Odborný článek

Aplikace Polypad

Anotace

Článek slouží jako základní návod k aplikaci Polypad, kterou lze využít na jakémkoliv stupni vzdělávání při výuce matematiky k rozvoji digitálních kompetencí. Aplikace je vhodná ke zkoumání, manipulaci a vizualizaci nejrůznějších matematických konceptů.

Na webových stránkách Mathigion.org najdeme applet s názvem Polypad. Polypad je webová aplikace, která nabízí interaktivní prostředí pro práci s různými matematickými koncepty. Polypad lze využít v mnoha okruzích matematiky zvláště ke zkoumání geometrických tvarů, k manipulaci s objekty, k vizualizaci matematických konceptů nebo ke zkoumání vztahů a principů. 

Nákresna vypadá následovně:

Autor díla: Veronika Procházková

V levé části obsahuje applet šest připravených šablon – geometrii, čísla, zlomky, algebru, pravděpodobnosti a data. Pod poslední šablonou můžeme najít např. šachy, domino či hodiny. 

V pravé části si můžeme všimnout nástrojů jako je lupa, tlačítko zpět, návod k použití či export obrázků. Místo bílého pozadí lze nastavit různé typy mřížek.

Poslední nabídka nástrojů v dolní části obsahuje pomůcky k psaní i s pravítkem, geometrické nástroje (úsečka, kružnice, rovnoběžník a úhel) a textová pole.

Tím se dostáváme k jednotlivým šablonám. V první šabloně najdeme různé druhy geometrických obrazců. V první záložce mnohoúhelníků a útvarů (Polygons and shapes) klikneme na libovolný útvar, tím jej dostaneme do nákresny. Kliknutím na útvar v nákresně dostaneme nový panel nástrojů obsahující tlačítko Cut – útvar lze rozříznout na další útvary.

Autor díla: Veronika Procházková

Záložka s názvem 3D Solids obsahuje pětici platónských těles a hranol s jehlanem. Kliknutím na těleso jej opět dostaneme do nákresny. Zde je užitečný posuvník s názvem Unfold, díky kterému můžeme těleso rozložit v síť.

Autor díla: Veronika Procházková

Pod záložkou Utensils najdeme rýsovací pomůcky – pravítko, úhloměr, pravoúhlý trojúhelník, kružítko. Se všemi pomůckami lze libovolně pracovat.

Autor díla: Veronika Procházková

Složka Numbers obsahuje několik organizérů s čísly. Zajímavá je záložka Number Tiles and Cubes, kde najdeme útvary jako obdélník nebo čtverec, se kterými lze různě manipulovat – např. čtverec\[ 10\cdot10 \] lze změnit na\[ 13 \cdot7+9 \]. U hranolů lze vytvořit kvádr s vlastními délkami stran (maximálně však strana délky\[ 10 \]).

Autor díla: Veronika Procházková

Složka Fractions obsahuje dvě složky – Fractions Bars a Fractions Circles. Najdeme zde buď obdélníkový, nebo kruhový model, dá se přepínat mezi zlomky, procenty a desetinnými čísly, u kruhového modelu lze využít i stupně.

Autor díla: Veronika Procházková

Ve složce Algebra pod záložkou s názvem Algebra Tiles najdeme algebraické dlaždice užitečné při výuce mnohočlenů a algebraických výrazů. Algebraické dlaždice se skládají z šesti následujících dlaždic:

  • \[ {x}^{2} \]– čtverec s délkou strany \[ x \]
  • \[ {y}^{2} \]– čtverec s délkou strany \[ y \]
  • \[ x \] – obdélník s délkami stran \[ x \] a \[ 1 \]
  • \[ y \] – obdélník s délkami stran \[ y \] a \[ 1 \]
  • \[ xy \] – obdélník s délkami stran \[ x \] a \[ y \]
Autor díla: Veronika Procházková

Kliknutím na tlačítko Negate dostaneme dlaždici zápornou, tedy např. místo 
\[ {x}^{2} \] budeme mít \[ {-x}^{2} \]. Dlaždice lze půlit vodorovně i svisle, s rozpůlenými dlaždicemi lze opět manipulovat.

Autor díla: Veronika Procházková

Aplikace Polypad je inovativní výuková platforma pro výuku matematiky, která umožňuje žákům objevovat, řešit problémy, vizualizovat či tvořit. Dá se využít v jakékoli formě k mnoha tématům v matematice k podpoře digitálních kompetencí žáků.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Matematika a její aplikace 2. stupeň