Odborný článek

LA MODE (A1)

14. 12. 2023 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA

Anotace

Francie je epicentrem módního průmyslu a má dlouhou historii spojenou s „Haute couture“. Téma ztělesnění luxusu a špičkového řemeslného umění v oblasti oblečení proto nesmí chybět ani v hodinách francouzštiny. Tato výuková aktivita se zaměřuje na slovní zásobu týkající se oblékání a módy. Během tvorby flipbooku „Le defilé de notre classe“ (Třídní módní přehlídka) si žáci rovněž zopakují slovní vazbu „Pour + sloveso v infinitivu“.

Úvod

Autor: Pavlína Jurzykowská

Stupeň vzdělávání: 2. stupeň ZŠ a osmiletá gymnázia / SOŠ

Věková skupina: 14–18 let

Vzdělávací obor: další cizí jazyk – FRJ

Tematický okruh: oblékání

Očekávané výstupy:

 • rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k tématu oblékání, a sám tvoří věty s použitím slovesa mettre (dát – zde ve významu obléct si, dát na sebe) a jednodušších sloves týkajících se oblasti oblékání (s´habiller – obléct si, essayer – vyzkoušet, aimer – mít rád, préférer – upřednostnit, détester – nesnášet);
 • s pomocí vizuální a lexikální opory porozumí krátkému jednoduchému textu o módě a vyhledá v něm požadovanou informaci (viz aktivita Pexetrio);
 • napíše jednoduché texty týkající se osvojovaného tématu;
 • používá slovesnou vazbu s infinitivem „Pour aller… + vyčasované sloveso mettre“ (Vzor: Pour aller au cinéma on met un jeans et un t-shirt.).

 Časová dotace:

Výuka: 90 minut

Příprava: 20 minut

Pomůcky: mobil, PC, internet

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti:

Oborové:

Žák/Žákyně 

 • časuje slovesa typu ER a IR a zvratná slovesa;
 • umí tvořit zápor;
 • rozumí jednoduchým otázkám.

Digitální:

Žák/Žákyně 

 • pořizuje, ukládá a sdílí fotografie; 
 • zná základní funkcionality nástrojů pro úpravu fotografií;
 • je schopen pracovat v prostředí virtuální třídy (týmu) v prostředí Microsoft Teams (nebo v jiné platformě pro třídní management).

Přínos využití digitálních technologií:

 • Žáci a žákyně se naučí tvořit animované interaktivní a vizuálně atraktivní materiály, které jim mohou pomoci rychleji a lépe si zapamatovat písemnou i fonetickou podobu nové slovní zásoby.
 • Naučí se pořizovat kvalitní fotografie, upravit je a využít pro další kreativní digitální tvorbu.
 • Aplikaci pro vytvoření flipbooku budou používat k prezentacím a tvorbě žurnalistických celků (portfolio, internetový časopis, reklamní sdělení) či sdělení na sociálních sítích.

Cíl

Žák/žákyně:

 • uvádí věty slovní vazbou „Pour + sloveso…“ (proto abych…) a nepravidelné sloveso METTRE (dát, zde ve smyslu „dát na sebe, obléct si“);
 • orientuje se ve slovní zásobě týkající se oblečení, módy a s tím souvisejících sloves (porter, mettre, essayer, aimer, détester, s´habiller);
 • nahraje své vlastní upravené kvalitní fotografie do aplikace pro tvorbu flipbooku https://www.flipsnack.com/;
 • aplikaci pro vytvoření flipbooku použije k tvorbě módního portfolia, ve kterém využije slovní zásobu na téma „oblékání“.

Popis vzdělávací aktivity:

                                                                         1. vyučovací hodina

EVOKACE

Krabička (10 min) – opakování slovní zásoby oblečení

Učitel přinese do výuky jakoukoliv krabičku / velkou nákupní tašku / kufr a poprosí žáky, aby přišli na to, jaký kus oblečení do ní ukryl. Místo reálného oblečení lze využít předpřipravené vizualizační karty – např. zde jsou  moje výukové karty (úrovně A1), které jsem si připravila v Canvě. Karty vytiskněte oboustranně, tak aby po zalaminování byl na jedné straně pod obrázkem nápis a na druhé pouze obrázek. Postupně pak učitel vytahuje různé oblečení nebo karty  a opakuje slovní zásobu. Zpočátku lze použít karty s nápisem, později už žáky motivujeme k individuálnímu vyslovování slov dané slovní zásoby (la jupe, le pantalon, le t-shirt, les chaussurres, la chemise, …).

Kolo šteští (10 minut) – opakování časování sloves týkajících se tématu oblečení

Pomocí virtuálního kola štěstí učitel před hlavní aktivitou hodiny o módě ještě zopakuje slovesa porter, s´habiller, essayer, aimer, détester, préferer. Na virtuálním kole štěstí učitel losuje slovesa a poté žáci jednotlivě musí s daným slovesem vytvořit věty – jednu kladnou a jednu se záporem (Vzor: Je porte une jupe verte, je ne porte pas de pantalon.)  

Kolo štěstí si během několika vteřin lze připravit například zde:

https://wheelofnames.com/ 

UVĚDOMĚNÍ

 1. úloha (15 minut) – Pexetrio (rozvoj slovní zásoby na téma Móda, překlad)

Učitel rozdá žákům do dvojic předem nastříhaná pexetria a k nim potřebný slovník neznámých těžších výrazů. Zdrojový materiál naleznete ZDE.

Upozornění: Je důležité, aby učitel pexetria předem nastříhal a pořádně pomíchal. Poté si vytvoří pro každou dvojici obálku.

Úkolem je najít správnou trojici – NÁZEV + POPIS + OBRÁZEK

Ukázky výstupů:

DÍLČÍ REFLEXE

Učitel žáky obejde a zkontroluje výstup. Poté zadá domácí „úkol“ – pro zdárný průběh následující hodiny, která plynule navazuje na tuto „úvodní“. 

Domácí úkol:

 1. Vylosuj si z klobouku jeden lísteček (viz obrázek). Připravenou editovatelnou A4 naleznete ZDE.
 2. Na další hodinu francouzštiny přines oblečení podle zadání z lístečku. A jedno ramínko.
 3. Přines s sebou i mobilní telefon, případně fotoaparát (pokud ti to rodiče dovolí).

 

                                                                             2. vyučovací hodina

 

EVOKACE

Úkol (5 minut): NÁZVY OBLEČENÍ – Kreslicí diktát

Zadání:

 1. Učitel postupně říká názvy oblečení, které potřebuje zopakovat v rámci doporučené slovní zásoby pro úroveň A1 (téma oblékání). Žáci/žákyně kreslí do sešitu vše, co slyší – le pantalon, la chemise, la robe, …
 2. Poté se role vymění: Žák/žákyně jednotlivě podle obrázků přečte, co vše si stihl(a) nakreslit. Ostatní kontrolují úplnost. Učitel opravuje výslovnost.                                                                                                                                                    

Úkol (5 minut): Sloveso METTRE (položit, dát – tady ve smyslu obléct si)

Zadání:

Učitel obeznámí žáky s možností použití slovesa mettre ve smyslu „obléct si“ (žáci by sloveso měli znát už z lekce „jídlo“, kde se používalo ve smyslu „prostřít stůl“ (mettre la table).

Učitel může pro jistotu dané sloveso společně vyčasovat na tabuli, případně zapsat do sešitu. Díky aktivitě ZDE může poté učitel zopakovat použití tohoto slovesa i přímo ve větách.

https://www.liveworksheets.com/w/fr/francais-langue-etrangere-fle/1890474

UVĚDOMĚNÍ

Úkol (30 minut) – Tvorba flipbooku

Flipbook může být virtuálním sešitem, časopisem, portfoliem. V tomto případě budou žáci tvořit jakási módní doporučení, jak se vhodně a moderně obléknout v konkrétních situacích. Cílem je vytvořit interaktivní flipbook modelů oděvů vhodných pro různé příležitosti.

Zadání:

 1. Učitel žáky obeznámí nejdříve s cílem aktivity „tvorba flipbooku – „Móda a já…“. Lze ukázat tento výstup.

Ilustrační fotografie výstupu: Flipbook velikosti bukletu, autor: Polina, 9. B, ZŠ Zeleneč

 1. Poté zopakuje pravidla bezpečného sdílení fotografií (tady se žáci, snad ne poprvé, dozvědí, proč by nebylo vhodné fotit v modelech je samotné) a pár typů, jak vlastně pořídit kvalitní fotografii.
 2. Žáci se rozdělí do dvojic. Jeden z nich plní roli fotografa a druhý designéra „ramínkového modelu“. Ten na ramínko nachystá a upraví typ oblečení podle události, kterou si žák vylosoval na předchozí hodině. Fotograf poté model vyfotí. Role se teď obrátí – začíná designování a focení oblečení, které si měl podle vylosovaného zadání přinést druhý žák ze dvojice.
 3. Fotografie žáci upraví, mohou vylepšit barvy, upravit jas a poté sdílejí pomocí Teams, GCR nebo podobného nástroje pro třídní management svým spolužákům.
 4. Každá dvojice následně vytvoří ze čtyř fotografií flipbook podle vzorového zadání:
 • Strana ve virtuálním portfoliu musí obsahovat název (pro jakou příležitost se hodí dané oblečení), výraz „on met“ (nosí se, dává se na sebe) a krátký popis alespoň 3 kusů oblečení, které model na ramínku obsahuje.
 • Strana musí obsahovat také autora fotografie (tedy spolužáka, který fotografii pořídil).

Metodická poznámka: Pro sdílení flipbooků povoluje bezplatná verze pouze 4 fotografie. Proto se číslo „čtyři“ vyskytuje i v zadání. Ve třídě ale lze přímo v aplikaci promítat na plochu bez omezení i flipbooky s více fotografiemi.

5. Poté žákům v rychlosti představte aplikaci pro tvorbu flipbooků: https://app.flipsnack.com/

Tutoriál naleznete zde: How To Create a Flipbook Online | Flipsnack.com

 

REFLEXE

Úkol (10 minut) – Prezentace flipbooků

Dvojice žáků na závěr hodiny odprezentují svůj flipbook na digitální ploše před celou třídou. Pomocí některé z aplikací pro měření hluku lze – po změření síly potlesku spolužáků – vybrat ten nejlepší.

 

Zdroje:   

 • ŠTĚPÁNÍK, Stanislav, HÁJKOVÁ, Eva, ELIÁŠKOVÁ, Klára, LIPTÁKOVÁ, Ľudmila a SZYMAŃSKA, Marta. Školní výpravy do krajiny češtiny: didaktika českého jazyka pro základní školy. Plzeň: Fraus, 2020. ISBN 978-80-7489-595-1.
 • HLADÍK, Petr. Tipy a triky pro výuku cizích jazyků: inspirace pro všechny jazykáře. Praha: Grada, 2021. ISBN 978-80-271-3194-5.
 • https://www.flipsnack.com/
 • canva.com
 • https://wheelofnames.com/
 • aplikace pro mobily:  CapCut Video Editor nebo Film Maker Pro
 • https://www.fotoguru.cz/uvod-do-fotografovani/

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • tvorba mediálního sdělení

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

PC, wifi