Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Přírodní učebna – Im Garden
Odborný článek

Přírodní učebna – Im Garden

29. 1. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Eva Krafková
Spoluautor
Mgr Hana Tančincová

Anotace

Žáci se v přírodní učebně seznamují s názvy zahradního nářadí v němčině. Rozvíjejí si tak komunikační dovednosti.

Cíl

Naučit se pojmenovávat zahradní nářadí, rozvíjet komunikační schopnosti, budovat vztah k přírodní učebně.

Motivace

Aktivita je vhodná pro žáky 8. ročníku

Rozsah: 2 – 3 vyučovací hodiny

Wir sind im Naturlehrraum, schaut euch ringsherum und sagt mir, welche Gegenstände ihr in dieser Weile benennen könnt. Und jetzt verrate ich euch etwas. Am Ende der Stunde stelle ich euch gleiche Frage und ich bin neugirig, wer von euch die meisten Wörter können wird.

Pracovní postup

 1. Učitel rozdělí žáky do skupin (4 – 5 žáků).
 2. Každá skupina dostane 5 obrázků, ve slovníku hledají německé ekvivalenty – viz Příloha č. 1.
 3. Na tabuli zástupci skupin napíší vyhledaná slovíčka, rozdělí dle rodu der, die, das, ostatní si popisují obrázky.
 4. Hören (poslech) – učitel přečte básničku „Immer wieder Garten“ – viz Příloha č. 5.
 5. Hör zu und zeig mit – učitel vyslovuje, žáci poslouchají, ukazují.
 6. Nachsprechen.
 • Hör zu und sprich nach – učitel vyslovuje, žáci poslouchají, opakují.
 • Hör zu, sprich nach und klatsch mit – učitel vyslovuje, žáci opakují a tleskají.
 1. Pracovní list „Bilderlotto" (Příloha č. 2).
 2. Pracovní list „Wo sind die Wörter versteckt?“ (Příloha č. 3).
 3. Hra: blau, rot, grün?

U: Nimm die Feile. Blau, rot oder grün?

Ž: Rot.

U: Richtig.

 1. Hra - Farbenwürfelspiel (hra s barevnými krabicemi).

U: Nimm bitte die Hacke.

Ž: Hier.

U: Richtig, du bist dran.

 1. Pracovní list Kreuzwortgitter (Příloha č. 4).
 2. Hra – Ratespiel (hádání).

U: Ich habe den/die/das SIMSALABIM.

Ratet mal!

Ž 1: Hast du den/die/das ….?

U: Nein.

Ž 2: Hast du den/die/das…?

U: Ja, richtig. Du bist dran.

 1. Hra – Partnersuchspiel (kartičky s obrázky, kartičky se slovy).

Každý žák má kartičku (obrázek nebo slovo). Všichni žáci chodí po třídě, potichu říkají slovíčko na kartičce a hledají žáky se stejnou kartičkou.

 1. Pracovní list Drei – Farben - Lotto (Příloha č. 6).

Evaluace

Vyhodnotíme práci jednotlivců i skupin. Zopakujeme společně novou slovní zásobu. Nejlepší skupinu a jednotlivce můžeme odměnit pochvalou, plusem, známkou. Hodnotíme také, jak spoupracovali žáci v jednotlivých skupinách.

Reflexe

Žáci se v prostředí přírodní učebny učí praktické názvy zahradního nářadí, rozvíjejí komunikační dovednosti.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
30.27 kB
Dokument
Příloha č. 1
doc
30.27 kB
Dokument
Příloha č. 2
doc
55.66 kB
Dokument
Příloha č. 3
doc
113.28 kB
Dokument
Příloha č. 4
doc
362.3 kB
Dokument
Příloha č. 5
doc
47.85 kB
Dokument
Příloha č. 6

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě

Nutné pomůcky:

zahradní nářadí, obrázky zahradního nářadí, cedulky s názvy, pastelky, psací potřeby, 3 krabice (modrá, červená, zelená), pracovní listy, slovníky