Odborný článek

MON ÉCOLE (A1)

6. 3. 2024 Základní vzdělávání
Autor
Veronika Korbelová
Spoluautor
Pavlína Jurzykowská

Anotace

Úkolem žáků je pomocí aplikace „Strange Garden“ nafotit oblíbená místa ve škole / i školní pomůcky, popsat je a vytvořit na základě nafocených míst a předmětů prezentaci. Aktivita rozvíjí zábavnou formou jejich jazykové dovednosti a současně využívá digitální kompetence k vytvoření kreativního a interaktivního výstupu.

Popis vzdělávací aktivity:

1. Práce s aplikací

 • Otevřeme webovou stránku https://strange.garden/
 • Napíšeme téma: Oblíbené věci ve škole, nebo 5 TOP, nebo jiné téma.
 • Zvolíme Backround (pozadí) – buď vytvoříme vlastní (Create one), nebo si nějaké stáhneme (Upload), nebo zvolíme už připravené pozadí (použijeme Random a klikáme tak dlouho, dokud nějaké nevybereme). Doporučuji nějaké neutrální.
 • Zadáme privat, pokud chceme aplikaci využít pouze pro naše studenty.
 • Zadáme timer, tzn. čas, po který budou žáci věci fotit, např. 5 minut, nebo déle. 
 • Zmáčkneme CREATE. Vytvoří se QR kód, který si žáci naskenují, chodí po škole a fotí svá oblíbená místa nebo věci, pomůcky.
 • Po stisknutí modrého okénka  Open the garden! se nám na obrazovce/ na tabuli objevují obrázky, které žáci nafotili.
 • Obrázky se ani v telefonu, ani v počítači automaticky neukládají, pro další práci s prezentací je třeba, aby si žáci udělali Print Screen obrázků ve svém telefonu, případně učitel udělal Print Sreen vyfocených věcí ve svém počítači a studentům je poté nasdílel. 

2. Moje oblíbená místa/ věci/ pomůcky

Nabízí se hodně možností, jak s nafocenými obrázky pracovat. Napsala jsem několik tipů, ale určitě vymyslíte i mnoho dalších variant. Úkoly lze přizpůsobit jazykovým znalostem žáků.

 • V 1. kole se žáci rozdělí žáky do dvojic a každý z nich tipuje, co nafotil ten druhý, obrázky popíšou, a řeknou také, proč si myslí, že je nafotil zrovna on. 
 • Ve 2. kole žáci mluví o tom, jestli spolužák uhádl jejich obrázky.
 • Na interaktivní tabuli lze s obrázky hýbat, ve 3. kole si žáci rozdělí své obrázky do skupin, popíšou je a zdůvodní, proč je vyfotili.
 • Žáci mluví po celou dobu francouzsky.

Varianty: 

 • K obrázkům se u jednotlivých žáků mohou vyjádřit všichni ve skupině.
 • Každý si rozdělí svoje obrázky, popíše je a řekne, proč je vyfotil.
 • Učitel může nafotit také svoje věci. 
 • Učitel si může vybrat, zda zadá žákům, aby fotili vše, co:
 • a) začíná shodným písmenem
 • b) má shodnou barvu
 • c) se vztahuje ke konkrétnímu tématu
 • d) se vztahuje k aktuální probírané slovní zásobě atd.
 • Při větším počtu studentů můžeme vytvořit dvojice, trojice.

3. Prezentace

Žáci si udělají Print Screen obrazovky s vyfocenými věcmi ve svém telefonu, nebo udělá Print Screen obrazovky učitel (Shift+Win+S, PrintScreen) a obrázek uloží do společné skupiny.

Učitel zadá žákům úkol, aby vytvořili prezentaci, ve které popíší v jednoduchých větách jednotlivé věci/ předměty/ místa  věci, které vyfotili. Mohou vytvořit prezentaci v PowerPointu, použít online nástroje jako Google Prezentace nebo Canva, nebo se rozhodnout pro jiný formát, například plakát. 

Stanovte  také kritéria hodnocení a sdělte žákům, jak budou hodnoceni. Mějte na paměti obsah, vizuální prvky a samotnou prezentaci.

Vytvořte také harmonogram jednotlivých prezentací. Po prezentaci poskytněte zpětnou vazbu každému žákovi a zhodnoťte jejich výkony na základě stanovených kritérií.

Zkušenosti s použitím materiálu ve výuce: 

Dozvěděla jsem se díky ní od svých žáků mnoho zajímavých informací o jejich vztahu ke škole. Z použití aplikace jsem byla nadšená já i moji žáci, použití je jednoduché a zábavné. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Veronika Korbelová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít