Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Animetod – Plošková animace
Odborný článek

Animetod – Plošková animace

1. 2. 2024 Základní vzdělávání
Autor
Vít Voráček

Anotace

Plošková animace je založena na snímání jednotlivých filmových oken na ploše. Snímané objekty neboli postavy a pozadí jsou ploché, dvourozměrné. Každá z částí filmového obrazu, která se má pohybovat, je rozstříhána na jednotlivé samostatně se pohybující „končetiny“. Tomu, jak se vyrábí plošková loutka, se budeme věnovat v lekci Plošková loutka. V této lekci se budeme zabývat především možnostmi samotné animace, tedy oživením a rozpohybováním. Nabídneme některá možná technická řešení pohybu v rámci stop motion animace.
Ve videu se dozvíte:
 • Uspořádání snímacího místa

  plocha na snímání (stůl), technika a její uspořádání, světlo

 • Co pro ploškovou animaci potřebujeme

  Než začnete animovat, potřebujete hotový storyboard (viz. lekce storyboard), pozadí, loutku či loutky (viz. lekce plošková loutka), kulisy a rekvizity, plastickou lepicí gumu, lepicí pásku a případně nástroje usnadňující animaci.

   
 • Řešení změn výrazů tváře

  Základem pro pohyb ploškové loutky jsou pohyblivé části. Výrazy tváře se mohou měnit výměnou jednotlivých částí obličeje, nejčastěji očí a úst.

 • Technika animace chůze ploškové loutky

  Chůze se skládá z jednotlivých kroků, kdy se střídá jedna noha přes druhou. Je to jeden z nejobtížnějších pohybů pro animaci.

 • Možnosti proměn a klamů

  Animace umožňuje kouzlit, díky ní lze vyjádřit mnohé ze světa fantazie. V ploškové animaci se pracuje s výměnou jednotlivých částí – plošek.

 • Řešení pohybu ploškové loutky v prostředí 

   V jednotlivých záběrech se pohyb děje buď uvnitř obrazu, kdy je kamera statická, nebo se nějakým způsobem kamera pohybuje. Jak se „pohyb“ kamery řeší v ploškové animaci, se dozvíte právě zde.

Metodická část

Plošková animace je dobrým startem do světa animace, je vhodná i pro začátečníky a nejmenší tvůrce. Při plánování času potřebného pro vyzkoušení ploškové animace je třeba myslet na čas, kdy se plošková loutka navrhuje a vyrábí. Stejně tak je třeba myslet i na přípravu a výrobu pozadí.

Výhodné a zároveň prospěšné je pracovat ve školní praxi v týmech (3–5 dětí), kdy si tvůrci mohou práci rozdělit dle schopností a preferencí. Někteří navrhují, jiní jsou schopni řemeslné výroby nebo tvorby pozadí. Pod kamerou každý animuje jednu postavu tak, aby se dokázal do své postavy vžít a vymyslel charakteristické pohyby a chování každé z postav.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Animetod.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • tvorba mediálního sdělení

Mezioborove presahy: