Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Photomath a úprava algebraických výrazů
Odborný článek

Photomath a úprava algebraických výrazů

Anotace

Chcete zpestřit žákům hodinu matematiky? Znáte aplikaci Photomath? Chtěli byste si ověřit, jak rozumí žáci algebraickým výrazům? Pak je tato aktivita dělaná přímo pro vás.

Cíl

 • žák po vlastním vyřešení výrazu použije aplikaci Photomath, se kterou se krátce společně s ostatními seznámí
 • žák vybere/vyfotí svým zařízením v aplikaci Photomath daný výraz, který chce řešit
 • žák aktivně pracuje s výrazem a především postupem, který mu aplikace Photomath ukázala
 • žák porovná své řešení s řešením dosaženým pomocí aplikace Photomath
 • žák najde rozdíly v postupech řešení
 • žákkriticky posoudí správnost svého výpočtu, popř. si svůj výpočet opraví
 • žák kriticky posoudí postup svého řešení a postup aplikace Photomath a označí místa, ve kterých si není jistý nebo kterým nerozumí
 • žák zhodnotí, v čem postupoval lépe a v čem mu aplikace byla nápomocná

 

Základní informace

 • Stupeň vzdělávání:  základní, II. stupeň (popř. gymnázium 1. ročník)
 • Věková skupina: 13–16 let
 • Očekávané výstupy: efektivní využívání aplikace Photomath, kritické myšlení při postupu řešení výpočtu zadaného algebraického výrazu 
 • Časová dotace: 30 minut – 10 min samostatné řešení algebraických výrazů, 5 min řešení s aplikací Photomath, 10 min společné zhodnocení a společná diskuse, kde byla kritická místa 

Pomůcky:

 • pro žáka tablet / mobilní zařízení s aplikací Photomath
 • Pro učitele tablet / mobilní zařízení s aplikací Photomath, ideálně projektor s promítáním aplikace Photomath

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti: 

 • oborové: počítání s mnohočleny, rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním
 • digitální: základní ovládaní mobilního zařízení / tabletu s připojením na internet

Přínos využití digitálních technologií:

Ukázka efektivního využití aplikace Photomath a zároveň poukázání na možná kritická místa při práci s aplikací. Kritické zhodnocení vlastního postupu a především svého výsledku v porovnání s řešením příkladu pomocí aplikace Photomath.

Popis vzdělávací aktivity:

 • Zadané úlohy jsou cíleny na algebraické výrazy, na kterých lze využít aplikaci Photomath a zároveň ověřit úroveň znalosti žáků v tomto tématu.
 • Žáci potřebují tužku a papír na vlastní výpočet a mobilní telefon, popř. tablet s aplikací Photomath.
 • Žáci si sami nejprve spočítají příklady a posléze využijí aplikaci Photomath (zde je na vašem vlastní uvážení, zda bude mezi těmito kroky časový rozestup, či nikoli).
 • Žáci si porovnají své výsledky s výsledky Photomath, zjistí odchylky výsledků, popř. postupů.
Vypočtěte a rozložte na součin následující výraz
1. Vypočtěte a rozložte na součin následující výraz
Autor díla: Kateřina Kašparová

Photomath umí „číst“ matematicky zadané příklady. Neví, že chceme upravit výraz na součin. A právě zde je místo, kde se žáci mohou zastavit a zamyslet se, popř. znejistět.

Pokud by však dali do Photomath výsledek z této aplikace, tedy 4y2 - 4, již by Photomath uvedl výsledek v součinovém tvaru.

Rozklad algebraického výrazu
2. Rozklad algebraického výrazu
Autor díla: Kateřina Kašparová

 

Vypočtěte a určete podmínky výrazu
3. Vypočtěte a určete podmínky výrazu
Autor díla: Kateřina Kašparová

Photomath vyřešil výraz a zároveň uvedl podmínky neboli vyloučené hodnoty. Zde se žáci mohou pozastavit nad tímto používaným výrazem. Je to proto, že Photomath neumí znaménko „nerovná se“.

Vypočtený výsledek je ve jmenovateli uveden v součinu, oproti tomu Photomath uvádí výsledek s roznásobeným jmenovatelem. V tomto příkladu nebylo uvedeno, v jakém tvaru má být výsledek. Správně jsou tedy oba dva. A pokud si žáci otevřou postup řešení v aplikaci, naleznou tam oba dva výsledky.

 Další související materiály:

Reflexe

Mám zkušenost, že žáci vnímají výsledek v součinovém tvaru a v roznásobeném jako odlišný. S aplikací umí často pracovat intuitivně, avšak problematické je pro ně hledat vlastní chyby pomocí aplikace, aniž by jim někdo druhý chybu našel. Je to pro ně však velmi přínosné. Učím žáky, aby si chyby vybarvovali a aby si  zvýraznili pro ně kritická místa.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kateřina Kašparová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce