Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Future Classroom Lab – Návrh třídy budoucnosti
Odborný článek

Future Classroom Lab – Návrh třídy budoucnosti

17. 8. 2023 Základní vzdělávání
Autor
Ing.Bc. Michaela Rejnová

Anotace

Jedná se o inspiraci do výuky pro učitele a žáky 2. stupně základní školy, kteří se v první části seznamují s prostředím třídy budoucnosti za využití informačních technologií. Na základě nastudovaných materiálů si žáci vyzkouší práci architekta při návrhu vlastních náčrtků a plánků v daném měřítku. Plánky vloží do programu (SketchUp/TinkerCad) a vytvoří 3D model učebny podle svých představ.

Autor

Michaela Rejnová

ZŠ a ZUŠ Jesenice, michaela.rejnova@seznam.cz

Typ materiálu

učebnice / aplikace / nákres / video / audio / webinář / pracovní list / test / cvičení / článek

Škola

dle stupně a typu: mateřská škola / základní škola ( 2. stupeň) / střední odborná škola / střední odborné učiliště / gymnázium / …

Ročník

od 8. třídy výše (SketchUp je doporučován pro žáky od črtnácti let)

Metody

projektová výuka

 

Vzdělávací obor:

 • umění a kultura

Tematický okruh:

 • rozvoj digitálních kompetencí v matematice a ve výtvarné výchově

Očekávané výstupy:

 • VV-9-1-03 Žák zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová grafika.

Časová dotace:

 • Výuka: 2 + 2 + 2 + 2 h
 • Příprava: čas n atažení aplikace

Pomůcky, hardware a software:

 • Učitel: 
  • PC/notebook, projektor, plátno/tabule
  • free 3D modeling software – např.: SketchUp / TinkerCad
 • Žák:
  • tablety s tužkou / PC
  • 3D modeling software, pro práci v SketchUpu je třeba otevřít webovou stránku a přihlásit se pomocí školního e-mailu: https://www.sketchup.com/products/sketchup-for-web
  • papír, tužka, pravítko, kružítko, nůžky, lepidlo, pastelky, fixy

 Zdroje:

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti

 • Matematika:
  • převody jednotek
  • rýsování geometrických tvarů v daném měřítku
 • Digitální dovednosti
  • efektivní vyhledávání informací

Vzdělávací cíle: 

 • Žák:
  • záměrně za využití informačních technologií vyhledá informace o třídě budoucnosti a získané informace použije ve vlastním návrhu třídy
  • načrtne a narýsuje plánek v daném měřítku s tabulkami místností a vybavení
  • přenese plánek do 3D modelovacího programu, ve kterém vytvoří 3D model třídy

Přínos využití digitálních technologií

 • Ukázka praktického využití informačních technologií pro získávání informací, jejich zpracování a následné navrhování, rýsování a 3D modelování objektů.

 

Zadání učitele pro žáky:

Vytvoř flexibilní prostor (lze upravovat umístění nábytku – židlí a stolů, tabulí), který obsahuje 6 učicích zón:

 • ZKOUMEJ! – tablety pro získávání informací, laboratoř

 • PREZENTUJ! – interaktivní tabule, flipchart, …

 • ZAPOJ SE!aktivní výuku podporují hlasovací zařízení

 • VYTVÁŘEJ! – audiovizuální technika, software pro tvorbu podcastů, prezentací nebo videí

 • SPOLUPRACUJ! – interaktivní tabule, myšlenkové mapy, zaznamenávání nápadů

 • ROZVÍJEJ SE! – neformální učení a sebehodnocení, ale také relaxace

 • + Napadají tě nějaké další zóny, které ti tu chybí? Můžeš přidat vlastní zónu, jinou ubrat.

 

 

 

Postup: 1. část – návrh půdorysu

1. Seznam se s Future Classroom Lab (třídou budoucnosti):

https://fcl.eun.org/about – zde si prohlédni třídu ve 3D modelu. https://drive.google.com/file/d/1MB-XMIN0xHLDQ4BS6gJ6HHIzH4baiie9/view?usp=sharing – zde si prostuduj, co se v jednotlivých zónách odehrává, jak jsou vybavené a jak velké.

2. Zamysli se nad třídou budoucnosti podle svých představ.

Vymysli jednu či dvě další zóny, které by mohly pomoci ve tvém učení.

Zóny pojmenuj podle toho, co se v nich dělá, k čemu slouží.

3. Nyní si dej pauzu. Zavři oči, jestli chceš, a představ si třídu podle svého návrhu, ve které ti bude dobře. V duchu se svou třídou procházej. Dívej se na všechny detaily kolem sebe, co je kde umístěno, jaké to má tvary, barvy, zvuky a jiné. Představuj si jednotlivé zóny ve třídě.

4. Vezmi si papír, tužku, pastelky a navrhni svou vlastní třídu, která obsahuje 6 učicích zón. Návrh kresli v pohledu seshora. Jak bude vypadat stůl, židle, notebook při pohledu shora? Podívej se na půdorysy tříd, co se jak zakresluje, a načrtni do svého návrhu vybavení podle tohoto návodu pro zakreslování nábytku:

 

 

5. Podíváme se teď na rozměry jednotlivých zařízení ve třídě. Vezmi si pravítko a změř, jak je velká tvá levice, židle, tabule, nástěnka a jiné.

Půdorysy je třeba kreslit v určitém měřítku. Většinou se používá měřítko 1 : 50.

Víš, co to znamená?

6. Zapiš rozměry alespoň 4 vybavení ve třídě v m a cm:

Vedle nich napiš, kolik centimetrů budou mít na obrázku ve tvém měřítku:

vybavení

m × m

cm × cm

cm × cm

v M 1 : 50

cm × cm

v M 1 : 20

např. stůl pro jednoho

0,7 × 0,5

70 × 50

1,4 × 1

3,5 × 2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Podívej se na vzorový obrázek třídy v měřítku a porovnej své rozměry v tabulce. Shodují se? Pokud ne, rozměry v tabulce oprav.

8. Vezmi pravítko, kružítko, tužku a na čtvrtku narýsuj obrázek své třídy v měřítku, doporučuji měřítko 1 : 50.

Nezapomeň přikreslit okna, dveře, světlo, IT vybavení (rozměry si opět ověř ve své třídě a na obrázku jiné třídy). Můžeš si také nakreslit a vystřihnout jednotlivé vybavení třídy a posouvat s ním po půdorysu třídy, abys zjistil/a, kam se co vejde nejlépe. Výsledný návrh nazvi NÁVRH 2.

9. Na závěr si vyber bílou či jinak barevnou čtvrtku. Vezmi pastelky, fixy, barvy a štětce podle své preference a barevně či jinak výtvarně dotvoř svůj návrh. Doplň jej o tabulku místností:

Příklad tabulky místností

Místnost číslo

Účel místnosti

Rozměry (mxm)

Plocha (m2)

1

učebna

6m x 4m

24 m2

2

relaxační zóna

3m x 3m

9 m2

 

10. Svůj obrázek naskenuj a ulož do Google učebny či na sdílený školní disk.

 

Postup: 2. část – 3D modelování ve SketchUp

Tento program se používá pro navrhování prostorů, objektů, budov ve 3D. V návrhu jsou objekty v prostoru. Je to intuitivní program, ve kterém potřebuješ znát klávesové zkratky, převody na palce a anglické názvy. To vše si lze dohledat na internetu (zkratky, převody jednotek, překladač). 

Nejprve si otevři webovou stránku:

https://www.sketchup.com/plans-and-pricing/sketchup-free

Zadej Start modeling, poté se přihlaš pomocí své školní adresy.

Alternativně lze zvolit Tinkercad, ve kterém je také možné také 3D modelování se základními tvary, jen na jednodušší úrovni. Zde je nutné zadat také školní adresu a označit se jako student či učitel.

https://www.tinkercad.com/

 Seznam se s programem, vyzkoušej si, co lze dělat a jak. Experimentuj.

 1. Následně si vlož (import) svůj naskenovaný obrázek do půdorysu (pohled shora).

 2. Podle svého návrhu vytvoř 3D model.

 3. Udělej snímky svého 3D modelu, exportuj do obrázků.

 4. Vytvoř tabulku nábytku (např. v Excelu, Wordu či jiné programu).

 5. V grafickém editoru vlož na jednu stránku obrázek své učebny, tabulku nábytku, popisky k svému obrázku s pojmenovanými zónami, své jméno a název své učebny.

 6. Vlož výsledný projekt do Google učebny či na sdílený školní disk.

 7. Prezentuj svou „Třídu budoucnosti“.

Pozn.: Při vkládání 3D objektů je třeba dávat pozor na místo, kam se 3D objekt vložil. Je dobré používat chytací body, které ti pomohou vložit objekt do správné výšky.

Hodně štěstí při tvoření, měření, navrhování, kreslení a 3D modelování. M. R.

Příklady navržených učeben:

 

 

Autor díla: Michaela Rejnová

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
odt
3.71 MB
Dokument
Future Classroom Lab

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing.Bc. Michaela Rejnová

Hodnocení od uživatelů

Bořivoj Brdička
26. 8. 2023, 07:58
Poněkud postrádám nějaký náznak vysvětlení, proč takovou třídu navrhovat. Takto to vypadá, že žáci vlastně mají za úkol přemýšlet nad tím, jak realizovat stávající výukové postupy. Též postrádám připomenutí faktu, že jsme o FCL informovali na Spomocníkovi již několikrát - https://spomocn…room+Lab

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků