Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Využití ICT na hodinách anglického jazyka
Odborný článek

Využití ICT na hodinách anglického jazyka

23. 3. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Gabriela Baladová

Anotace

Využití počítače a internetu při výuce anglického jazyka a při domácí přípravě žáků.

Zvládnutí rychlého vyhledávání a zpracování informací pomocí internetu umožňuje učit se kdekoliv a kdykoliv, využívat velké množství dat, odlehčuje paměť a pomáhá aktualizovat naše poznatky. Počítač a internet tak doplňují standardní učební texty a pomůcky. Není tedy důvod nevyužít je při výuce cizích jazyků, zejména pak jazyka anglického, ve kterém je na internetu většina informací.

S výukou angličtiny začínají žáci ve 3. ročníku a očekává se, že jejich znalosti tohoto jazyka budou na konci základního vzdělávání na vyšší úrovni, než tomu bylo dosud. Jak toto očekávání splnit během sedmi let při třech hodinách týdně? Jak zajistit, aby se žáci co nejvíc dozvěděli, naučili, ale zároveň aby během hodin mluvili, vyjadřovali své názory, používali angličtinu aktivně v různých situacích a aby se pak v cizině nebáli mluvit?

Všichni známe hodiny, kdy se jeden žák trápí nad větou v cvičení a ostatní znuděně čekají, až se "vymáčkne". Nebo jak dvojice předvádí scénku či naučený dialog a sledují je jen nejbližší kamarádi. Kdybychom změřili čas, po který každý žák během hodiny mluvil, vyjdou nám v průměru dvě až tři minuty aktivní mluvy na žáka. Za týden je to sedm a půl minuty, za školní rok pět hodin, za sedm let 35 hodin. To je individuální kurz trvající jeden školní rok po jedné hodině týdně nebo intenzivní sedmitýdenní kurz po jedné hodině denně.

Všem učitelům je jasné, že výuka bude efektivnější, když žáci budou některé školní činnosti dělat sice individuálně, ale najednou. Jak ale zajistit zpětnou kontrolu? To vše nám poskytne jazykový program nebo internet. Obojí je dnes dostupné už téměř pro všechny základní školy, protože počítače jsou potřebné pro povinnou výuku ICT. Učitel jen koordinuje práci žáků a případné problémy konzultuje individuálně. Nabídka internetu je dostatečně široká, aby umožnila realizaci tvůrčích nápadů pro individuální i skupinovou práci, pro kreativní práci všech žáků.

Níže jsou uvedeny příklady činností (a odkazy na potřebné webové stránky), při kterých se dá počítač a internet využít na hodinách anglického jazyka a v domácí přípravě žáků.

Procvičování
Ověřování
Porozumění
Hledání informací
Hledání obrázků
Využívání Outlooku
 • přeposílání doplňujících cvičení, úkolů na hodině a z domova, formálních i neformálních dopisů a jiných písemností
Ukázky konkrétních činností

Pomocí internetu si žáci procvičí (Příloha 1) různé oblasti gramatiky i slovní zásoby.

Své znalosti z různých oborů si mohou žáci ověřovat (Příloha 2) anglicky pomocí testů, které najdou na výše uvedených webových stránkách. Je na učiteli, zda tuto činnost pojme jako zábavně-odpočinkovou, zábavně-soutěživou nebo jako zkoušení.

Pomocí webových stránek můžeme také procvičovat porozumění (Příloha 3) lidem v cizině , což je bez předchozích zkušeností obtížné.

Prezentace, zhotovení plakátu, letáku či webové stránky, vytvoření slide show nebo profilu osobnosti vyžaduje hledání informací a obrázků (Příloha 4).

K využití programu Outlook (Příloha 5) je zapotřebí propojení počítačů žáků s učitelovým. To snadno zajistí správce počítačové sítě, který by na škole měl být.

Ukázky prací žáků
 • anglicky mluvící země (Příloha 6)
 • slide show (Příloha 7)
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
497.07 kB
PDF
Příloha 1
pdf
141.6 kB
PDF
Příloha 2
pdf
113.28 kB
PDF
Příloha 3
pdf
32.23 kB
PDF
Příloha 4
pdf
43.95 kB
PDF
Příloha 5
pdf
337.89 kB
PDF
Příloha 6
pdf
68.36 kB
PDF
Příloha 7

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Gabriela Baladová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

PC, disketa, CD nebo flashdisk.