Odborný článek

MA FAMILLE (A1)

11. 5. 2023 Odborné vzdělávání
Autor
Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Spoluautor
Veronika Korbelová

Anotace

Tento pracovní list je určen žákům 1. ročníku SOŠ, případně začátečníkům s jazykovou úrovní A1. Úkoly jsou zaměřeny na opakování slovní zásoby tematického celku rodina. Jednotlivé úkoly rozvíjí všechny jazykové dovednosti. Pro procvičení, rozšíření a správné používání slovní zásoby je využita forma poslechu, psaní, čtení a mluvení.

Autor a spoluautor

Veronika Korbelová

Pavlína Jurzykowská

NPI

Typ materiálu

pracovní list 

Škola 

střední odborná škola 

Ročník 

doporučeno pro 1. ročník SOŠ

Metody

jazykové hry, tvorba rodokmenu a videa


Popis materiálu (vzdělávací aktivity)

                                                                  

1. V prvním cvičení žáci opakují slovní zásobu. Učitel promítne úlohu na plátno nebo pracuje s interaktivní tabulí. Otevře si odkaz níže a v aplikaci Wordwall klikne na políčko „Spustit“ a žáci (nebo učitel na základě odpovědí žáků) spojují odpovídající česká a francouzská slovíčka. Lze vybrat i jinou z nabízených možností, jak slovíčka procvičit, např. kvíz, křížovku nebo najít shodu. Pokyny jsou k jednotlivým možnostem v aplikaci velmi dobře vysvětleny.                   

https://wordwall.net/resource/52323646

https://wordwall.net/resource/52323646

2. Ve druhém cvičení žáci pracují s rodokmenem francouzské rodiny. Poslouchají audio nahrávky a označují správnou variantu. 

https://learningapps.org/24311273

Zdroj: https://learningapps.org/24311273

3. Poté žáci vytvoří rodokmen buď fiktivní francouzské, nebo své vlastní rodiny za pomoci některé z bezplatných aplikací:

 

Ukázka výstupu

 

4. Prezentace

Na základě vytištěného rodokmenu nebo po zhlédnutí videa žáci popíší svoji nebo fiktivní rodinu ve skupince, ve dvojicích nebo před celou třídou.

C´est moi. C´est ma mère. Elle s´appelle … Elle a deux soeurs. Ses soeurs ont trois enfants. Ce sont mes cousins … Ma cousine Nela a 12 ans. …

TIP!

Pokud žáci budou prezentovat před třídou, je možné vytvořit náhodné kolo.

https://tools-unite.com/tools/random-picker-wheel#edit-wheel

5. Evaluace a sebereflexe

Pro rychlou zpětnou vazbu využijeme aplikaci Mentimeter. Pro vyplnění evaluačního dotazníku si buď žáci načtou QR kód, nebo na www.menti.com zadají kód. 

https://www.menti.com/alftxcrm1wsu

Pro hlubší sebereflexi si sedneme se žáky do kruhu. Nejprve každý sám za sebe poví, co se mu nejvíce líbilo a co se mu povedlo. Potom po skupinkách prezentují svou práci, vyjádří se k výběru fotografií a k řešení celkového vzhledu práce – kde měli problémy, co se jim povedlo, jak se jim spolupracovalo. Po prezentaci vytištěné práce vyvěsíme ve třídě.      

Zkušenosti s použitím materiálu

Tento pracovní list jsem použila pro své žáky 1. ročníku. První dva úkoly jsme vypracovali společně a zopakovali tak probranou slovní zásobu. Poté žáci dostali možnost se rozhodnout, zda chtějí pracovat ve dvojicích, nebo samostatně. Všichni se rozhodli pro práci ve dvojicích. K vytvoření rodokmenu fiktivní německé rodiny a videa využili buď své, nebo školní tablety. Vytvořené rodokmeny jsem jim vytiskla. Své rodokmeny poté prezentovali ve skupinách, video před celou třídou. Dvě dvojice vymyslely velmi vtipná německá jména, jedna dvojice vymyslela rodinu s osmi dětmi.

Na základě jejich zpětné vazby a sebereflexe mohu říct, že byly pro žáky aktivity zajímavé a zábavné. Žáci se aktivně zapojili do výuky a zabývali se cílovým jazykem v co největší možné míře. 

Zdroje

Pomůcky

PC, nebo notebooky, připojení k internetu, interaktivní tabule nebo projektor

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence H
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • učit se používat nové aplikace;
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence H
 • Kompetence k učení
 • využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí;
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence H
 • Komunikativní kompetence
 • formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně;