Odborný článek

MA JOURNÉE (A1)

24. 1. 2024 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA

Anotace

Výuková aktivita se zaměřuje na procvičení slovní zásoby tematického okruhu „můj den“ s důrazem na užití zvratných sloves v přítomném čase. Aktivita zahrnuje tvorbu fotografií a videí s cílem podpořit a obohatit výuku pomocí vlastní kreativity žáků a moderních technologií. Žáci fotí a vytvářejí videa obsahující popis základních činností v jednotlivých etapách dne. Jednotlivé úkoly rozvíjejí všechny jazykové dovednosti. Po společném procvičení slovní zásoby je díky audiovizuálnímu výstupu využita úplná integrace jazykové i komunikační složky (psaní, poslech i mluvení).

Úvod

Autor: Pavlína Jurzykowská

Stupeň vzdělávání: 2. stupeň ZŠ a osmiletá gymnázia 

Věková skupina: 12–14 let

Vzdělávací obor: další cizí jazyk – FRJ

Tematický okruh: oblékání

Očekávané výstupy:

 • Žáci/žákyně si procvičí slovní zásobu na téma „Ma journée“ (můj den);
 • zopakují si časování zvratných sloves v přítomném čase a pojmenování jednotlivých etap dne ve francouzštině;
 • ve formě videa postříhají a namluví souvislé vypravování o svém dni s použitím časových údajů a zvratných sloves.

   

Cíl

Žák/Žákyně

 • francouzsky popíše aktivity během dne, použije zvratná slovesa (v jednoduchých větách představí aktivity v hlavních etapách dne v krátkém videu);
 • v písemném projevu správně časuje zvratná slovesa a ovládá názvy jednotlivých etap dne;
 • na základě získaných informací dokáže pořídit kvalitní fotografie a z nich poté vytvořit digitální obsah;
 • v jednoduché aplikaci z fotografií sestaví krátké video;
 • natočený obsah poté i se zvukem digitálně zpracuje a pomocí cloudového uložiště svůj soubor (nejlépe ve formátu MP4) nasdílí vyučujícímu, případně spolužákům (např. přes platformu Teams, GCR, atd.);
 • provede na základě zvolené metody sebehodnocení své práce i práce ostatních.

   

  Metodická poznámka

  Nabízené aktivity umožňují žákům i učitelům využívat různé druhy práce, od samostatné po skupinovou. Jednotlivé aplikace nabízejí velkou škálu šablon, se kterými může učitel nebo žák pracovat. V první aktivitě je využita aplikace Learningapp. Jedná se o on-line aplikaci pro tvorbu vlastních interaktivních aktivit, např. spojování slov, řazení, kvízů, přiřazování, anagramů, hádání slov, pexesa, osmisměrek atd. Cvičení může učitel buď vytvářet sám, nebo si může vyhledat už hotová cvičení podle klíčových slov v Menu. Kliknutím na vybraný náhled se cvičení otevře a stačí si už jen vybrat jednu z nabízených aktivit. Pracovní list je možné přizpůsobit slovní zásobě a použít i pro pokročilejší jazykové úrovně.

Popis vzdělávací aktivity

Fáze 1 – EVOKACE (10 minut)

Úloha 1 – „Opakování matka moudrosti“

A/Etapy dne:

Vyučující na sdílené ploše rozklikne danou aktivitu a postupně žáky vybízí, aby vybrali správnou odpověď v předpřipraveném online pracovním listu  listu zde.

B/Aktivity během dne: 

Poté stejným způsobem procvičí slovní zásobu „činnosti a aktivity během dne“ – zde  se nachází balíček aktivit pro zopakování základních receptivních dovedností (poslech a verbální porozumění).

 

Fáze 2 – UVĚDOMĚNÍ (30 minut)

Úloha 2: „Natoč video Ma journée“

Učitel pustí žákům krátké video.

Společně pak video přeloží. Poté učitel žákům klade kontrolní otázky:

 1. Qu´est – ce qu´elle fait le matin? (elle se réveille, elle se lave, elle s´habille, elle prend son petit-déjeuner, …)
 2. Qu´est – ce qu´elle fait à midi ? (elle mange avec ses collègues, …)
 3. Qu´est – ce qu´elle fait àpres-midi? (elle travaille, …)
 4. Qu´est-ce qu´elle fait le soir? (elle regarde un peu la télé, elle lit, elle se couche, …)

Poté vyzve žáky, aby natočili podobné video s využitím připravených rekvizit a vlastních mobilních telefonů.

Rekvizity: plyšáci, figurky, panáčci, zubní kartáček, mýdlo, ručník, hřeben, deka, učebnice, pero, sluchátka, lžíce, … – cokoliv, co lze připodobnit k některé z etap dne 

Žáci se rozdělí do trojic a vyberou si postavičku/figurku/plyšáka a další rekvizity (deku, zubní kartáček, talíř se lžící, učebnici, hřeben, mýdlo, …). Učitel poté žáky poprosí, aby plyšáka pojmenovali a vyfotili ho v různých etapách dne i s vhodnou rekvizitou.

Bližší informace o tom, jak bezpečně sdílet fotografie, naleznete zde

Učitel vyzve žáky, aby se pokusili odpovědět na otázku, proč by nebylo vhodné fotit sama sebe doma a poté fotografii sdílet se spolužáky v rámci společné kontroly výstupu z hodiny. Žáci by měli přijít na to, že když fotí nebo natáčí na svůj mobil sebe, své tělo, své soukromí, tak musí být opatrní, pokud daný obsah sdílí online. Učitel děti upozorní na fakt, že je opravdu nesmírně důležité, aby si děti chránily své soukromí a citlivé informace (jméno, adresu, telefonní číslo, informace o tom, kdy jsou na dovolené, atd.). 

Jak pořídit kvalitní fotografii? 

Před samotným focením je vhodné projít se žáky stručně sepsaná pravidla pro tvorbu kvalitní fotografie – učitel je může promítnout na interaktivní tabuli a každé stručně okomentovat.

Zadání pro žáky:

1. Vyberte si nějakou postavičku, pojmenujte ji a nafoťte s ní 5 kvalitních fotografií. Pokaždé s jinou rekvizitou, tak abyste měli pro každou etapu dne alespoň jednu fotografii. Postavička tedy bude mít u sebe na každé fotografii něco jiného:

Le matin – postavička má u sebe např. kartáček, deku, …

Avant-midi – například figurka/plyšák drží pero, sedí na lavici, u tabule, má učebnici

A midi – například drží lžíci nebo má před sebou talíř

Apres-midi – například kouká na sešit, má sluchátka

Le soir – například čte knihu na dece, je u něj talíř

 2. V mobilní aplikaci seřaďte fotografie za sebou tak, jak jdou dané aktivity po sobě během jednoho dne. Pokud vhodnou aplikaci ve svém mobilu zatím nemáte, nainstalujte si jednoduchou aplikaci pro střih krátkých videí z fotek nebo filmů, např. aplikaci

Dílčí výstup zde

3. Hotová videa z fotek sdílejte na svůj e-mail nebo do svého úložiště (Google Disk, Cloud, …).

4. Na počítači si otevřete bezplatnou aplikaci Eddpuzzle (link do virtuální třídy vám odešle učitel). Daná videa namluvte (ve trojicích se prostřídejte).

Tutoriál Eddpuzzle zde.

Finální výstup  

5. Hotová videa odešlete na některou z platforem pro sdílení obsahů, které vznikají ve vašich hodinách (například Google Classroom nebo Teams), tak aby vaše video mohl učitel promítnout také spolužákům na interaktivní tabuli.

Fáze 3 – REFLEXE  

Úloha 3 – „Udělování Oscarů“

Učitel rozdělí žáky do tří skupin:

 1. Skupina – „Režiséři“ (budou kontrolovat obsah jednotlivých videí, jejich správnost a úplnost dle zadání)
 2. Skupina – „Estéti“ (budou kontrolovat grafickou a estetickou kvalitu výstupu)
 3. Skupina – „Zvukaři“ (budou kontrolovat zvukovou stopu a správnost výslovnosti)

Učitel vyzve žáky, aby se pohodlně usadili a zhlédli „nominované“ snímky, tedy hotová videa „Ma journée“. Každá skupina pak zvolí za sebe (lze hlasovat pomocí aplikace Mentimeter) nejlepší video. Jeho autor získá sladkou odměnu. ?

Zkušenosti s použitím materiálu: 

Aktivitu „Můj den“ jsem pomocí aplikace Edpuzzle odučila v osmé třídě v rámci druhé hodiny věnované zvratným slovesům.  Žákům velice pomohlo mé „vzorové video“ a také je zaujala pravidla, jak se má vlastně správně fotit. Poté už vše hravě zvládli. V obou třídách se našli žáci vybavení moderními typy mobilů a chytrými aplikacemi. Tedy se seřazováním fotografií za sebe neměli problém. Ten nastal až ve chvíli, kdy bylo potřeba video sdílet a uložit do Teamsů. Překvapilo je, že se místo „klasického“ tlačítka SHARE objevilo SHARE ASSIGNEMENT (viz printscreen).

Zdroje: 

 

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • tvorba mediálního sdělení

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

PC, internet