Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Základní nastavení aplikace Numbers pro výuku matematiky
Odborný článek

Základní nastavení aplikace Numbers pro výuku matematiky

23. 11. 2023 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Zdeňka Lišková

Anotace

Hledáte tabulkovou aplikaci, se kterou byste v hodinách matematiky mohli s žáky jednoduše pracovat? Anebo hledáte jednodušší alternativu Excelu? Možným řešením je aplikace Numbers. V tomto článku si ukážeme základní nastavení aplikace a vytvoření tabulky a grafu.

Úvod

Aplikace Numbers je určena pouze zařízením s operačním systémem iOS. Aplikaci si lze jednoduše a zdarma stáhnout v App Store. Velkou výhodou aplikace je, že je v českém jazyce a její ovládání je velmi jednoduché a intuitivní, proto je aplikace vhodným nástrojem do výuky, např. do matematiky či občanské výchovy. Žáci v aplikaci mohou velmi jednoduše a samostatně vytvářet tabulky, grafy či finanční dashboardy. S aplikací lze pracovat na iPhonu, iPadu či Macu. Aplikaci Numbers je možné používat i z iCloudu pomocí webového prohlížeče. Cloudová funkčnost dělá z Numbers alternativu pro Tabulky Google.

Po stažení aplikace v App Store klikneme v aplikaci na ikonu + (obr. 1) na řídícím panelu Numbers a tím přejdeme do knihovny šablon (obr. 2).

Prostředí aplikace Numbers
1. Prostředí aplikace Numbers
Autor díla: Zdeňka Lišková

 

Knihovna šablon
2. Knihovna šablon
Autor díla: Zdeňka Lišková

Základní nastavení aplikace

V knihovně šablon nalezneme více než třicet předdefinovaných šablon, které jsou rozřazené do pěti kategorií: základní, osobní finance, osobní, obchod, vzdělávání. V každé kategorii se nachází několik konkrétních šablon, např. v kategorii Osobní finance (obr. 3) se nachází šablony: jednoduchý rozpočet, osobní rozpočet, osobní spoření, moje akcie, čisté jmění, školní úspory atd. Všechny šablony lze jednoduše upravovat. A co je to vlastně šablona? Šablona je předdefinovaná sada prvků používaná při vytváření tabulek a obsahuje texty, obrázky, grafy a všechny tyto prvky může uživatel měnit. 

Šablony z kategorie Osobní finance
3. Šablony z kategorie Osobní finance
Autor díla: Zdeňka Lišková

Pokud si uživatel vybere předdefinovanou šablonu např. pro měsíční rozpočet, může si ji libovolně upravovat. Obrovskou výhodou těchto předem připravených šablon je, že stačí zadat pouze vlastní data a během pár minut máme přehledně zpracované vyhodnocení včetně grafu a tabulky, což může žákům umožňovat trénink orientace a vyhodnocování dat. V každé připravené šabloně máme pod nadpisem jednoduše uvedené pokyny (většinou je zde uvedená jedna věta či dvě věty).

U šablony Měsíční rozpočet vidíme dvě záložky: Rozpočet a Translace (obr. 4 a obr. 5). Dle pokynů pod nadpisem máme zadat svůj rozpočet do tabulky Souhrn podle kategorií na záložce Rozpočet (obr. 4).

Záložka Rozpočet
4. Záložka Rozpočet
Autor díla: Zdeňka Lišková

Na záložce Translace máme doplnit do tabulky skutečné výdaje (obr. 5). Účelem této šablony je porovnat skutečné výdaje s rozpočtem. Kromě tabulek se v této šabloně nacházejí i přehledné grafy.

Záložka Translace
5. Záložka Translace
Autor díla: Zdeňka Lišková

V každé šabloně nalezneme v panelech nástrojů (nacházejí se vždy v horní části obrazovky) několik užitečných ikon (obr. 6).

Ikony v šabloně
6. Nabídka ikon v šabloně
Autor díla: Zdeňka Lišková

Prostřednictvím ikony (obr. 7 - červený rámeček) můžeme sdílet data s ostatními. Ikona (obr. 7 - zelený rámeček)  nám umožňuje sdílet, exportovat data, měnit nastavení, nastavit heslo apod. Nalezneme zde i nápovědu k jednotlivým úpravám v aplikaci nebo aktuální novinky v aplikaci pro jednotlivá zařízení. Ikona (obr. 7 - modrý rámeček) umožňuje náhled na náš list, který jste vypracovali.

Tlačítko upravit v šabloně
7. Tlačítko upravit v šabloně
Autor díla: Zdeňka Lišková

Kliknutím na UPRAVIT se vrátíme k pracovní verzi listu a můžeme jej libovolně dále upravovat (obr. 8).

Tlačítko upravit v šabloně
8. Tlačítko upravit v šabloně
Autor díla: Zdeňka Lišková

Vytvoření tabulky v aplikaci Numbers

Tabulku uživatel nalezne v kategorii šablon s názvem Základní (obr. 9).

Základní šablony
9. Základní šablony
Autor díla: Zdeňka Lišková

Po rozkliknutí se zobrazí prázdná tabulka (obr. 10). V horní části obrazovky se nachází panel nástrojů (červený rámeček), který obsahuje několik ikon.

Výhodou oproti Excelu je, že se u tabulek v aplikaci Numbers nezobrazuje tabulka s tolika řádky a sloupci, což je lepší pro orientaci v tabulce. Počet řádků a sloupců lze v aplikaci Numbers jednoduše regulovat, a to tak, že po kliknutí na ikonu (obr. 10 - žlutý rámeček) se zobrazí v dolní části obrazovky nabídka ovládacích prvků formátování pro tabulku, buňku, formát či rozložení.

Formátování tabulky
10. Tabulka v aplikaci Numbers
Autor díla: Zdeňka Lišková

V kategorii Tabulka lze upravovat počet řádků či sloupců, nadpis tabulky, titulek, velikost písma či styl písma v tabulce (obr. 11).

Nabídka nástrojů
11. Formátování tabulky
Autor díla: Zdeňka Lišková

Po označení buňky v tabulce se v dolní části obrazovky zobrazí ikona (obr. 10 - fialový rámeček) po jejím rozkliknutí se zobrazí nabídka nástrojů (obr. 12). Pokud kliknete na ikonu (obr. 12 - červený rámeček), můžete do tabulky vkládat různé funkce, a to dvojím způsobem.

Nabídka nástrojů
12. Nabídka nástrojů
Autor díla: Zdeňka Lišková

Funkci lze vyhledat podle názvu. Jakmile začneme zadávat název funkce, aplikace automaticky začne uživateli nabízet několik funkcí a z nabídky vybere vyhledávanou funkci. Funkci v aplikaci lze zadat také přes tlačítko fx (obr. 13 - žlutý rámeček) a konkrétní funkci musíme vyhledat přes jednotlivé kategorie (obr. 13).

Nabídka tabulek
13. Zadávání funkcí
Autor díla: Zdeňka Lišková

Pokud v horním panelu nástrojů uživatel klikne na ikonu (obr. 13 - červený rámeček), zobrazí se nabídka objektů, které můžeme vkládat na list k tabulce, např. další tabulky (obr. 14),

Nabídka tabulek
14. Nabídka tabulek
Autor díla: Zdeňka Lišková

grafy (obr. 15),

Nabídka grafů
15. Nabídka grafů
Autor díla: Zdeňka Lišková

tvary a text (obr. 16),

Nabídka tvarů
16. Nabídka tvarů
Autor díla: Zdeňka Lišková

či média – fotografie, videa (obr. 17).

Média
17. Média
Autor díla: Zdeňka Lišková

Vzhled objektu lze měnit úpravou jeho jednotlivých vlastností (barvy výplně, ohraničení, stínu). Ovládací prvky pro úpravu vzhledu objektů se zobrazí tak, že pokud je vybrán některý objekt a klikne se na ikonu (obr. 13 - zelený rámeček), každý objekt má vlastní volby formátování, takže pokud uživatel vybere např. graf, zobrazí se pouze volby pro formátování grafu.

Vytvoření grafu v aplikaci Numbers

K vytvoření grafu je potřeba vytvořit tabulku a následně označit celou tabulku (stejné jako v Excelu) (obr. 18)

Tabulka pro vytvoření grafu
18. Tabulka pro vytvoření grafu
Autor díla: Zdeňka Lišková

a kliknout na ikonu + a vybrat typ grafu z nabídky (obr. 19).

Nabídka grafů
19. Nabídka grafů
Autor díla: Zdeňka Lišková

Po kliknutí na určitý druh grafu se hned zobrazí graf i se zadanými daty (obr. 20). Graf lze různě upravovat opět přes ikonu štětce, ale je potřeba si graf vždy označit kliknutím. U grafu lze měnit barvu, písmo, legendu, velikost písma, velikost označení atd.

Pracovní list s grafem a tabulkou
20. Pracovní list s grafem a tabulkou
Autor díla: Zdeňka Lišková

 

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Zdeňka Lišková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek pro obor:

Matematika a její aplikace 2. stupeň