Odborný článek

Moje škola

3. 1. 2024 Základní vzdělávání
Autor
Veronika Korbelová

Anotace

Úkolem žáků je pomocí aplikace „Strange Garden“ nafotit oblíbená místa ve škole / i školní pomůcky, popsat je a vytvořit na základě nafocených míst a předmětů prezentaci. Aktivita rozvíjí zábavnou formou jejich jazykové dovednosti a současně využívá digitální kompetence k vytvoření kreativního a interaktivního výstupu

Stupeň vzdělávání: střední škola

Vzdělávací obor: němčina

Tematický okruh: místa ve škole, oblíbené věci ve škole, školní pomůcky

Očekávané výstupy: Žáci si procvičí slovní zásobu na téma místa ve škole, oblíbené věci ve škole, školní pomůcky, zopakují si nová slovíčka z lekce.

Časová dotace: výuka – 1 hodina, příprava – 1 hodina

Pomůcky: PC nebo notebooky, připojení k internetu, projektor, interaktivní tabule, chytrý telefon

Zdroje: Digitální lektoři: Tip na aktivitu – focení v Strange Garden. 2023 [cit. 2023-05-18]. Dostupný z WWW: [//https://www.youtube.com/watch?v=my3TEgT4p1M].

Robert Čapek: Nástroj, který může být zlý sluha. 2020  [cit. 2020-12-22]. Dostupný z WWW:.

[https://robertcapek.cz/nastroj-ktery-muze-byt-zly-sluha/].

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti:

Oborové:      Žáci 

 • píší slova a krátké věty na základě textové předlohy;
 • umí vyjádřit jednoduchými větami svůj vztah ke škole a popsat oblíbená místa a věci ve škole;
 • rozumí slovní zásobě probírané v tématu škola.

Digitální: Žáci

 • umí legálními způsoby upravovat a sdílet média;
 • umí vytvořit na základě zásad správné tvorby prezentaci na dané téma.

 

Tipy na vytvoření správné prezentace:

Vzdělávací cíle: Žáci

 • aktivně používají novou slovní zásobu a vytvářejí jednoduché věty;
 • v písemném projevu správně používají odpovídající slovní zásobu;
 • umí získané informace uložit, zálohovat a sdílet;
 • dokáží pracovat s QR kódem a sdílet obrázky.

Přínos využití digitálních technologií

Žáci jsou vedeni

 • k práci s vybranými internetovými aplikacemi, které mohou být využity v hodinách cizího jazyka, k jejich používání;
 • k využívání programů a aplikací pro osvojování slovní zásoby.

Metodická poznámka: Nástroj strange.garden funguje bez registrace pro učitele i pro žáky zdarma a jeho použití je velmi snadné.

Popis vzdělávací aktivity:

 1. Práce s aplikací
 • Otevřeme webovou stránku https://strange.garden/.
 • Napíšeme téma: oblíbené věci ve škole nebo 5 TOP nebo jiné téma.
 • Zvolíme Background (pozadí) – buď vytvoříme vlastní (Create One), nebo si nějaké stáhneme (Upload), nebo zvolíme už připravené pozadí (použijeme Random a klikáme tak dlouho, dokud nějaké nevybereme). Doporučuji nějaké neutrální.
 • Zadáme Privat, pokud chceme aplikaci využít pouze pro naše studenty.
 • Zadáme timer, tzn. čas, po který budou žáci věci fotit, např. 5 minut nebo déle.
 • Zmáčkneme Create. Vytvoří se QR kód, který si žáci naskenují, chodí po škole a fotí svá oblíbená místa nebo věci, pomůcky.
 • Po stisknutí modrého okénka Open the garden! se nám na obrazovce/tabuli objevují obrázky, které žáci nafotili.
 • Obrázky se ani v telefonu ani v počítači automaticky neukládají, pro další práci s prezentací je třeba, aby si žáci udělali printscreen obrázků ve svém telefonu, případně aby učitel udělal printscreen vyfocených věcí ve svém počítači a studentům je poté nasdílel.

 

 1. Moje oblíbená místa/věci/pomůcky

Nabízí se hodně možností, jak s nafocenými obrázky pracovat. Napsala jsem několik tipů, ale určitě vymyslíte i mnoho dalších variant. Úkoly lze přizpůsobit jazykovým znalostem žáků.

 • V 1. kole se žáci rozdělí do dvojic a každý z nich tipuje, co nafotil ten druhý, obrázky popíšou a řeknou také, proč si myslí, že je nafotil zrovna on.
 • Ve 2. kole žáci mluví o tom, jestli spolužák uhádl jejich obrázky.
 • Na interaktivní tabuli lze s obrázky hýbat, ve 3. kole si žáci rozdělí své obrázky do skupin, popíšou je a zdůvodní, proč je vyfotili.
 • Žáci mluví po celou dobu německy.

Varianty:

 • K obrázkům se u jednotlivých žáků mohou vyjádřit všichni ve skupině.
 • Každý si rozdělí svoje obrázky, popíše je a řekne, proč je vyfotil.
 • Učitel může nafotit také svoje věci.
 • Učitel si může vybrat, zda zadá žákům, aby fotili vše, co:
 1. a) začíná shodným písmenem,
 2. b) má shodnou barvu,
 3. c) se vztahuje ke konkrétnímu tématu,
 4. d) se vztahuje k aktuální probírané slovní zásobě atd.
 • Při větším počtu studentů můžeme vytvořit dvojice, trojice.

 1. Prezentace

Žáci si udělají printscreen obrazovky s vyfocenými věcmi ve svém telefonu nebo udělá printscreen obrazovky učitel (Shift+Win+S, PrintScreen) a obrázek uloží do společné skupiny.

Učitel zadá žákům úkol, aby vytvořili prezentaci, ve které popíší v jednoduchých větách jednotlivé věci/ předměty/místa, které vyfotili. Mohou vytvořit prezentaci v PowerPointu, použít online nástroje jako Google Prezentace nebo Canva nebo se rozhodnout pro jiný formát, například plakát.

Stanovte také kritéria hodnocení a sdělte žákům, jak budou hodnoceni. Mějte na paměti obsah, vizuální prvky a samotnou prezentaci. Vytvořte také harmonogram jednotlivých prezentací. Po prezentaci poskytněte zpětnou vazbu každému žákovi a zhodnoťte jejich výkony na základě stanovených kritérií.

 

Kritéria najdete ve sdíleném odkazu, příp. v příloze.

https://docs.google.com/document/d/1mIHANQyryIlOUraPGc5iVILNAm5etAV9CEAa3e5Vhjg/edit?usp=sharing

Tipy od Roberta Čapka.

https://robertcapek.cz/nastroj-ktery-muze-byt-zly-sluha/

 

 Zkušenosti s použitím materiálu ve výuce:

Pracovala jsem s touto aktivitou na konci školního roku. Dozvěděla jsem se díky ní od svých žáků mnoho zajímavých informací o jejich vztahu ke škole. Z použití aplikace jsem byla nadšená já i moji žáci, použití je jednoduché a zábavné.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Veronika Korbelová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída