Odborný článek: Původ a vývoj člověka
Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Původ a vývoj člověka
Odborný článek

Původ a vývoj člověka

4. 11. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Jakub Holec
Spoluautor
Vít Beran

Anotace

V článku sdílíme naši zkušenost z online výuky, ve které jsme s žáky realizovali miniprojekt zaměřený na původ a vývoj člověka. Žáci během tříhodinového projektu pracovali se schématem stop našich předků, v malých skupinách vyhledávali v populárně-naučných textech důležité informace k tématům souvisejícím s vývojem člověka a prezentovali výsledky skupinové práce v rámci žákovské online konference.

Cíle

 • žák objasní, že současná podoba člověka je výsledkem dlouhodobé evoluce a vývoje;
 • žák na základně fosilních důkazů interpretuje, jakým způsobem se pravděpodobně pohybovali naši dávní předci;
 • žák spolupracuje ve skupině za účelem vyhledávání důležitých informací k vývoji člověka a prezentování svých zjištění v požadovaném formátu.

Popis aktivit

1. hodina: Stopy v Laetoli

Stopy v Laetoli (oblast dnešní Tanzanie) nabízí dobře zachovalé otisky stop, ze kterých mohou žáci vyčíst zajímavé informace o pravděpodobném způsobu pohybu našich dávných předků. Hodinu jsme začali videem Evolution Laetoli Footprints. Po krátkém shrnutí toho, jak stopy v Laetoli vznikly, žáci dostali úkol si individuálně prostudovat schéma se stopami v Laetoli, přitom hledali odpovědi na tyto otázky:

 • Jaká stvoření pravděpodobně vytvořila stopy?
 • Jak se tito tvorové pohybovali (chůze, běh atd.)?
 • Jaké interakce (jestli nějaké) dané stopy naznačují?

Po společném zodpovězení položených otázek následovala práce v malých skupinách, ve kterých se žáci zaměřili na formulaci odpovědí na další sadu otázek v rámci elektronického formuláře (Forms). V něm jsme žákům položili tyto otázky:

 • Mají jedinci s většími chodidly také delší nohy?
 • Jsou lidé s delšíma nohama vyšší?
 • Liší se počet kroků, které člověk v dané vzdálenosti provede, když běží nebo kráčí?
 • Mění se délka kroku člověka s rychlostí? Platí totéž pro časné hominidy?

Následně jsme prošli zaznamenané odpovědi žáků, některé z nich shrnuje pod textem uvedený obrázek.

Autor díla: žáci osmého ročníku ZŠ Kunratice

 

V závěrečné reflexi žáci v aplikaci Mentimeter doplňovali pojmy, které se jim vybaví v souvislosti s vývojem vzpřímené chůze u člověka. Vznikl nám uvedený Word Cloud.

Autor díla: žáci osmého ročníku ZŠ Kunratice

 

2. hodina: Příprava na online konferenci

Žáci byli rozděleni na tvůrce konferenčních příspěvků a reportéry. Úkolem tvůrců příspěvků bylo se ve čtyřčlenných týmech věnovat vždy jednomu z odborných témat a ve skupině pro dané téma zpracovat příspěvek na online konferenci. Ve skupinách si žáci dělili role na vedoucí týmů, zapisovatele, prezentující, tvůrce anotací pro příspěvky. Pro tvůrce příspěvků byla k dispozici tato čtyři témata a k nim doporučené zdroje:

Následně jednotlivé skupiny v rámci asynchronní výuky zpracovávaly z dostupných informačních zdrojů jejich konferenční příspěvek.

Mezitím byly skupiny žáků reportérů v kontaktu s tvůrci konferenčních příspěvků a získávaly podklady pro jejich mediální články. Jednotlivé skupiny reportérů zpracovávaly své reportáže do typově různorodých médií:

 • odborný časopis Kunratická ŽIVA
 • noviny Kunratický DENÍK
 • bulvární tisk Kunratická DRBNA

3. hodina: Online konference

Po krátkém úvodním slovu učitelů následovaly pětiminutové příspěvky jednotlivých řešitelských týmů k jejich odborným tématům. Poté byla možnost pokládat odborníkům na téma otázky, reportéři se mohli rovněž doptávat za účelem zpracování jejich článků do médií. Ty byly zveřejněny na webu školy po proběhlé konferenci. V závěru konference proběhlo také krátké shrnutí akce (učiteli) a vyplnění online dotazníku (Forms), ve kterém žáci:

 • stručně popsali, jakými konkrétními činnostmi přispěli do realizace konference či zveřejnění reportáže;
 • uvedli pět příkladů tělesných či sociálních změn, které nám pomohly stát se lidmi.

Konferenční příspěvky a reportáže jsou součástí přílohy.

Literatura a použité zdroje

[1] – Laetoli Trackways Diagram. [cit. 2021-6-16]. Dostupný z WWW: [https://www.pbslearningmedia.org/resource/tdc02.sci.life.evo.laetolitrack/laetoli-trackways-diagram/].
[2] – BERAN, Vít; HOLEC, Jakub. Úvod do biologie člověka. [cit. 2021-6-16]. Dostupný z WWW: [https://www.zskunratice.cz/ucitele/predmety-skolni-vzdelavaci-program/prirodopis/pr-osmaci/uvod-do-biologie-cloveka.9771].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
489.26 kB
PDF
Chůze po dvou
pdf
761.72 kB
PDF
Neandrtálci
pdf
750.98 kB
PDF
Kulturní a kultovní život
pdf
722.66 kB
PDF
Jak jsme lovili
pdf
501.95 kB
PDF
Kunratická ŽIVA
pdf
664.06 kB
PDF
Kunratický DENÍK
pdf
555.66 kB
PDF
Kunratická DRBNA

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jakub Holec

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce