Odborný článek

Pralesy

16. 8. 2009 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Petr Hopfinger

Anotace

Příspěvek nabízí několik aktivit pro žáky vztahujících se k tématu původního lesa na území Česka.

Motto:

Dole na okrajích kácejí stromy - dobré stromy. Některé stromy jen podetnou a nechají shnít - to je skřetí zlomyslnost; ale většinu rozštípou a odtáhnou jako palivo pro ohně Orthanku. V dnešní době ze Železného pasu pořád stoupá dým. Kolik z těch stromů byli moji přátelé, stvoření, která jsem znal od oříšku a od žaludu; spousta jich mluvila vlastními hlasy, a ty jsou teď navždycky pryč. A tam, kde zpívaly háje, je dnes spoušť pařezů a ostružiní. Zahálel jsem. Nechával jsem si věci proklouzávat mezi prsty. To se musí zarazit!

John Ronald Reuel Tolkien: Pán prstenů (Dvě věže)

Úvod

Co se nám vybaví, když se řekne prales? Většině z nás se vybaví příšeří Amazonie či povodí řeky Konga. Ale co pralesy za našimi humny? Existují u nás ještě původní lesy? Má cenu je zakládat či se snažit dnešní hospodářské lesy přiblížit jejich vzhledu? Jaké jsou a mohou být jejich funkce v dnešní krajině a společnosti? A jaký máme vůbec k hlubokým lesům vztah?

Aktivita první - Co je to prales?

Rozdejte žákům Text 1. Po jeho přečtení a vyplnění otázek diskutujte o jejich odpovědích pod textem. Pokusíme se dojít ke společné definici pralesa.

Aktivita druhá - Dějiny lesa aneb Prales v minulosti

Pustíme žákům ukázku z pořadu Historie věčně živá. Díl Les živitel - člověk strašpytel aneb Dějiny lesa. Dostupný je na http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_num_from=120&p_num_offset=20&p_no_date_limit=1&p_po=1975&p_pattern. Pro naši potřebu je klíčových prvních devět minut pořadu. Před poslechem rozdáme žákům Pracovní list 1. Po vyplnění diskutujme o poslechu a opět porovnáme pracovní listy.

Aktivita třetí - Původní les dnes

Dejte žákům přečíst dva texty o národním parku Bavorský les. Články jsou dostupné na http://www.tyden.cz/rubriky/cestovani/bavorsky-les-laka-na-stezku-v-korunach-stromu_131789.html, respektive http://zpravodajstvi.ecn.cz/?x=2188418. Zároveň rozdáme Pracovní list 2, který budou vyplňovat po četbě. Po dokončení aktivity s žáky diskutujeme o obsahu jejich pracovních listů.

Aktivita čtvrtá - Shrnutí

Rozdělíme žáky do skupin a rozdáme jim Pracovní list 3. Po jeho vyplnění jej každá skupina prezentuje. Poté učitel moderuje závěrečnou diskusi.

Další možné aktivity

Nabízí se např. les a prales v umění. Můžeme využít obrazy Váchala ze Šumavy, povídky K. Klostermanna a řady dalších umělců. Zajímavé eseje na toto téma uveřejnil ve svých knihách Stanislav Komárek. Jako velmi inspirativní publikaci bych pro celé téma doporučil knihu Krajina a revoluce autorů Pokorného, Sádla, Hájka, Dreslerové a Cílka.

Přílohy:
Text 1
Pracovní list 1
Pracovní list 2
pracovní list 3

Další zajímavé informace:
http://www.nationalpark-bayerischer-wald.de/tschechisch/index.htm
http://www.belorusko.cz/view.php?cisloclanku=2006052101
http://bpn.com.pl/index.php?lang=en
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prales
http://www.boubinsky-prales.cz/

Literatura a použité zdroje

[1] – TOLKIEN, J. R. R. Dvě věže. Praha : Argo, 2006. 366 s. ISBN 80-7203-727-7.
[2] – webové stránky přírodní rezervace Boubínský prales. [cit. 2009-08-26]. Dostupný z WWW: [http://www.boubinsky-prales.cz/ ].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
26.37 kB
Dokument
pracovní list 1
doc
25.39 kB
Dokument
pracovní list 2
doc
30.27 kB
Dokument
pracovní list 3
doc
33.2 kB
Dokument
text 1

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence k řešení problémů
  • uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
  • Gymnázium
  • Kompetence k učení
  • kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi

Průřezová témata:

  • Gymnaziální vzdělávání
  • Environmentální výchova
  • Životní prostředí regionu a České republiky

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída