Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Osobní rozpočet – přehled o svých financích
Odborný článek

Osobní rozpočet – přehled o svých financích

Anotace

Vytvoření osobního rozpočtu zábavnou formou pomocí on-line aplikace, tabulkového editoru a varianty za použití papíru a kalkulačky. Díky použití jednoduchých digitálních nástrojů dochází k rozvíjení finanční a digitální gramotnosti.

Škola: základní škola (2. stupeň)

Ročník: 7.–8.

Vzdělávací obor: finanční gramotnost, výchova k občanství

Tematický okruh: osobní rozpočet

Očekávané výstupy:

Žáci:

 • se naučí vytvářet své osobní rozpočty zábavnou formou;
 • mezi sebou porovnávají výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů k vytváření osobních rozpočtů: on-line aplikace, tabulkového editoru a varianty za použití papíru a kalkulačky;
 • si zároveň upevní a rozšíří své digitální kompetence;
 • mohou své nejlepší práce zveřejnit na sociálních sítích školy.

Časová dotace:

Výuka: 3× 45 minut
Příprava: 10 minut

Pomůcky:

Učitel: počítač, připojení k internetu, interaktivní tabule
Žák: chytrý telefon / tablet, počítač, připojení k internetu, papír, kalkulačka, tabulkový editor, on-line aplikace

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti:

Finanční gramotnost:

 • osobní rozpočet (porovnání příjmů a výdajů)
 • příjmy (peníze, které získáváme a můžeme s nimi hospodařit)
 • výdaje (peníze, které vydáváme za nákup zboží)

Digitální dovednosti (doporučené aplikace):

WalletApp:

 • bezplatná aplikace umožňující flexibilně plánovat rozpočty a sledovat své výdaje
 • abychom měli své finance pod kontrolou a mohli se soustředit na své budoucí cíle

Spendee:

 • nejpoužívanější bezplatná aplikace umožňující optimalizaci rozpočtů a sledování financí
 • všechny vaše finanční návyky a jejich dopady na jednom místě

Rodinný rozpočet do kapsy:

 • bezplatná aplikace určená ke sledování osobních financí (příjmů a výdajů) jak jednotlivců, tak celé rodiny

Kde si aplikace stáhnout:

Vzdělávací cíle:

Žák/žákyně:

 • pochopí význam osobního rozpočtu a jeho základní podoby;
 • bude díky osobnímu rozpočtu připraven/a na budoucí konkrétní situace, které bude řešit z pohledu hospodaření s penězi;
 • sestaví návrh položek osobního rozpočtu, rozlišuje příjmy a výdaje;
 • vypočítá rozdíl mezi příjmy a výdaji a následně svůj výsledek obhájí;
 • formuluje svoje názory, komunikuje, argumentuje, spolupracuje, naslouchá druhým;
 • vytváří, edituje, sdílí, kriticky posuzuje, srovnává digitální obsah.

Přínos využití digitálních technologií:

Žák/žákyně se seznámí s novými on-line digitálními nástroji (WalletApp, Spendee a Rodinný rozpočet do kapsy). Díky použití těchto jednoduchých digitálních nástrojů dochází k rozvíjení finanční a digitální gramotnosti.

Popis materiálu (vzdělávací aktivity):

Vytvoření osobního rozpočtu zábavnou formou pomocí on-line aplikace, tabulkového editoru a varianty za použití papíru a kalkulačky. Žáci/žákyně mezi sebou porovnávají výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů k vytváření osobních rozpočtů: on-line aplikace, tabulkového editoru a varianty za použití papíru a kalkulačky. Zároveň si upevní a rozšíří své digitální kompetence. Nejlepší práce mohou být zveřejněny na sociálních sítích školy. 

Princip – rozdělení žáků do tří skupin:

Na této aktivitě by měla pracovat spíše menší skupina, aby se každý žák/žákyně dostatečně zapojil/a. Žáky rozdělíme do tří do skupin, každá využívá jinou metodu tvorby rozpočtu, ideální počet žáků je 27, z tohoto počtu vytvoříme celkem 9 skupin po 3 žácích. Na další vyučovací hodině si žáci své role vymění, tak aby si každý vyzkoušel vytvořit osobní rozpočet pomocí on-line aplikace, tabulkového editoru a varianty za použití papíru a kalkulačky (celkem 3× 45 minut). Cílem je zapojení všech žáků, každý/á žák/žákyně ve skupině zastává svou roli. Žáci/žákyně si vyzkouší všechny tři varianty tvorby osobního rozpočtu.

 1. skupina – zpracuje úkol pomocí doporučené aplikace
 2. skupina – zpracuje úkol pomocí tabulkového editoru (MS Excel)
 3. skupina – zpracuje úkol pomocí papíru, tužky a kalkulačky

TIP!

 • Každá skupina bude pracovat s jinými údaji – z toho dva údaje budou zadané jako povinné (1× příjem a 1× výdaj).
 • Učitel si danou kombinaci sám vymyslí (např. příjem – kapesné: 2.000 Kč/měsíc, výdaj – návštěva kina: 390 Kč/měsíc apod.).

Základní pojmy:

 • (Osobní) rozpočet – porovnání příjmů a výdajů
 • Příjmy – peníze, které získáváme a můžeme s nimi hospodařit
 • Výdaje – peníze, které vydáváme za nákup zboží

Závěrečná reflexe:

 • Co nového ses dozvěděl/a?
 • Co ses naučil/a?
 • Co tě nejvíce zaujalo?
 • K čemu bys osobní rozpočet využil/a?
 • Vypiš klady a zápory jednotlivých metod tvorby osobního rozpočtu.
 • Jaká varianta vytváření osobního rozpočtu je nejvíce efektivní a proč?
 • Co se ti nepovedlo?
 • Co bys příště udělal/a lépe?

Úloha:

 1. Spočítejte, kolik činí vaše měsíční příjmy, a zapište je.
 2. Zapisujte své výdaje.
 3. Na konci měsíce vše spočítejte.
 4. Porovnejte vaše příjmy a výdaje.
 5. Červeně v rozpočtu vyznačte nejvyšší výdaj a přemýšlejte, jak by se dal snížit.

Zkušenosti s použitím materiálu:

Každý vyučující podle znalosti skupiny/třídy zváží vhodnost zařazení této aktivity s ohledem na možné sociální rozdíly v dané skupině. Výukovou aktivitu není vhodné zařazovat do skupiny s velkými sociálními rozdíly. Vždy je lepší pracovat s fiktivními informacemi, informace o finanční situaci rodiny žáka/žákyně jsou velmi citlivé. Můžete tak předejít případné stížnosti od zákonných zástupců.

Literatura a použité zdroje

[1] – JAKEŠ, Petr. Finanční gramotnost pro druhý stupeň základní školy. Praha : Fortuna, 2011. ISBN 978–80.7373-089-5.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít