Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > LES OUTILS SCOLAIRES (A1)
Odborný článek

LES OUTILS SCOLAIRES (A1)

21. 11. 2023 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA

Anotace

Tato výuková aktivita slouží k rozšíření nové slovní zásoby na téma „školní pomůcky“. Zároveň se žáci seznámí s výukovou platformou Genial.ly. Jedná se o užitečnou aplikaci pro tvorbu kreativního a interaktivního obsahu. Uživatelé mohou vytvářet prezentace, infografiky, plakáty, hry a další multimediální projekty pomocí šablon a funkcí, které umožňují snadné přidávání textů, obrázků, videí a interaktivních prvků.

Cíl

 Vzdělávací cíle:

 • Žáci a žákyně aktivně popíšou novou slovní zásobu (školní pomůcky / předložky).
 • Věty budou schopni vytvořit i v záporu.
 • Odpoví na jednoduché otázky typu: Co máš na lavici? Co je pod lavicí? Co je v penálu? Co není v penálu?
 • Dokážou vytvořit v aplikaci Genial.ly interaktivní pomůcku (krabici) pro nácvik tvoření kladných a záporných vět.

Tematické okruh: škola a školní pomůcky

Stupeň vzdělávání: 2. stupeň ZŠ nebo nižší ročníky víceletých gymnázií

Věková skupina: 7. ročník (12–13 let)

Vzdělávací obor: další cizí jazyk (FRJ)

Očekávané výstupy:

 • Žáci a žákyně se obeznámí s novou slovní zásobou (školní pomůcky).
 • Procvičí si výslovnost jednotlivých slov a jejich použití ve větách.
 • Zopakují si také základní předložky.
 • Naučí se používat aplikaci pro tvorbu interaktivních vizualizačních materiálů (Genial.ly)

Časová dotace: 45 minut (výuka), 25 minut (příprava)

Pomůcky: mobil, notebook, připojení k internetu

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti:

Oborové:

 • Žáci a žákyně umí použít ve větách slovesa 1. slovesné třídy (typ –ER), nepravidelná slovesa být a mít.
 • Vyjadřují zápor pomocí dvou záporných částic „ne…pas“.
 • Používají základní předložky (nad, pod, před, za, vpravo, vlevo, v).
 • Umí pojmenovat základní barvy.
 • Ovládají základní typ tvoření přídavných jmen ženského rodu (přidáním -e).
 • Umí tvořit věty pomocí jednoho z nejdůležitějších výrazů ve francouzštině „Il y a“ (je, jsou, existuje, existují). Vědí, že po něm následuje nejčastěji neurčitý člen nebo číslovka nebo neurčité zájmeno.

Digitální:

 • Žáci a žákyně ovládají principy tvorby v jednoduchých vizualizačních aplikacích (např. Canva, PPT, Crello, ...).
 • Umí vytvořit prezentaci s jednoduchými animovanými prvky.
 • Vytváří interaktivní kvízy a hry.

Přínos využití digitálních pomůcek:

 • Žáci a žákyně zvládnou vytvořit animované vizuálně atraktivní materiály, které jim mohou pomoci rychleji a lépe si zapamatovat písemnou i fonetickou podobu nové slovní zásoby.
 • Budou umět přidávat a kombinovat ve vybrané šabloně (Box) různé typy obsahu (text, obrázky, fotografie, videa).
 • Naformátují texty, změní barvy, velikosti písma a další vizuální aspekty (například přidávání interaktivních prvků).
 • Po dokončení projektu budou umět projekt uložit a sdílet se spolužákem a učitelem. Poté kvalitně svůj výstup odprezentují. 

Metodická poznámka

Soubor těchto aktivit umožní učitelům zapojit do výuky co nejvíce dovedností s důrazem na mluvení, konverzaci a psaní. Nabízené aktivity využívají různé formy práce (plénum, práce ve dvojicích, individuální práce). 

 • Webinář v ČJ na Genial.ly zde.

Před hodinou:

Vizualizace nové slovní zásoby

Výstup ke stažení zde.

Postup práce s tímto materiálem:

 1. Vytisknout a zalaminovat – do jedné laminovací kapsy vložit dvě karty – obrázek s popisem + obrázek bez popisu (mužský rod – modrá barva, ženský rod – červená, množné číslo – černá).
Autor obrázku: Pavlína Jurzykowská

Karty učitel použije v úvodní části hodiny, poté je nechá na viditelném místě – na koberci (pokud žáci sedí do U nebo do kruhu) nebo na tabuli (pokud žáci sedí v lavicích v řadách). Tím budou mít žáci novou slovní zásobu v kuse na očích.

Ilustrační fotografie hotového materiálu.

POPIS VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

EVOKACE

ÚLOHA 1: Jedna věta (5 minut)

AKTIVIZAČNÍ HRA

Zadání úkolu:

Vyhledej ve svém mobilu jednu fotografii, kterou umíš popsat alespoň jednou větou francouzsky.

