy od sekundy. Využívali jsme ho ve vlastní podobě – papírové desky, kam jsme si ukládáli nejrůznější materiály, doklady z písemných prací, vizualizace k projektům, ale i hodnocení svých výkonů či formulace, co již umíme. Vycházeli jsme z jednoduše zpracovaného portfolia v učebnici, které jsme déle rozpracovávali. 

Tématická oblast EJP

Jazykový životopis – Strategie učení

Jazykový životopis – Jazyky ve škole

Časová náročnost

Dvě vyučovací hodiny.

Realizace

V rámci jedné vyučovací hodiny žáci pracují s článkem, který slouží jako podklad pro tvorbu jejich prezentací. Žáci si společně vytyčí strategie, které by jim při přípravě a poslechu prezentací mohly pomoci:

 • výstižný nadpis, který napoví téma příspěvku,
 • obrázky s popisky, které se vztahují k tématu, a v příspěvku o nich bude řeč,
 • osnova, podle které se respondent řídí,
 • slovníček neznámých slov (výběr pěti nejdůležitějších slovíček, které jsou pro pochopení textu nejdůležitější),
 • stejná struktura příspěvků – oslovení posluchačů, úvod, ve kterém žáci položí stěžejní otázku, stať – ta se vztahuje k úvodní otázce a žák zde argumentuje či představuje určité skutečnosti, závěr, kde se žák vrátí k původní otázce a zřetelně na ni odpoví na základě argumentů z vlastní stati.

Za domácí úkol si žáci připraví vlastní prezentaci, spolu s vizualizací - plakátem s obrázky, důležitými informacemi a slovníčkem 5 nových výrazů.

Na začátku druhé hodiny si žáci v e-portfoliu (www.evropskejazykoveportfolio.cz) v sekci Jazykový životopis pročtou další strategie učení pro poslech s porozuměním a zaškrtnou, které z nich používají,  a které ne. Následně vyslechnou prezentaci v plénu nebo ve dvojicích. Žáci určí, které ze strategií jim při poslechu nejvíce pomáhaly. Zároveň společně shrnou obsah prezentace a prezentaci ohodnotí. V hodnocení se žáci zaměří především na následující body, které mají žáci napsané na tabuli:

 • celkový dojem,
 • kontakt s publikem,
 • práce s viualizací,
 • splnění zadání,
 • dodržení struktury příspěvku,
 • linearita a užití vhodných PTN,
 • šíře a správnost slovní zásoby,
 • správnost gramatických struktur.

V závěru hodiny si žáci vyplní v sekci Jazykový životopis část Jazyky ve škole, konkrétně rubriku Jak jazyky využívám ve škole.

Žáci vyplní název, popíší vlastní aktivitu (miniprojekt) a vyznačí, jaké jazykové dovednosti při přípravě a realizaci prezentací využívali. Do  kolonky Mé vlastní hodnocení popíší, co se jim při vlastní prezentaci podařilo, jak uspěli při poslechu prezentací spolužáků, a jaké strategie využili. Žáci píší hodnocení vždy ve větách (vyhýbáme se tak jednoslovným odpovědím), postupují podle jednotlivých bodů hodnocení a začínají vždy pozitivní kritikou – co se jim povedlo; poté definují, co by mohli ještě zlepšit. Tato struktura jim velmi pomáhá v sebehodnocení, žáci přesně vědí, na co se mají zaměřit.

Vizualizace, případně i přepis prezentací si žáci uloží do sekce Má sbírka mezi soubory sdílené s učitelem, aby je učitel mohl okomentovat.

Do rubriky Jak využívám jazyky ve škole jsme si v průběhu pilotáže zapsali následující aktivity:

 • návštěva německého divadelního festivalu v Pardubicích,
 • aktivity z výuky,
 • aktivity připravující na konverzační soutěž v NEJ (Meine letzten Ferien, Kurzbiographie, Bekannte Persönlichkeiten etc.),
 • exkurze v Linzi,
 • miniprojekty podle učebnice Team Deutsch (Klassenkalender, Pflichten und lustige Verbote), učebnice Direkt neu (Jetzt bist du dran),
 • po ukončení každého tematického celku se snažíme zapsat aktivity, které vycházejí z témat z učebnice.

Využité zdroje a pomůcky

- počítač, internet (www.evropskejazykoveportfolio.cz): strategie pro poslech s porozuměním, záznam aktivity do Jazykového životopisu, uložení vizualizace do Sbírky

- vizualizace, pomůcka při vlastní prezentaci a při poslechu s porozuměním

Reflexe

Příprava začlenění EJP do výuky není nijak náročná. Osobní zkušenosti ukazují, že žáci pracují odpovědněji s EJP v hodinách cizího jazyka než doma. Doma je práce povrchní, žáci se neumí vyjadřovat, a tak raději nepíší nic, nežádají o komentáře etc.

Pokud je s nimi práce dopředu prodiskutována a přesně se stanoví, čeho si mají všímat, práce je bez problémů a žáci se rychle naučí, jak mají vlastní výkony i výkony spolužáků ohodnotit . Při hodnocení jednotlivých deskriptorů velmi pomáhají vložená cvičení, která jsou pro žáky sice orientační, ale velmi je motivují k další práci.

Při práci s EJP se osvědčila kombinace jazyka německého a českého a žákům tento přechod nedělá žádné problémy.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek