Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Představování/ sich vorstellen
Odborný článek

Představování/ sich vorstellen

10. 7. 2023 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Veronika Korbelová
Spoluautor
Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA

Anotace

Výuková aktivita se zaměřuje na opakování základních frází a slovní zásobu, kterou může žák/žákyně použít při představování se v němčině. To znamená říci jméno, bydliště, věk, datum narození a národnost. Psaný projev a základní gramatiku pro vytváření gramaticky správných formulací si žáci procvičí v aplikaci MIRO. Je to digitální bílá tabule umožňující vizualizaci obsahu. Výslovnost pak žáci a žákyně trénují díky zvukovým nahrávkám, které budou do aplikace MIRO vkládat.

Cíl

Žák/žákyně

 • umí použít základní fráze a slovní zásobu potřebnou k představení se;
 • správně vysloví a intonuje procvičovanou slovní zásobu;
 • aktivně poslouchá a reaguje na otázky k tématu „představování se“.

ÚLOHA 1: „Bomba“ (5 minut)

 • Žáci se postaví do kruhu s kuchyňskou minutkou nebo „bombou“ z deskové hry Tik Tak Bum.
 • Učitel určí téma a hra může začít. Bomba koluje v kruhu a každý, kdo ji právě drží, řekne slovo k předem určenému tématu (zvířata, rodina, sloveso být, národnosti, státy, barvy, …).
 • Prohrává ten žák/žákyně, kterému/které bomba „vybuchne“ (cinkne) v ruce.
 • Hra přiměje žáky k rychlému přemýšlení a tím jim usnadní přechod do cizího jazyka.

ÚLOHA 2: „Jonas stellt sich vor“ (10 minut)

Opakování slovíček  z minulé hodiny, která by měla být úvodní hodinou nového učiva – sich vorstellen.

Učitel rozdá žákům výukovou kartu, viz příloha.

 • Následuje společné čtení / překlad.
 • Poté učitel klade dětem otázky o Jonasovi:
 • Wie heißt er?
 • Wie alt ist er?
 • Wo wohnt er?
 • Woher kommt er?
 • Wie heißt sein Vater / seine Mutter / seine Schwester? Wie alt sind sie?
 • Poté si žáci kartičku nalepí do sešitu a podle ní vedle nakreslí a popíšou sebe. Kartička bude sloužit jako podklad pro následující digitální aktivitu.

ÚLOHA 3: „Das bin ich – To jsem já.“ (25 min)

 • Na noteboocích nebo tabletech si žáci otevřou platformu MIRO. Založí si nový projekt.
 • Začnou vytvářet své vlastní vizuální výstupy podobné myšlenkovým mapám – představují se podle zápisků z předchozí aktivity, které najdou v sešitě.
 • Ze svých vlastních mobilů získávají, upravují a vkládají do platformy MIRO fotografie (nejlépe svoje vlastní, vhodné a ne příliš intimní).
 • Jednu z informací o sobě si žáci vymyslí – mohou přehánět.
 • Na závěr vše doplní zvukovou nahrávkou – načtou postupně vše, co do prezentace o sobě napsali. Výstup sdílejí s vyučujícím pomocí nástroje třídního managementu (e-mail, GCR, Teams, WhatsApp…).
 • Zvuková stopa slouží pro nácvik správné výslovnosti. Nahrávku lze jednoduše pořídit a přenést do platformy MIRO například pomocí mobilu nebo na počítači v aplikaci Vocaroo.
 • Zde odkaz na webinář o aplikaci MIRO: Online interaktivní platforma Miro

 • Autor díla: Veronika Korbelová
  Autor díla: Veronika Korbelová

   

ÚLOHA 4: „Něco nesedí!“

Na závěr učitel postupně promítne a pustí všechny nahrávky.

Žáci hledají v jejich obsahu to, co si spolužák o sobě vymyslel.

Učitel poté žáky vyzve, aby každý z nich odpověděl na dvě otázky:

 1. Co bylo pro tebe v hodině dnes nejtěžší?
 2. Jak se ti dnešní hodina líbila – která část nejvíc?

Reflexe

Aktivitu lze odučit i jako práci ve dvojicích,  v případě nedostatku PC ve třídě lze umístit dva žáky k jednomu počítači.

Doporučuji děti minimálně týden předem upozornit, že budou potřebovat fotografie své rodiny, místa bydliště nebo třeba svého narozeninového dortu.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
268.55 kB
PDF
Das bin ich

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Veronika Korbelová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • efektivně využívá moderní informační technologie
 • Gymnázium
 • Kompetence digitální
 • ovládá potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, využívá je při školní práci i při zapojení do veřejného života; digitální technologie a způsob jejich použití nastavuje a mění podle toho, jak se vyvíjejí dostupné možnosti a jak se mění jeho vlastní potřeby;
 • Gymnázium
 • Kompetence digitální
 • předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím ohrožujícím jeho tělesné a duševní zdraví; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky, s ohleduplností a respektem k druhým.