Výukovým cílem je zopakovat starší slovní zásobu (zvířata, rodina, popis osoby). Učitel postupně žáky vyvolává a ti popisují jednou větou jedinou fotografii z galerie svého mobilu. Ostatní hádají, co je na fotografii.

 

ÚLOHA 2: Výukové karty (5 minut)

EVOKACE – 15 minut

Otázka: Jak byste pojmenovali novou lekci?

Učitel umístí na koberec před žáky papírové karty s obrázky a popisy školních pomůcek. Žáci říkají nápady, jak se asi bude dnešní téma hodiny jmenovat. Učitel zapíše název hodiny na tabuli.

Všechny karty s popisem ve FRJ učitel rozloží před žáky.

Žáci se postupně učí správnou výslovnost a slovíčka neustálým opakováním. Probíhá oprava výslovnosti. Čtení s určitým, poté s neurčitým členem. V jednotném, poté v množném čísle. Poté se učitel ptá na věc, která není na obrázku – žáci jsou nuceni odpovědět větou v záporu: „Na obrázku není pero, je to guma.“

 

Metodická poznámka:

Žáci si eventuálně mohou karty připravit i sami – v aplikaci Canva, v rámci rozvoje dalších digitálních kompetencí.  

Aplikaci najdete zde.

 

UVĚDOMĚNÍ

ÚLOHA 3: Virtuální krabice (25 min)

Na noteboocích nebo tabletech si žáci otevřou platformu Genial.ly. V obsahu aktivit vyhledají aplikaci Box. Budou vytvářet své vlastní krabice plné školních pomůcek – i se zvukovou stopou pro nácvik správné výslovnosti. Vyučující si ještě před hodinou takovou aplikaci v Genial.ly připraví (nebo použije ukázku). Jedná se o animování interaktivní krabice, do které žáci nakličují školní pomůcky a poté vše namluví pomocí funkce „record“. Tím si procvičí správnou výslovnost i tvoření otázek pomocí výrazu IL Y A (je, jsou). 

Autor obrázku: Pavlína Jurzykowská

Zadání pro žáky:

 1. Pomocí e-mailu se žáci a žákyně nejdříve zaregistrují v bezplatné verzi aplikace Genial.ly.
 2. Vyberou šablonu Box.
 3. Do jednotlivých záložek přidávají fotografie nebo obrázky školních pomůcek, otázku „Co je v krabici“ (ve FRJ) ve formě nadpisu a stopu se správnou výslovností (funkce „record“).
 4. Postupně vytvoří 5 krabic, které budou náhodně ukrývat jednu nebo více školních pomůcek.
 5. Mohou přidat i odkazy, tedy tlačítka nebo další prvky, které umožní interakci – spustit zvuk, nalistovat další stranu atd.
 6. Po dokončení projektu žáci a žákyně svůj výstup uloží na serveru Genial.ly nebo ho stáhnou ve formě souboru pro offline použití.
 7. Na závěr si žáci a žákyně „své krabice“ nasdílejí do některé z platforem třídního managementu, které učitel využívá (Teams, Gcr, Padlet, …).

 

ÚLOHA 4: „Co mám v krabici?“ (10 minut)

Učitel rozdělí žáky do dvojic. Společně si pak zahrají v Genial.ly svoji  vlastní hru „Virtuální krabice“.

Zadání pro žáky:

 1. Za každou uhodnutou pomůcku získáváš bod.
 2. Za každou špatně vyslovenou pomůcku o bod přicházíš.
 3. Kdo získá nejvíce bodů, vyhrává.
 4. Učitel poté vybere nejlépe vyrobenou „krabičku“ – za odměnu ji použije na úvod příští hodiny.

 

REFLEXE

Úloha 5 – „Aktivita v kruhu – slovo/překlad/otázka/odpověď“

Závěr hodiny je ideálním časem na krátkou hru, ve které si žáci zopakují novou slovní zásobu.

Zadání pro žáky:

 1. Žáci se postaví do kruhu.
 2. Jeden žák vybere libovolné slovo ze „školních pomůcek“ a řekne ho česky, druhý ho přeloží do francouzštiny, třetí s tímto slovem utvoří otázku a čtvrtý na otázku odpoví, pátý pak řekne nové slovo atd.

Zdroje:

 • Aplikace: Genial.ly
 • Aplikace: https://www.canva.com/
 • Halík, Petr: Tipy a triky pro výuku cizích jazyků, Grada Publishing a.s., Praha 2021
 • Sieglová, Dagmar: Konec školní nudy, Didaktické metody pro 21. století, Grada Publishing a.s., Praha 2019

Reflexe

Zkušenosti s použitím materiálu ve výuce:

Ze své vlastní zkušenosti vím, že během třetí hodiny už má většina žáků slovní zásobu osvojenou. Od té chvíle opakuji v hodinách (i nepravidelně, s časovým odstupem) už pouze pomocí té strany karet, která neobsahuje francouzský výraz. Do hodin si sady karet beru náhodně – věnuji tomu úvod hodiny (2–3 minuty). Žáci tím neustále oprašují mnohdy i starou slovní zásobu. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě