Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Animetod – Jak na to, když začínáme
Odborný článek

Animetod – Jak na to, když začínáme

Anotace

Animetod je průvodce rozsáhlou metodickou a výukovou sérií, kterou pro vás postupně připravujeme. Každá lekce obsahuje audiovizuální část, textovou část a metodické a pracovní listy ke stažení. Úvodní lekce je pro vás, kteří se ptají: „Jak na to, když začínáme?“ Jak na to, když začínáte koketovat s animací, s výukou filmové výchovy, když začínáte s naším Animetodem. Podívejte, co vše je a bude výuková série Animetod. Vyzkoušejte naše první lekce.

Celý koncept počítá s 36 lekcemi, které jsou rozděleny do tří základních okruhů: Úvodem aneb proč a jakFilmová gramatika a Filmová praxe.

 

Jednotlivé okruhy obsahují lekce, kde naleznete výuková a instruktážní videa, doprovodné texty k videím, metodické listy pro učitele a pracovní listy pro žáky ke stažení, odkazy na další dostupné online materiály, doporučené filmy nebo související lekce. 

Hlavní částí každé lekce je instruktážní video, ve kterém vždy shrnujeme základní informace o vybrané problematice a dáváme pedagogům návod, jak dosáhnout dobrého výsledku v daném problému, ale i způsob, jakým lze problematiku přiblížit dětem či studentům.

Každá lekce je samostatně využitelná podle vašich potřeb, úrovně zkušeností a znalostí a všechny lekce zároveň tvoří celek, který si klade za cíl uceleně obsáhnout vše, co potřebujete vědět a znát, chcete-li se věnovat filmové výchově, spolu s dětmi filmům porozumět a filmy tvořit.

Reflexe

Odkaz na oficiální stránky: https://animanie.cz/animetod-jak-na-to

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • tvorba mediálního sdělení

Mezioborove presahy: