Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Základní škola a rozvoj digitálních kompetencí žáků – inspirace nejen nad výstupy projektu PPUČ
Odborný článek

Základní škola a rozvoj digitálních kompetencí žáků – inspirace nejen nad výstupy projektu PPUČ

16. 12. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Ing. Eva Fanfulová

Anotace

Projekt Podpora práce učitelů (PPUČ) zorganizoval 12. listopadu 2021 minikonferenci odborného panelu digitální gramotnosti. Akce proběhla online v prostředí ZOOM, minikonference se zúčastnilo cca 60 osob. Program minikonference byl zaměřen na doporučený postup ve škole při zavádění změn s ohledem na revidovaný RVP ZV 2021. V programu minikonference jsme využili navržený postup „7 kroků ke změně“ (web revize.edu.cz) a tento postup se stal průvodcem celé minikonference. Minikonferenci zakončil Bořivoj Brdička vizionářským pohledem do budoucnosti. V tomto článku vám přinášíme zejména přehled obsahu celé minikonference a dílčí videozáznamy jednotlivých částí minikonference. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Minikonferenci zahájila Mgr. Jitka Jarníková, obsahová manažerka projektu Podpora práce učitelů. Ujala se také moderování společně s Ing. Evou Fanfulovou, odbornou garantkou digitální gramotnosti PPUČ. O krátké úvodní slovo se postaral hlavní manažer projektu Podpora práce učitelů Mgr. Petr Naske.

Krok 1 – Motivujte ke změnám, mluvte spolu

Moderování kroku 1 se ujal PaedDr. Karel Tomek, který si jako hosta přizval Mgr. Jovanku Rybovou, ředitelku MŠ a ZŠ Kyjov, Bohuslavice a vedli spolu rozhovor o důležitosti diskuse v pedagogickém sboru při zavádění změn. Paní ředitelka uvedla příklady toho, co u nich ve škole funguje, i to, co se neosvědčilo.

Krok 2 moderovala Mgr. Daniela Růžičková. Hosty této části minikonference byly paní učitelka Mgr. Ludmila Kovaříková ze ZŠ a MŠ Vranovice a Ing. Eva Fanfulová, garantka digitální gramotnosti z projektu PPUČ, Národní pedagogický institut ČR. Řeč byla o zkušenostech s pochopením problematiky digitální gramotnosti a zaváděním změn vyplývajících z revidovaného RVP ZV 2021.

Krok 3 – Udělejte si analýzu podmínek ve škole

V rámci kroku 3 si jeho moderátor Mgr. Daniel Janata pozval hosty Mgr. Zbyňka Šostého, ředitele ZŠ Petra Bezruče Frýdek-Místek, a Ing. Bořivoje Brdičku, Ph.D., kurátora digitálních technologií. Diskuse v tomto kroku se zaměřila na evaluační nástroje, které škola může využít k auditu.

Krok 4 – Plánujte – připravte si strategii školy při revizi ICT kurikula

O krok 4 se postaral v roli moderátora Mgr. Aleš Vyvial. Přizval si hosty: doc. RNDr. Miroslavu Černochovou, CSc., proděkanku PedF UK, PhDr. Ondřeje Neumajera, Ph.D., konzultanta vzdělávání a vysokoškolského učitele, a Mgr. Martina Lánu, ředitele ZŠ a MŠ Děčín, Máchovo nám. Hosté odpovídali na otázky týkající se toho, co je třeba připravit a realizovat při vytváření nové strategie školy a jaké nástroje, produkty je možné využít v souvislosti s revizí ICT kurikula.

Krok 5 – Pusťte se do toho

Tento krok moderovala Ing. Eva Fanfulová. Hosty zapojila prostřednictvím videa ze ZŠ a MŠ Povrly, na jehož vzniku se podíleli především Mgr. Anna Černohlávková, Mgr. Klára Dobošová a Mgr. Ladislav Kovář. Ve videu byly zachyceny aktivity k rozvoji digitální gramotnosti a informatického myšlení a učitelé se s námi podělili o zkušenosti se zaváděním technologií do výuky.

Krok 6 – Průběžně vyhodnocujte, jak vám to jde

Moderování kroku 6 se ujal Mgr. Petr Naske a do svého bloku pozval Mgr. Martu Břehovskou z Národního pedagogického institutu ČR, Ing. Evu Kospachovou z Gymnázia J. S. Machara, Brandýs nad Labem, a Mgr. Jana Juříčka ze ZŠ Strossmayerovo nám, Praha. Byly prezentovány jak zkušenosti z pilotních škol projektu PPUČ, tak řešení změny v konkrétních školách.

Krok 7 – Sdílejte, hledejte inspiraci

Poslední krok změny moderoval Mgr. David Hawiger a jako hosty si přizval Lenku Urbanovou z Národního pedagogického institutu ČR, Mgr. Danela Lessnera, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK, a Mgr. Martinu Teichmannovou ze ZŠ Lanškroun. V tomto kroku se hovořilo o různých možnostech a formách sdílení, spolupráce a předávání inspirací.

Pohled do budoucnosti

O závěrečný příspěvek minikonference digitální gramotnosti se postaral Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. Ve svém vstupu se zamýšlel nad vizí budoucnosti ve vzdělávání.

Videozáznam – Shrnutí, závěr

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporoval v letech 2016 až 2021 pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR). Akce byla poslední ze série minikonferencí odborných panelů, výstupy ze všech akcí najdete na https://gramotnosti.pro/odbornepanely.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Ing. Eva Fanfulová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Minikonference odborných panelů projektu PPUČ pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost.
Ostatní články seriálu: