Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > 10. minikonference odborného panelu čtenářské gramotnosti PPUČ
Odborný článek

10. minikonference odborného panelu čtenářské gramotnosti PPUČ

2. 12. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Petr Naske

Anotace

Článek nabízí ohlédnutí za 10. minikonferencí odborného panelu čtenářské gramotnosti. Cílem akce bylo mimo jiné představit účastníkům výstupy a materiály, které vznikly v projektu PPUČ. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Akce byla tentokrát pro odbornou veřejnost, především pro účastníky z řad NPI, MŠMT a ČŠI. Proběhla dne 7. 10. 2021 od 9:00 do 16:00 hodin hybridní formou. Hlavním cílem akce bylo propojení aktérů z oblasti vzdělávání, prohloubení a zacílení spolupráce uvnitř organizace NPI, posílení spolupráce s jinými projekty NPI i dalšími organizacemi. Účastníci byli seznámeni s výstupy projektu a zamýšleli se nad možnostmi rozvoje čtenářské gramotnosti dětí a žáků prostřednictvím těchto materiálů. Ambicí pořadatelů bylo zajištění využitelnosti produktů projektu PPUČ a jejich další šíření. 

Pro účastníky online verze byla připravena nabídka studijního materiálu – archiv videí, lekcí a dalších zdrojů určených k rozvoji čtenářské gramotnosti dětí a žáků s následným diskuzním fórem (s nabídkou se můžete seznámit v příloze tohoto článku).

Dopolední program pro přihlášené, kteří se minikonference účastnili prezenčně, byl věnovaný diskuzím nad doporučeními odborného panelu čtenářské gramotnosti. Účastníci ve třech skupinách vybírali ta nejdůležitější doporučení z hlediska:

  1. práce na kurikulu
  2. aktivity v regionech – přímá podpora učitelů, vzdělávání a profesní podpora
  3. podpora škol ze středu
  4. PR a komunikace

Ve společné části pak byly shrnuty závěry diskuzí ve skupinách, byla určena prioritní doporučení vzešlá z jednotlivých jednání odborných panelů a formulována doporučení další.

Následující část programu byla věnována představení aktuálního fungování metodických kabinetů projektu SYPO a EDUSÍTĚ, která se zaměřuje na propojení škol s odborníky v různých oblastech vzdělávání.

Dalším bodem programu bylo představení některých výstupů projektu PPUČ spojené s diskuzí účastníků. Pozornost byla zaměřena především na vzdělávací moduly – online lekce pro učitele (https://gramotnosti.rvp.cz/), publikace s náměty pro rozvoj čtenářské, digitální a matematické gramotnosti (https://gramotnosti.pro/publikace – konkrétně pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ) a metodický podpůrný materiál – gramotnosti v uzlových bodech vzdělávání.

Na základě podnětů přihlášených byl do odpolední části programu zařazen online stream zvané přednášky Hany Košťálové na téma: Profesní učení učitelů – jak ho učinit efektivnější a smysluplnější s následnou diskuzí (v příloze najdete náhled prezentace).

V závěru akce účastníci živě a otevřeně diskutovali nad zkušenostmi s budováním kapacit na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti dětí a žáků a nad tématem profesní podpory učitelů MŠ/ZŠ.

Malé ohlédnutí

Minikonference odborného panelu byly hlavním nástrojem setkávání užšího jádra odborného panelu čtenářské gramotnosti PPUČ. Minikonferencí jsme uspořádali celkem 10. První proběhla již v květnu 2017. Jejich historii mapují články, které jsou dostupné z: www.gramotnosti.pro/odbornepanely stejně jako její vize a způsoby jejího naplňování v průběhu projektu.

Odborný panel stanovil vizi, že bude v českých školách zajištěna systematická (to jest obsahově a personálně koordinovaná) podpora rozvoje čtenářské gramotnosti pro každé dítě, každého žáka. Odborný panel k tomu zpracoval vývojové kontinuum od předškolních dětí až do 15 let, které této koordinaci ve školách pomůže. Dále jsme uspořádali akce (minikonference) s konkrétním cílem a cílovou skupinou: základní školy, oboroví učitelé (mimo jazykářů), předškolní vzdělávání, MAP, další projekty NPI, ČŠI a jiných organizací.

Těšíme se ze zájmu veřejnosti o tyto výstupy, ale koordinaci a zlepšování čtenářské gramotnosti ve školách mohou zařídit jen učitelé škol. Proto jim předáváme toto know-how a přejeme si moc, aby společně promýšleli, jak ve výuce zařadit aktivity, které pomohou rozvoji čtenářské gramotnosti. Ten úkol je těžký a je stále ještě před námi, respektive před vámi. Přejeme vám hodně trpělivosti, respektu a zejména podpory vedení škol a pracovních skupin MAP, abyste tento náročný úkol začali řešit a měli radost ze zlepšování učení dětí.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od uživatelů

Jan Maršák
5. 12. 2021, 14:16
4 z 5
V systému gramotností chybí (z nepochopitelných důvodů) vědecká gramotnost (science literacy) a tudíž i systém jejího rozvíjení a podpory. Není mně zcela jasné, proč NPI tuto gramotnost nezařazuje o svých programů podpory učitelů a do dalších vzdělávacích projektů. Na tomto portálu přitom vyšly nedávno oborně kvalitní a velmi instruktivní články o vědecké gramotnosti od dr. Michala Černého z Masarykovy university (viz: https://rvp.cz/…st&type= ) a existuje i další publikace vymezující pojetí vědecké gramotnosti (viz: http://www.nuv.…ni11.pdf ). Je myslím načase zařadit vědeckou gramotnost do systému podpory gramotností ve vzdělávání. Bez ní není totiž tento systém úplný.
4 z 5
Jan Maršák
5. 12. 2021, 14:25
Reakce na Jan Maršák
Omlouvám se za překlep: správná adresa k další publikaci o pojetí vědecké gramotnosti má být: http://www.nuv.…ni11.pdf

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Minikonference odborných panelů projektu PPUČ pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost.
Ostatní články seriálu: