Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Procentní výzkum online slev (procenta v reálném světě)
Odborný článek

Procentní výzkum online slev (procenta v reálném světě)

10. 10. 2023 Základní vzdělávání
Autor
Ing. Kateřina Kašparová Ph.D.

Anotace

Tato aktivita podněcuje žáky k hledání a analyzování procentních slev na internetu pro různé produkty, uvádím konkrétní příklad nákupu pro rodinu Novákových. Žáci se aktivně zapojují do vyhledávání nabídek cen vybraných produktů a následně prezentují své výsledky, což posiluje jejich dovednosti v práci s procenty a digitálními technologiemi. Zároveň se učí, jak kriticky hodnotit a porovnávat různé procentní úspory v digitálním světě. Aktivitu lze velmi snadno modifikovat s ohledem na různé produkty.

Cíl

Pomoci žákům pochopit koncept procent a to, jak se používají v reálném světě.

Naučit žáky hledat procentní slevy na internetu a analyzovat různé nabídky produktů a služeb s procentuálními úsporami.

1. Žák provede hledání procentních slev na internetu:

 • Aktivně vyhledává nabídky a hledá procentní úspory na různých produktech a službách.
 • Snaží se nalézt co nejatraktivnější a nejvýhodnější nabídky s nejvyššími procentními slevami.

2. Žák analyzuje a porovnává různé nabídky:

 • Zapisuje a srovnává různé procentní slevy u různých produktů a služeb.
 • Rozhoduje se, které nabídky jsou nejvýhodnější a které nabízejí největší úspory.

3. Žák prezentuje své výsledky a diskutuje s ostatními:

 • Představuje své nalezené nabídky a procentní slevy ostatním žákům.
 • Podílí se na diskuzi, klade otázky a poskytuje zpětnou vazbu k prezentovaným nabídkám.

4. Žák reflektuje a aplikuje naučené dovednosti:

 • Diskutuje o tom, jaké nabídky byly nejatraktivnější a nejvýhodnější.
 • Zvažuje, jak může využít získané dovednosti a znalosti při budoucích nákupech a rozhodování o službách v digitálním světě.

Časová dotace: Celkově 45 minut

 1. Úvod (5 minut)
 2. Návod k výzkumu (10 minut)
 3. Vyhledávání a analýza (15 minut)
 4. Prezentace výsledků (10 minut)
 5. Reflexe (5 minut)

 

Popis vzdělávací aktivity

1. Úvod (5 minut):

 • Učitel krátce představí téma aktivity – hledání procentních slev na internetu. 
 • Vysvětlí, jak mohou žáci využít internet k nalezení nabídek s různými procentuálními slevami na vybrané produkty (ceny potravin pro rodinu Novákových).

2. Návod k výzkumu (10 minut):

 • Každý žák obdrží seznam produktů, které mají najít na internetu.
 • Úkolem žáků je hledat online nabídky těchto produktů a zjišťovat, kolik procentní slevy nabízejí.
 • Můžete stanovit, že žáci by měli hledat například 5 různých cen určitého zboží.
 • Žáci mohou pracovat i ve skupinách.

3. Vyhledávání a analýza (15 minut):

 • Žáci používají své počítače nebo tablety k vyhledávání nabídek s procentními slevami.
 • Zapisují a porovnávají různé procentní úspory u jednotlivých nabídek (zde je možnost dle vybavení IT – MS Excel / papír).
 • Diskutují o tom, co zjistili, a sdílí své výsledky s ostatními žáky, popř. skupinami.

4. Prezentace výsledků (10 minut):

 • Každý žák / každá skupina představí jeden nebo více příkladů nabídek s procentními slevami, které našli na internetu.
 • Ostatní žáci mohou klást otázky nebo vyjádřit své dojmy.

5. Reflexe (5 minut):

 • Učitel společně s žáky reflektuje aktivitu a diskutuje o tom, jaké nabídky byly nejatraktivnější a jaké procentní slevy byly nejvýhodnější.
 • Žáci zvažují, jak mohou využít tuto dovednost v reálném životě při nákupu či vybírání služeb.

Tato aktivita umožňuje žákům aktivní zapojení do hledání a analýzy procentních slev na internetu, což rozvíjí jejich matematické, finanční a digitální dovednosti. Prezentace a diskuse s ostatními žáky podporují jejich komunikační schopnosti a umožňují sdílet své poznatky s ostatními. Nakonec žáci reflektují své zkušenosti a zvažují praktické uplatnění naučených dovedností ve svém každodenním životě.

Pomůcky:

 • pro žáka – tablet / mobilní zařízení s přístupem na internet, projektor nebo interaktivní tabule

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti: 

 • Oborové: rozumět pojmům procento, zápis procent, výpočet výše procent
 • Digitální: základní ovládaní mobilního zařízení / tabletu s připojením na internet, vyhledávání informací na internetu, popř. znalost MS Excel

Ukázka zadání

Najděte na internetu ceny potravin pro rodinu Novákových, aby jejich nákup stál co nejméně korun. Víte, že máte k dispozici tisíc korun (1 000 Kč).

Nákup musí splňovat následující požadavky:

Maminka má ráda k snídani kávu s mlékem, tatínek černý čaj a Pepíček chce pomerančový džus. Všichni budou mít vajíčka, šunku a maminka jednu housku, tatínek a Pepíček každý housky dvě. K obědu si uvaří těstoviny s uzeným masem a k večeři si dají chléb s máslem, se sýrem, rajčetem a k odpolední svačině mají rádi sušenky „esíčka“. Nezapomeňte na pitný režim pro rodinu Novákových.

Uvádějte vždy do záznamového archu / Excelu cenu před slevou, výše slevy v Kč a procentech a cenu po slevě.

Můžete vytvořit takto i recept na bábovku, ať najdou recept a ingredience.

Jiná možnost je najít dovolenou nebo boty, které jsou mezi žáky oblíbené, ukázat jim procenta i na vyšších částkách a propojit to více s finanční matematikou a většími výdaji.

K hledání cen doporučuji např. tuto stránku: https://www.akcniceny.cz/zbozi/sk-potraviny/.

Dávám sem QR kód na tento odkaz, aby žáci nemuseli přepisovat webovou stránku.

QR kód - akční ceny
QR kód - akční ceny
Autor díla: Kateřina Kašparová

 

QR kód - akční ceny
Vzor tabulky pro vyplňování cen produktů
Autor díla: Kateřina Kašparová

 

Metodická poznámka

Žák by měl znát pojem procenta a jeho výpočet. Žáci umí procenta velmi dobře používat ve vztahu k nakupování a případnému ušetření peněz.

Jestliže mají žáci problémy nalézt slevy na internetu, je vhodné jim doporučit přímo stránky, na kterých slevy naleznou.

Podstatné je, aby žáci zapisovali i počáteční cenu produktu, slevu a koncovou cenu.

Při zavedení této aktivity je dobré vysvětlit žákům účel a cíl této činnosti, aby pochopili, proč je důležité hledat procentní slevy online. Učitel by měl zdůraznit význam kritického myšlení při hodnocení nabídek a zároveň podpořit žáky k vzájemné spolupráci při sdílení informací a diskuzi.

V průběhu aktivity by měl učitel aktivně sledovat práci žáků a být připraven na poskytnutí potřebného vedení a podpory. Po ukončení aktivity je vhodné provést reflexi společně se žáky, aby si uvědomili, co se naučili a jak mohou využít tuto dovednost v reálném životě.

Přínos využití digitálních technologií

Žáci se učí efektivně vyhledávat informace na internetu, filtrovat relevantní údaje a analyzovat různé nabídky s procentními slevami. Tím se zlepšuje jejich schopnost pracovat s digitálními zdroji a vyhodnocovat jejich důvěryhodnost.

Žáci se setkávají s vyhledávači a webovými stránkami. Výběr správných klíčových slov a využívání vhodných nástrojů pro hledání nabídek rozvíjí jejich schopnost efektivně využívat digitální technologie.

Reflexe

Žáci rozumí nejlépe procentům ve vztahu k penězům, je to pro ně známé a každý žák se s procenty v reálném životě setkal. Náročnější je pro žáky vyhledávání konkrétních cen a poté zápis do MS Excel. Zde je na zvážení učitele, zda budou žáci psát zjištěná data na papír, nebo právě do MS Excel.

Procenta žáky baví, neboť jsou pro ně reálně použitelná a dovedou si pod nimi představit reálné situace jejich aplikace.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Kateřina Kašparová Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Miroslav Melichar
13. 10. 2023, 17:58
Nesedí mi slovní spojení "procentní výzkum". Zkusím to srovnat se spojením "procentní úspora". To druhé sice zní trochu divně, ale můžeme to konkretizovat např. na 30 % úspora. To je docela běžná a srozumitelná formulace. Co když to podobně zkusím s "procentním výzkumem" - např. 100 % výzkum. To je asi dokonalý, pečlivě provedený výzkum. Co 30 % výzkum? Připadne mi to něco hodně odlišného, i když to zní stejně.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému