Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Animetod – Stavba příběhu
Odborný článek

Animetod – Stavba příběhu

25. 1. 2024 Základní vzdělávání
Autor
Vít Voráček

Anotace

Film, jehož základem je příběh, nazýváme narativní. Narativ je v podstatě vyprávění, typ komunikace od autora k publiku a sestává z příběhu. Za narativ se obecně považuje vyprávění určitého sledu událostí. V této lekci nabízíme obsah, který by vám mohl pomoci ve vaší školní praxi naučit děti o příběhu přemýšlet a také pro svůj film smysluplný příběh vytvořit.

Ve videu se dozvíte:

Audiovizuální část nabídne vysvětlení několika základních teoretických pouček a principů, jak příběh pro film postavit, a základní charakteristiku jednotlivých příběhových částí, které budou demonstrovány na známém pohádkovém příběhu Perníková chaloupka.

Jak začít

 • Idea, první nápad, inspirace, myšlenka, myšlenková mapa. Cvičení vhodná pro rozvíření nápadů najdete v metodickém listu.

Základní stavební kameny příběhu

 • Hrdina, prostředí a problém

Členění děje

 • Začátek, prostředek a konec neboli I., II. a III. dějství
  • Začátek je úvod do příběhu, seznámení s prostředím, hrdinou a první problém – kolize.
  • Prostředek je nejdelší, plný překážek, komplikací a dějových zvratů.
  • Vyvrcholením příběhu je závěrečná bitva – konec je krátký a jde o to, jak svět pokračuje dále.

 Modely příběhu

 • Časová osa – nejčastější model, diagram hory a další modely

 Způsoby ověření

 • Větný vzoreček pomáhá ověřit, zda příběh funguje. Kontrolní otázky jsou výborné pomůcky pro ověření, zda příběh šlape. Žánr si ověříte pomocí žánrové rovnice a žánrových motivů.

 Způsoby vyprávění

 • Lineární vyprávění – nejjednodušší a nejčastější vyprávění, paralelní narace – další využívaný způsob současného filmu

Modelový vzor

 • Pohádky jako modelový vzor pro současné filmy rozmanitých žánrů

Na co si dát pozor

 • Pozor na příliš dlouhou expozici. Po stručném představení hrdiny a prostředí jděte rovnou k narušení rovnováhy. Druhé dějství nechť je plné zvratů a překážek, ty ale ať na sebe navazují a tvoří ucelený řetězec. V závěrečné bitvě musíte vyřešit problém, který jste na začátku příběhu nastolili. Závěr ať je též stručný a jasný, neprotahujte a neoddalujte konec.


Metodická část

V metodických materiálech ke stažení najdete:

 • příklady cvičení pro práci s dětmi k jednotlivým celkům
 • příklad analýzy filmu se zaměřením na stavbu příběhu – loutkový film Perníková chaloupka (1956) B. Pojara – metodický materiál pro učitele a pracovní list pro děti
 • Kosmonaut – příklad stavby příběhu od A do Z
 • pracovní listy pro jednotlivá cvičení
 1. Myšlenková mapa
 2. Časová osa + Diagram hory
 3. Větný vzoreček
 4. Plán o 9 bodech
 5. Kontrolní otázky
 6. Žánrová rovnice a žánrové motivy
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
234.38 kB
PDF
Metodicky praktická cvičení pro stavbu příběhu
pdf
2.24 MB
PDF
Analýza filmu – pracovní list
pdf
4.33 MB
PDF
Analýza filmu – pro učitele
pdf
3.28 MB
PDF
Pracovní listy – cvičení stavba příběhu
pdf
404.3 kB
PDF
Stavba příběhu od A do Z

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Animetod.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova