Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > "Dobrodružné" ženy
Odborný článek

"Dobrodružné" ženy

30. 1. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Marie Vyjídáková

Anotace

Jedná se o projekt málotřídní školy v Olomouci - Droždíně připravený ke Dni matek. Jeho součástí je divadelní představení o životě pěti významných žen a tvorba dárků pro maminky. Projekt přispívá k rozvíjení klíčových kompetencí žáků.
Školní výukový projekt - Den matek 2005
CÍL PROJEKTU

Cílem projektu ke Dni matek je vytvoření divadelního představení, na jehož tvorbě i realizaci se budou podílet všichni žáci školy spolu s učiteli. Důležitou součástí projektu je rozvíjení klíčových kompetencí. Během tvorby představení využíváme mezipředmětových vztahů a průřezových témat k dalšímu rozvoji osobnosti žáků.


PRŮBĚH PROJEKTU DEN MATEK 2005

1) Úvodní slovo - vyučující

2) Nástup dětí - píseň Do Afriky

3) Vystoupení jednotlivých tříd

Marie Currie Sklodowská (1. ročník)
1. Marie Currie Sklodowská (1. ročník)
Eva (2. a 3. ročník)
2. Eva (2. a 3. ročník)
Mata Hari (2. a 3. ročník)
3. Mata Hari (2. a 3. ročník)
Eliška Junková (4. ročník)
4. Eliška Junková (4. ročník)
Valentina Těreškovová (5. ročník)
5. Valentina Těreškovová (5. ročník)

Všechna vystoupení mají formu pantomimy, která je podbarvená hudbou dle výběru dětí a učitelů. Po skončení každého vystoupení nechávají děti hádat obecenstvo, o které "dobrodružné" ženě bylo právě shlédnuté vystoupení. Děti společně zarecitují:

Hádej, hádej, která žena,
dobrodružstvím obdařená,
byla vám teď představena?

Obecenstvo hádá.

Jednotlivá vystoupení ukončí děti krátkou básničkou, která shrnuje důležité body ze života dané ženy.
Na závěr každého krátkého vystoupení děti ukáží jméno představované ženy, napsané na pruhu papíru. Všechny pruhy se jmény představovaných žen se postupně po každém vystoupení skládají do tvaru klobouku na kulatou nástěnku v pozadí pódia.

 

 


 

4) Společná závěrečná píseň - Klobouk ve křoví

Na závěr nastoupí všechny děti na pódium, společně zazpívají a předvedou drobnou choreografii s vlastními vyrobenými klobouky na píseň Klobouk ve křoví. Klobouk má být znakem DOBRODRUŽSTVÍ. V závěrečných pasážích písně se děti postupně rozcházejí z pódia ke svým maminkám a obdarují je těmito vlastnoručně vyrobenými klobouky.


Nácvik a přípravné práce s přehledem rozvíjených klíčových kompetencí, s mezipředmětovými vztahy a vztahy k průřezovým tématům naleznete v příloze.


Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
47.85 kB
Dokument
Doba nácviku a přípravných prací

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Marie Vyjídáková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída