Odborný článek

Přepište scénář

12. 6. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Marek Mičienka

Anotace

Lekce zaměřená na problematiku product placementu, tj. formy reklamy, při níž je konkrétní výrobek nebo služba umístěna do filmu nebo pořadu, který sám o sobě nemá reklamní charakter.

Reklama má nejrůznější formy. Barevné inzeráty v novinách a časopisech, spoty přerušující či oddělující pořady v televizi, billboardy u silnic, firemní značky na mantinelech stadionů, možná i nevyžádané letáky ve schránce nebo barevný balón vznášející se nad městem. Reklamy se ale čím dál častěji objevují také v pořadech samotných. Čím dál oblíbenější je například metoda „umisťování produktu", tzv. product placement, do televizního pořadu či filmu. Jde o někdy účinnější, a v jistém smyslu i nebezpečnější a manipulativnější prostředky propagace určitého výrobku. Jeho síla spočívá zejména v tom, že na první pohled jako reklama nevypadá.

Víte, jakým autem jezdí James Bond, jaké nosí hodinky a čím se holí? Neměli jste někdy chuť si takový výrobek koupit? Pokud ano, pak na vás product placement zapůsobil přesně podle představ jeho tvůrců. Umisťování značek či konkrétních výrobků na filmové plátno je zvyk oblíbený zejména ve Spojených státech, nevyhýbá se nicméně ani starému kontinentu. Diváka příliš neruší, výrobce propaguje svou značku a filmař získá peníze na film.

Cílem této lekce je uvědomění si product placementu, tj. formy reklamy, při níž je konkrétní výrobek nebo služba umístěna do filmu nebo pořadu, který sám o sobě nemá reklamní charakter. Na konkrétních příkladech si žáci nejprve uvědomí tuto formu reklamy. V další části si sami zkusí zařadit vhodným způsobem nějaký výrobek do vybraného filmu.

Kráska v nesnázích

V úvodu lekce shlédnou žáci trailer z filmu Kráska v nesnázích, který si lze stáhnout z webových stránek filmu na www.ceskatelevize.cz/specialy/kraskavnesnazich/novinky (v sekci VIDEO ukázka Ráno).

Po ukázce se ptejte:

 • Co jste viděli?
 • O čem film vypráví?
 • Všimli jste si na ukázce něčeho zajímavého?

Při druhém sledování ukázky budou mít žáci za úkol psát si jména všech značek (produktů), které se v ukázce objevily.

 • Jaké produkty (značky) jste v ukázce zaregistrovali?
 • Všimli jste si jich i při prvním zhlédnutí filmu?
 • Jsou tyto značky v ukázce náhodou?
 • Proč se v ukázce objevily zrovna tyto značky?
 • Vzpomenete si na nějaký film, kde se objevily značky nějakých výrobků?
Co je to product placement

Po úvodní části můžete na tabuli napsat spojení „product placement" a zeptat se žáků, co si pod tímto spojením představí. Problematiku je pak možné shrnout podle přílohy Co je to product placement. V této části by mělo především zaznít, že product placement znamená takovou formu reklamy, při níž je konkrétní výrobek nebo služba vědomě umístěna do filmu nebo pořadu (či na fotografii), který sám o sobě nemá reklamní charakter.

Přepište scénář

Rozdělte žáky do skupin a rozdejte jim pracovní listy Přepište scénář I. a Přepište scénář II. Mají se zamyslet nad tím, jaký produkt by mohl být zařazen do popsané scény. Skupiny by se měly pokusit produkt do filmu i vhodným způsobem zařadit, tj. přepsat scénář tak, aby se ve scénce produkt nějakým způsobem objevil nebo zaznělo jeho jméno. Scénky mohou jednotlivé skupiny přehrát spolu s vhodně umístěným produktem.

Po přehrání jednotlivých scének srovnejte:

 • zda je propagovaný výrobek vhodně vybrán
 • zda se jeho cílová skupina shoduje s cílovou skupinou filmu
 • zda je propagovaný výrobek zařazen v pozitivních souvislostech (vytváří pozitivní image)
 • zda propagovaný výrobek pomáhá řešit nějaký problém (nejlépe hlavního hrdiny)
 • zda je v ději umístěn přirozeně - nenabízí se samoúčelně

Na závěr můžete žákům říct, že scény pocházejí z českých filmů.

Domácí úkol

Při příští návštěvě kina si zkuste všímat výrobků a značek, které se ve filmu objevují. Které z nich nejsou ve filmu náhodou? Můžete použít příklady filmů v pracovní listě Co je product placement.

Příklady product placementu v českých filmech:

 • Rafťáci (Seznam, Kinder Bueno, Sprite)
 • Snowborďáci (Burton, Ferrero, Želetavské sýrárny)
 • Jak básníci neztrácejí naději (Starobrno, Teta, Wella, Mazda, Komerční banka)
 • Jak se krotí krokodýli (Coca-cola, Mentos, Centrum, Mitsubishi)
 • Kameňák 3 (JVC, Puma, Plzeňské pivovary, Samsung)
 • Všechno nejlepší! (Evropa 2, AAA, Diesel)
 • Účastníci zájezdu (Arginmax, Vodafone)
 • Doblba! (Nokia, Renault, Karlovarské minerální vody)
 • Post coitum (Durex, Whirlpool, Telila, časopis Spy, Avon, Seznam, Panasonic...)

Literatura a použité zdroje

[2] – [cit. 2009-07-27]. Dostupný z WWW: [www.rozumetmediim.cz].
[3] – BURTON, G.; JIRÁK, J. Úvod do studia médií. Brno : Barrister&Principal, 2001.
[4] – JIRÁK, J.; KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost. Praha : Portál, 2003.
[5] – MIČIENKA, M.; JIRÁK, J. et al. Základy mediální výchovy pro učitele. Praha : Portá, 2007.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
45.9 kB
PDF
Co je product placement
pdf
45.9 kB
PDF
Co je product placement
pdf
86.91 kB
PDF
Přepište scénář I.
pdf
81.05 kB
PDF
Přepište scénář II.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marek Mičienka

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní listy, ukázka z filmu ke stažení na www.ceskatelevize.cz/specialy/kraskavnesnazich/video