Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak se žilo dělníkům v 19. století?
Odborný článek

Jak se žilo dělníkům v 19. století?

26. 3. 2024 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Pavel Žalský

Anotace

Hravou a tvořivou formou odhalují žáci podmínky života dělníků během 19. st., tedy v době průmyslové revoluce. Nejprve se s pomocí hravého dotazníku vycházejícího z publikace Otřesné dějiny světa seznamují na konkrétních příkladech se životy dělníků, poté vytvářejí vlastní myšlenkovou mapu, kterou celé téma reflektují.

Stupeň vzdělávání: 2. st. ZŠ

Věková skupina: 8. ročník

Vzdělávací obor: dějepis

Tematický okruh: modernizace společnosti

Časová dotace: 45 minut, příprava cca 30 minut na seznámení se s obsahem a připravení souborů ke sdílení žákům

Pomůcky: zařízení připojená k internetu, projektor

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti:

  • Oborové: žáci by měli vědět o průmyslové revoluci a jejím časovém rámci, pokud nebudou tušit nic o sociálních a demografických dopadech, tolik to nevadí
  • Digitální: žáci by měli umět otevřít dokument s pomocí odkazu a pracovat s políčky online formuláře (zakliknutí, potvrzení, odeslání), pokud pracují s online formulářem prvně, jistě to zvládnou

Vzdělávací cíle:

Žáci na příkladu práce s digitálním zdrojem reflektují v online myšlenkové mapě životní podmínky dělníků v 19. st.

Přínos využití digitálních technologií

Žáci využívají jimi zjištěná a roztříděná data pro vytvoření vlastního návrhu myšlenkové mapy s pomocí digitálních online nástrojů.

Popis vzdělávací aktivity:

Evokace (5 minut): Vyučující žákům promítne fotografii zachycující dětskou práci v továrně, např. zde https://www.historycrunch.com/child-labor-in-the-industrial-revolution.html, žáci jsou vyzváni, aby popsali, co se na fotografii odehrává, proč a jak to vlastně bylo možné, navodit by se tak měla nejen problematika dětské práce, ale i továren atd.

Uvědomění si významu nových informací (20 minut): Žáci do pracovních skupin získají přes link nebo QR kód odkaz na dokument Forms „Brložní ulice“ (pro potřeby tohoto příspěvku je v editačním módu, aby si vyučující mohli vytvořit vlastní kopie, do nichž budou získávat odpovědi od svých žáků, jim však odkaz pošlete s omezením na „čtenář“). Ten obsahuje stanoviště hry Brložní ulice z knihy Otřesné dějiny světa, ihned se jim také ukazují správné odpovědi a zdůvodnění. V jednotlivých úkolech se žáci dozvídají podrobnosti o životě dělníků v 19. st., na konci je čeká krátké shrnutí s pomocí závěrečných otázek.

Jedna z otázek ve hře

Jedna z otázek ve hře

Reflexe (20 minut): Poté, co žáci vypracují všechny odpovědi a projdou závěrečnými otázkami, je jim opět přes link nebo QR kód dána k dispozici online aplikace pro tvorbu myšlenkových map, doporučuji https://bubbl.us/, která nevyžaduje registraci a na konci práce lze celou mapu stáhnout jako obrázek. Myšlenková mapa by měla vždy jako centrální pojem mít „život dělníků v 19. st.“ a rozbíhat se do pojmů: práce, bydlení, vzdělání, zdraví, politika, přičemž ke každému tomuto pojmu by žáci měli vymyslet alespoň dva konkrétní příklady. Pokud s aplikací nikdy předtím nepracovali, ukažte jim ideálně přes projektor postup. K myšlenkovým mapám je vhodné podat žákům zpětnou vazbu, v časové dotaci 45 minut to lze, ale záleží na tempu třídy. Můžete tedy zvolit individuální postup nebo se k mapám vrátit další hodinu. 

Ukázka rozpracované myšlenkové mapy v aplikaci

Zkušenosti s použitím materiálu ve výuce:

Fotografie dětské práce je pro žáky působivou evokací do tématu a také v podstatě první novou informací v hodině. Práce s hrou je pro ně poměrně snadná, mnoho odpovědí je pro ně zarážejících a překvapivých. Samotná tvorba myšlenkové mapy problematická není, doporučuji však postup s aplikací žákům opravdu ukázat přes projektor a zároveň mít k promítnutí připravené i zadání k myšlenkovým mapám – ušetříte si hodně vysvětlování a psaní.  

Literatura a použité zdroje

[1] – DEARY, Terry. Otřesné dějiny světa. 1. vydání. Praha : Egmont, 2003. 93 s. ISBN ISBN 80-7186-884-1.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavel Žalský

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence digitální
  • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence digitální
  • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

zařízení připojená k internetu, projektor