Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Nádech–výdech: Začínáme
Odborný článek

Nádech–výdech: Začínáme

29. 3. 2022 Základní vzdělávání
Autor
Bc. Adam Cvik
Spoluautor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D.

Anotace

Autoři se v článku otevírajícím seriál inspirace a vzdělávacích aktivit věnují tomu, proč a za jakých okolností vznikl. Vysvětlují, proč si za hlavního hrdinu vybrali vzdělávací obor Tělesná výchova. Poukazují na důležitost jeho propojení s dalšími obory a nastiňují pohled na vzdělávání jako jednu velkou propojenou pavučinu, i když se to ve škole tváří mnohdy jinak.

Nádech–výdech: Začínáme

(otevření námětů na propojení Tělesné výchovy s dalšími vzdělávacími obory pro 2. stupeň ZŠ)

Lekce jógy, návštěva lékaře nebo pár vteřin před tím, než vystoupíme na veřejnosti. Zde a samozřejmě i jinde věrně známe pocit uvolnění, ale zároveň nabuzení a soustředění, který nám nádech a výdech přinese. Dech nás propojí s okamžikem, jsme díky němu obrazně řečeno i v hektické době teď a tady. Teď jste na začátku seriálu o vzdělávacích aktivitách a inspiraci. Vznikl v trochu zvláštní době plné omezení, opatření, omluv i omylů. Pojďme ji brát i jako čas na jinou/novou perspektivu pohledu na jednu část vzdělávání.

KDO JSME A PROČ TO SPOJUJEME DOHROMADY

Nejen díky „aktuální situaci“, ale i díky spolupráci na projektu Podpora práce učitelů (PPUČ [1]) nebo naší učitelské a vzdělávací činnosti přišel nápad propojit více vzdělávacích oborů. Za autory Cvik–Vaníčková se skrývá spolupráce nejen v PPUČ, ale i na jiných vzdělávacích projektech. [2] Odbornou kvalifikací je to tělesná výchova, ekonomie (Cvik) a společenské vědy, český jazyk a pedagogika (Vaníčková). Bylo jasné, že je třeba vybrat „stěžejní bod“ plánované snahy. Tím se stal vzdělávací obor Tělesná výchova (respektive celá vzdělávací oblast Člověk a zdraví). Jak taky jinak s takovým příjmení jednoho z autorů. Propojení výchov jsme vyzkoušeli v článku Tělák a občanka – výchovy, které nejsou cool, ale měly by být [3] i na některých konkrétních vzdělávacích námětech do výuky v rámci projektu PPUČ. [4] Téma se nám líbilo, tak pokračujeme.

Důvodem vytvoření seriálu, kdy Tělesná výchova oslovuje další obory, byla realita odcizení jednotlivých vzdělávacích oblastí s tím, že si každá hraje ve škole na svém písečku. Přitom v cílech Rámcového vzdělávacího programu pro ZV je uvedeno: „…poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.“ [5] Život je propojení různých lidských činností, se kterými člověk přijde do styku, není to vždy pouze činnost jedna. Poskytnou žákovi možnosti vnímat vzdělávání v souvislostech, kdy jeden obor pomáhá pochopit ten druhý, to je nosná myšlenka. I když někdy v prostředí školy těžko uchopitelná…

PO SVÉM, ALE V GESCI RVP

Nepovažujeme se za odborníky na všechny obory, proto jsme při tvorbě vycházeli u většiny vzdělávacích oborů z Rámcového vzdělávacího programu pro ZV a spolupracovali jsme s dalšími učiteli přímo z praxe (jejich poznatky a postřehy přineseme v posledním článku seriálu). Nepouštíme se tolik na tenký led odborné terminologie dílčích vzdělávacích oborů, odkazujeme na RVP ZV a vycházíme ze znalostí z tělesné výchovy a sportu. Výsledkem práce jsou náměty na vzdělávací aktivity přímo do výuky, jež se průnik zmiňovaných oborů snaží převést do praxe učitelům i žákům. Myslíme trochu i na učitele, kteří jsou z různých příčin postaveni před výzvu učit předměty, pro které nemají odbornou kvalifikaci.

Důležité je slůvko námět. Nečekáme, že učitelé budou naše aktivity přejímat celé a postupovat přesně podle popisu, to by snad ani nešlo. Co učitel, to originál, co žák, to jiné potřeby a možnosti, a tak to má být. Ba naopak doufáme ve vlastní kreativitu učitelů. Náměty slouží jako odrazový můstek. Můstek k pochopení souvislostí, které zapadají jak do formálně popsaných cílů vzdělávání, tak i do běžného života žáka i učitele.

NÁMĚTY Z DIVOČINY, V KABÁTU PROJEKTU

Naše nápady na vzdělávací aktivity nepocházejí jenom ze školního prostředí. Náměty a inspirace jsme získávali i v rámci volnočasových aktivit pro děti a mládež (školy v přírodě, tábory, adaptační kurzy). Sledovali jsme žáky i mimo školní lavice při činnostech, kterým se věnují ve volném čase a mají je rády, a v prostředí, kde je jim dobře. Takové činnosti jsme se posléze snažili „našroubovat“ se vzdělávacím přesahem na běžné učivo.

Hodně nám snahu ulehčilo heslo „učíme v souvislostech“, jež používá projekt PPUČ, právě na základě spolupráce s projektem vznikaly první aktivity. Heslo projektu přitom není z našeho pohledu zase takové objevení Ameriky. Pokud si člověk přečte klíčové kompetence v RVP ZV, zjistí, že se komplexnost projektového pojetí gramotností a rozvoje žáka ve spojení s gramotnostmi zase tolik neliší.

KAŽDÝ JINAK, VŠICHNI ZA STEJNÝM CÍLEM

Náměty se snažíme ozvláštnit výuku a rozpracovat tematická propojení Tělesné výchovy a dalších vzdělávacích oborů. Obecně totiž všechny obory přispívají k rozvoji osobnosti žáka po duševní i fyzické stránce a kultivaci jeho hodnotového žebříčku. Každý jinak a do jiné míry. To je pro nás samozřejmé (i s oporou v RVP ZV), proto to nezdůrazňujeme extra u každého námětu.

Jednotlivé aktivity propojující Tělesnou výchovu a další vzdělávací obory budou publikovány na Metodickém portálu RVP.CZ pod heslem „Nádech–výdech“.

[1] https://gramotnosti.pro/

[2] Např. webinář Rozvoj gramotností napříč vzdělávacími obory: https://webinare.rvp.cz/webinar/567

[3] CVIK, Adam. Tělák a občanka – výchovy, které nejsou cool, ale měly by být. Metodický portál: Články [online]. 02. 10. 2019, [cit. 2022-01-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/22099/TELAK-A-OBCANKA---VYCHOVY,-KTERE-NEJSOU-COOL,-ALE-MELY-BY-BYT.html>. ISSN 1802-4785.

[4] CVIK, Adam. Když ve sportu nejde jen o sport. Metodický portál: Články [online]. 13. 12. 2021, [cit. 2022-01-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/23080/KDYZ-VE-SPORTU-NEJDE-JEN-O-SPORT.html>. ISSN 1802-4785.

[5] RVP ZV. 2021. Dostupné z WWW: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcovy-vzdelavacici-program-pro-zakladni-vzdelavani-rvp-zv/

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
29. 3. 2022
Příspěvek je vstupním dílem seriálu, který slibuje zajímavé propojení tělesné výchovy s dalšími vzdělávacími obory, respektive vyučovacími předměty, které z daných vzdělávacích oborů na úrovni škol vznikají.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich