Odborný článek

SE PRÉSENTER (A1)

24. 5. 2023 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA

Anotace

Tato výuková aktivita se zaměřuje na zopakování základních frází a slovní zásobu, kterou může žák/žákyně použít při představování se ve francouzštině. To znamená říci jméno, bydliště, věk, datum narození a národnost. Psaný projev a základní gramatiku pro vytváření gramaticky správných formulací si žáci procvičí v aplikaci MIRO. Je to digitální bílá tabule umožňující vizualizaci obsahu. Výslovnost pak žáci a žákyně natrénují díky zvukovým nahrávkám, které budou do aplikace MIRO umísťovat.

Autor

Mgr. Pavlína Jurzykowská (NPI)

Typ materiálu

výuková aktivita

Škola

základní škola 2. stupeň / osmiletá gymnázia

Ročník

7. ročník

Metody

asociační evokace učiva, vizualizace obsahu, Act and Speak

Vzdělávací obor: francouzský jazyk

Tematický okruh: představování se (jméno, bydliště, věk, datum narození)

Pomůcky, hardware a software:

 • PC nebo mobil, wifi
 • aplikace MIRO
 • aplikace Vocaroo

Zdroje

 • SIEGLOVÁ, Dagmar. Konec školní nudy: didaktické metody pro 21. století. Praha: Grada, 2019. ISBN isbn9788027122547.
 • HLADÍK, Petr. Tipy a triky pro výuku cizích jazyků: inspirace pro všechny jazykáře. Praha: Grada, 2021. ISBN 978-80-271-3194-5

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti

Oborové:

Jedná se o nový sumarizující tematický celek. Pracuje se s vědomostmi žáků z předchozích hodin – žák by měl umět uvést:

 • le nom et le prénom
 • la ville et le pays
 • la nationalité
 • l´âge
 • la date de naissance
 • la famille

Základní znalosti z prvních úvodních hodin francouzštiny se postupně upravují a v závěru hodiny konfrontují se získanými znalostmi.

Digitální dovednosti:

Žák/žákyně

 • zná základní principy práce s vizualizačními aplikacemi (tzv. online tabulemi);
 • ví, jak přidávat a upravovat prvky v myšlenkové mapě;
 • sdílí digitální obsah s ostatními spolužáky;
 • je schopen nahrát na svém mobilním zařízení zvuk a přenést ho do PC;
 • v případě potřeby používá libovolný online překladač.

Vzdělávací cíle

Žák/žákyně

 • se naučí základní fráze a slovní zásobu potřebnou k představení se;
 • správně vysloví a intonuje procvičovanou slovní zásobu; 
 • aktivně poslouchá a reaguje na otázky k tématu „představování se“;
 • je schopen se jednoduše představit během seznámení se s rodilým mluvčím.

Přínos využití digitálních technologií 

Žák/žákyně se naučí:

 • vizualizovat, tedy kreslit, psát poznámky, měnit styl písma, přidávat obrázky, vkládat zvukové stopy a další prvky v prostředí virtuální tabule (MIRO);
 • sdílet svou práci s ostatními, komunikovat pomocí chatu a komentářů a také propojit své projekty s dalšími nástroji, jako jsou aplikace pro třídní management GCR nebo Microsoft Teams;
 • Pracovat s velmi užitečným nástrojem pro týmovou spolupráci, vzdělávání a prezentace, což je žádoucí zejména dnes, kdy lze už v mnoha profesích pracovat z domova a vzdáleně.

Metodická poznámka

Aktivitu lze odučit i jako práci ve dvojicích – virtuální tabule MIRO je nekonečná. V případě nedostatku PC ve třídě tedy lze umístit dva žáky k jednomu počítači.

Popis vzdělávací aktivity                                                               

   

FÁZE EVOKACE

ÚLOHA 1: „Bomba“ (5 minut)

AKTIVIZAČNÍ HRA

Zadání:

 • Žáci se postaví do kruhu s kuchyňskou minutkou, nebo „bombou“ z deskové hry Tik Tak Bum.
 • Učitel určí téma a hra může začít. Bomba koluje v kruhu a každý, kdo ji právě drží, řekne slovo k předem určenému tématu (zvířata, rodina, sloveso být, koncovky 1. slovesné třídy – ER, národnosti, státy, barvy…).
 • Prohrává ten žák / ta žákyně, kterému/které bomba vybuchne (cinkne) v ruce.
 • Hra přiměje žáky k rychlému přemýšlení a tím jim usnadní přechod do cizího jazyka.

ÚLOHA 2: „Thomas se présente…“ (10 minut)

ZAHŘÍVACÍ AKTIVITA

Opakování jevů z minulé hodiny (která by měla být úvodní hodinou nového učiva – Se présenter):

 • Učitel rozdá žákům výukovou kartu níže.
 
 • Následuje společné čtení / překlad.
 • Poté učitel klade dětem otázky o Thomasovi. Opakovaně, aby byly děti schopny v závěru hodiny položit je v rámci REFLEXE také.

Quel est son prénom?

Quel âge a-t-il?

Quelle est sa nationalité?

Où il habite?

 • Poté si žáci kartičku nalepí do sešitu a vedle podle ní nakreslí a popíšou sebe. Kartička bude sloužit jako podklad pro následující digitální aktivitu.

FÁZE UVĚDOMĚNÍ

ÚLOHA 3: „C´est moi. – To jsem já.“ (25 min)

 • Na noteboocích nebo tabletech si žáci otevřou platformu MIRO. Založí si nový projekt.
 • Začnou vytvářet své vlastní vizuální výstupy podobné myšlenkovým mapám – představují se podle zápisků z předchozí aktivity, které najdou v sešitě.
 • Ze svých vlastních mobilů získávají a upravují fotografie a vkládají je do MIRA (nejlépe svoje vlastní, vhodné, ne příliš intimní).
 • Jednu z informací o sobě si žáci vymyslí – mohou přehánět.
 • Na závěr vše doplní zvukovou nahrávkou – načtou postupně vše, co do prezentace o sobě napsali. Výstup nasdílejí vyučujícímu pomocí nástroje třídního managmentu (e-mail, GCR, Teams, WhatsApp…).
 • Zvuková stopa slouží pro nácvik správné výslovnosti. Nahrávku lze jednoduše pořídit a přenést do MIRA například pomocí mobilu nebo na počítači v aplikaci Vocaroo.

Výstupy žákyně 7. třídy: 

Výstup 1

Výstup 2

Výstup 3

Autor: Aneta Jurzykowská, 7. A, ZŠ Zeleneč

 

REFLEXE

ÚLOHA 5: „Něco nesedí!“

Pro hlubší sebereflexi si sedneme se žáky do půlkruhu před promítací plochu. Nejprve každý sám za sebe prezentuje svoji nástěnku v Miro. Popisuje pomocí jednoduchých vět, co můžou spolužáci vidět na fotografiích. Popisuje sebe, svoji rodinu a město. Ale pozor – upozorníme žáky na to, že každý má na to pouhé dvě minuty.

Spolužáci během prezentace pečlivě dávají pozor, co kamarád říká – v jeho prezentaci hledají to, co si o sobě vymyslel.

Pokud zbyde čas, tak může učitel hodinu ukončit veselou hrou „blázen“. 

ÚLOHA 6: „Blázen“ (5 minut)

ODDECHOVÁ HRA NA ZÁVĚR

Zadání:

 • Jeden z žáků opustí na malou chvíli třídu. Ostatní mezitím vymyslí nějaké „pravidlo“. Může se jednat o gesto nebo něco, co všichni zopakují například při vyslovení jména (chytnou se za nos apod.).
 • Když se žák, který byl za dveřmi, vrátí zpět do třídy, ptá se spolužáků na otázky (z úvodní aktivity) – na jejich věk, rodinu, jméno a bydliště. Žák spolužáky vyvolává, francouzsky se ptá a oni mu odpovídají.

Quel est ton nom?

Quel âge as-tu?

Quelle est ta nationalité?

Où tu habites?

 • Postupně klade dané otázky spolužákům a ti musí v určité odpovědi použít tajně domluvené pravidlo. Například se při vyslovení jména chytnou za nos.
 • Hra končí, když žák, který klade otázky, odhalí pravidlo. A za dveře může další.

Zkušenosti s použitím materiálu

Doporučuji děti minimálně týden předem upozornit na fakt, že budou potřebovat fotografie své obce a například svého narozeninového dortu. Pokud nechtějí své myšlenkové mapy doplňovat pouze ilustračními fotografiemi z internetu.

Metodická poznámka

Odkaz na webinář o aplikaci MIRO: Online interaktivní platforma Miro

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému