Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (32)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 32 položek
Základní vzdělávání
29. 3. 2022 0x 519x
Nádech–výdech: Začínáme
Autoři se v článku otevírajícím seriál inspirace a vzdělávacích aktivit věnují tomu, proč a za jakých okolností vznikl. Vysvětlují, proč si za hlavního hrdinu vybrali vzdělávací obor Tělesná výchova.…
Gymnaziální vzdělávání
15. 10. 2009 0x 5774x
Výchova a prevence v oblasti požární ochrany
Příručka obsahuje návod, jak připravit žáky na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných událostí.
Základní vzdělávání
14. 10. 2009 0x 7541x
Ochrana člověka za mimořádných událostí
Základní a výchozí příručka pro učitele základních a středních škol vydaná v souladu s Pokynem MŠMT ze dne 4. března 2003 k začlenění tematiky do vzdělávacích programů.
Základní vzdělávání
14. 10. 2009 1x 12183x
Ochrana člověka za mimořádných událostí
Příručka obsahuje návod, jak připravit žáky na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných událostí, způsobených lidskou činností, které mohou přivodit tělesná zranění nebo duševní…
Základní vzdělávání
13. 10. 2009 0x 7230x
Víš, odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112?
Příručka usnadňuje orientaci při ohlašování mimořádné události.
Speciální vzdělávání
3. 6. 2009 0x 16335x
Celoškolní celoroční projekty v praxi
Celoškolní celoroční projekty vytvářejí podmínky pro spolupráci a kooperaci v podmínkách speciálních škol, které navštěvují žáci s různým druhem i stupněm zdravotního postižení. Příspěvek představuje…
Základní vzdělávání
1. 6. 2009 0x 27398x
Zdravý životní styl
Otázka zdravého životního stylu je dnes velmi ožehavá. Proto by se jí měla věnovat pozornost i ve školách.
Základní vzdělávání
16. 2. 2009 0x 14822x
Čtyřlístek manželského štěstí
Příspěvek přináší soubor námětů a aktivit, vedoucích k zamyšlení a hledání příčin trvalého partnerského, manželského soužití. Na tyto příčiny pohlíží z různých hledisek, z hlediska osobnosti,…
Základní vzdělávání
9. 2. 2009 0x 20424x
Partnerské vztahy
Příspěvek přináší soubor aktivit, které lze realizovat při výuce partnerských vztahů a sebepoznání, poznání druhého pohlaví.
Speciální vzdělávání
4. 2. 2009 0x 5448x
FÓRUM výchovy ke zdraví XII
Pozvánka na celorepublikový seminář výchovy ke zdravému životnímu stylu.
Základní vzdělávání
16. 10. 2008 0x 18100x
Využití variabilních provozů ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ – 1. díl
Příspěvek se zabývá sestavováním variabilních provozů a jejich organizací ve vyučovacích jednotkách TV na 1. stupni základních škol. V textu dále naleznete konkrétní příklad variabilního provozu…
Základní vzdělávání
16. 10. 2008 0x 12030x
Využití variabilních provozů ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ – 2. díl
Variabilní provoz zaměřený na rozvoj obratnosti a zdokonalování specifických dovedností. Z žáků se při této vyučovací jednotce TV stávají cestovatelé, kteří procestují jednotlivé světadíly a…
Zobrazeno 12 z 32 položek