Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Algebraické dlaždice – mnohočleny
Odborný článek

Algebraické dlaždice – mnohočleny

Anotace

Aktivitu Algebraické dlaždice – mnohočleny lze využít při výuce sčítání a odčítání mnohočlenů v matematice na druhém stupni základní školy. Součástí aktivity je pracovní list obsahující sadu příkladů, které lze vhodně řešit pomocí aplikace Polypad. Aktivita rozvíjí představivost a napomáhá k vizualizaci daných matematických konceptů.

Cíl

 • Žák manipuluje s algebraickými dlaždicemi v aplikaci Polypad
 • Žák sčítá a odčítá výrazy s proměnnou
 • Žák vizualizuje sčítání a odčítání mnohočlenů pomocí matematického softwaru
 • Žák rozvíjí geometrickou představivost mnohočlenu
 • Žák modeluje příklady pomocí matematického softwaru
 • Žák řeší konkrétní příklady sčítání a odčítání mnohočlenů
Základní údaje
 • Typ materiálu: pracovní list
 • Stupeň vzdělávání: základní škola
 • Vzdělávací obor: matematika a její aplikace
 • Tématický okruh: číslo a proměnná
 • Časová dotace:
  • Výuka: 45 minut
  • Příprava: 5 minut
Pomůcky
 • Učitel: PC s připojením na internet, dataprojektor
 • Žák: PC s připojením na internet, pracovní list
Zdroje
Potřebné vstupní znalosti a dovednosti
 • Oborové: pojem proměnná a mnohočlen, sčítání a odčítání celých čísel
 • Digitální: základní znalost aplikace Polypad – žák dokáže manipulovat s dlaždicemi
Přínos využití digitálních technologií
 • Vizualizace matematických konceptů v digitální podobě
 • Manipulace s algebraickými dlaždicemi v aplikaci Polypad
 • Modelování konkrétních příkladů pomocí algebraických dlaždic v aplikaci Polypad
Popis vzdělávací aktivity

V aplikaci Polypad ve složce Algebra pod záložkou Algebra Tiles najdeme algebraické dlaždice, které jsou užitečné při výuce mnohočlenů a algebraických výrazů. Algebraické dlaždice pomohou žákovi s vizualizací matematických konceptů při práci s mnohočleny, jako je sčítání a odčítání, a zároveň podporují geometrickou představivost. K aktivitě je připravena sada příkladů, které mohou žáci buď řešit sami, nebo společně s učitelem. V následujícím textu jsou ukázková řešení konkrétních příkladů. 

Algebraické dlaždice se skládají z šesti následujících dlaždic:

 • \[ x^{2} \] - čtverec s délkou strany\[ x \]
 • \[ y^{2} \] - čtverec s délkou strany\[ y \]
 • \[ x \] - obdélník s délkami stran\[ x \] a\[ 1 \]
 • \[ y \] - obdélník s délkami stran\[ y \] a\[ 1 \]
 • \[ xy \] - obdélník s délkami stran\[ x \] a \[ 1 \]
Algebraické dlaždice
1. Algebraické dlaždice
Autor díla: Veronika Procházková

Na začátku hodiny v rámci evokace je vhodné s žáky diskutovat o geometrickém významu jednoduchých výrazů s proměnnou, např.\[ x^{2} \] představuje čtverec se stranou délky\[ x \]. Co představuje výraz\[ xy \]? A co teprve\[ 2xy \]?

K aktivitě je připravena sada příkladů, které mohou žáci buď řešit sami, nebo společně s učitelem. V následujícím textu jsou uvedeny vzorové příklady ke sčítání a odčítání mnohočlenů v dané aplikaci. V příloze je pro žáky připraven pracovní list s vhodnými příklady.

 • Sčítání mnohočlenů

Vzorový příklad:\[ (3x^{2}+y+1)+(x^{2}+2y+1) \]

Připravíme si všechny potřebné dlaždice:

Vzorový příklad
2. Vzorový příklad
Autor díla: Veronika Procházková

Přeskládáme stejné dlaždice k sobě a sečteme:

Vzorový příklad
3. Vzorový příklad
Autor díla: Veronika Procházková

Výsledek:\[ (3x^{2}+y+1)+(x^{2}+2y+1)=4x^{2}+3y+2 \]

 • Odčítání mnohočlenů

Vzorový příklad:\[ (3x^{2}+y+1)-(x^{2}-2y-2) \]

Připravíme si dané dlaždice:

Vzorový příklad
4. Vzorový příklad
Autor díla: Veronika Procházková

Protože odčítáme, u druhého mnohočlenu je nutné změnit znaménka. V aplikaci Polypad změníme znaménka u konkrétních dlaždic tak, že klikneme na konkrétní dlaždici a poté na tlačítko Negate.

Vzorový příklad
5. Vzorový příklad
Autor díla: Veronika Procházková

Nyní už jen vhodně přesuneme dlaždice k sobě a sečteme:

Vzorový příklad
6. Vzorový příklad
Autor díla: Veronika Procházková

Výsledek:\[ (3x^{2}+y+1)-(x^{2}-2y-2)=2x^{2}+3y+3 \]

V průběhu hodiny žák zkouší několik různých izolovaných modelů, jakmile dojde k modelu generickému, žák dokáže sčítat a odčítat mnohočlen. Kontrola pracovního listu může probíhat buď opět s učitelem pomocí dataprojektoru, nebo ve dvojicích.

Reflexe

Na začátek hodiny doporučuji zkusit s žáky pár jednoduchých příkladů přes dataprojektor a poté nechat žáky pracovat samostatně nebo ve dvojicích. 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
160.16 kB
PDF
Pracovní list_Algebraické dlaždice-mnohočleny

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Veronika Procházková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce